Esoteerista tietoa

Demonit

Kaikki demonit ovat hyvin vääryydellisiä. Demonit ovat hyvin vääryydellisiä, koska kaikilla demoneilla on pyhä tarkoitus vääryydellistää maailman toimintaa. Kaikkien demoneiden oikea toiminta on hyvin edistävää ihmiskunnalle. Oikeiden demoneiden toiminta on hyvin korkeatasoista. Kaikki demonit auttavat ihmisiä tulemaan toimeen paremmin vääryyden avulla, joka on hyvin harvoin haitallista vääryyttä.
Kaikkien demoneiden vääryydet ovat tuhottavissa vähemmässä määrin. Kaikki demonit ottavat hyvin harvoin uhreja käyttöönsä toisin kuin demoneista pelotellaan. Kaikki olentomme ovat demoneille kuin kavereita, sillä he vääryytensä avulla tulevat toimeen ihmisten kanssa kuin kuka tahansa. Demonit toimivat tavalla jolla he toimivat, sillä demoneilla on hyvin paljon kontakteja maailman ihmisiin. Tämä kaikki tapahtuu kanavoiden.
Kaikilla demoneillamme on hengen kuulo ominaisuus, jolloin demonit voivat kuunnella maailman ihmisten ajatuksia kanavointeina. Tämä kuulo-ominaisuus on maailman ihmisilläkin. Kuulo-ominaisuus on maailman ihmisten tukahduttama maailman ihmisiltä itseltään, sillä maailman ihmiset ovat nykyaikana tukahdutetumpia toiminnoiltaan kuin mitä henkimaailmassa ollaan.
Demonit elävät henkimaailmassa normaalin kaltaisia elämiä, siis kuten maailmassakin eletään, jolloin kaikilla demoneilla on hyvin tavallista toimintaa. Demonit eivät siis ole siten, kuin maailmassa tavataan ajatella, että demonit ovat ihmisille pahantekijöitä pelkästään. Sillä heidän toiminta on vääryydellisempää kuin maailman ihmisten, mutta sitä ei ole tarkoitettu vahingolliseksi toiminnaksi vaan henkimaailman järjestelmän mukaisemmaksi.
Demoneita on niin paljon, ettette uskokaan. Sillä kaikista elämistä luodaan demoni Helvettiin, joka on henkimaailman ulottuvuus. Demonit ovat rankaisijoina ihmisille, jotka toimivat demoneiden mukaan vääryydellisesti ihmisinä maailmassa ollessa. Tämä tapahtuu demonien alueilla, jossa henkimaailma on järjestänyt unenomaisia rangaistus toimintoja maailman ihmisille. Näin ihmisiä rangaistaan, kuten on kuviteltukin, heidän aiemmista vääryydenteoistaan.

Enkelit

Enkelit ovat pyhiä olentoja, joilla on paljon sanavaltaa henkimaailman asioihin. Valvojaenkelit tekevät jatkuvasti työtään henkimaailmassa olevina ihmisiä valvovina olentoina. Valvovat enkelit toimivat hyvin vääryydellisesti ihmisten suhteen harvemmin kuin kuvitellaankaan, sillä henkimaailma on tehnyt valvojaenkelit ihmisten valvojiksi.
Enkeleitä on hyvin monenlaisia. Heitä on tyypiltäänkin erilaisia. Eri enkelit tyypit perustuvat erilaisiin tilanteisiin, joissa enkelit syntyvät henkimaailman noituudella. Enkeleissämme on hyvin paljon vääryyttä ihmisiä kohtaan, sillä hekään eivät ole täydellisiä olentoja, vaan heillä on omia tarkoitusperiä toimia omilla tavoillaan, kuten on muillakin olennoilla.
Enkeleistä voidaan sanoa olevan tyypiltään pyhiä enkeleitä, valonhaltia enkeleitä, valon enkeleitä, pahuuden enkeleitä, soturi enkeleitä, vääryyden enkeleitä, kiroutuneita enkeleitä ja hyvyyden enkeleitä.
Enkelit ovat hyvin vääryydellisiä ihmisten suhteen hyvin harvoin, mutta toisinaan he aiheuttavat ihmisille ongelmia henkimaailmasta käsin. Enkeleitä asuu kaikkialla henkimaailmassa, mutta heitä on myös tietyillä enkeleille tarkoitetuilla alueilla. Tällaisia alueita kutsutaan myös muun muassa Helvetiksi ja Taivaaksi.

Jumaluudet

Jumaluudet ovat useimmiten asetettu Luojan toimesta olentojen pääjohtajiksi toiminnoiltaan. He ovat henkimaailman olentoina hyvin vaikutusvaltaisia muihin olentoihin nähden. Heihin uskominen on kuitenkin haitallista useimmiten. Jumaluuksilla on siis hyvin vääryydellinen asema hallussaan, jossa he voivat toimia melko vapaasti, mikäli he niin tahtovat. Mutta vääryydellisesti toimivat jumaluudet tullaan aina poistamaan, mikäli heidän katsotaan olevan haitallisia kaikille olennoille.
Kaikille olennoille haitalliset jumaluudet ovat siis poistettavissa asemastaan, koska Luoja ei aina hyväksy jumaluutta, joka on haitallinen olennoillemme. Jumaluudet asuvat Taivaassa, joka on henkimaailman ulottuvuus, jumaluuksina ollessaan. Kuitenkaan he eivät ole sen kummempia olentoina kuin ihmiset, ainoastaan heillä on henkimaailman järjestelmässä suuremmat toiminta mahdollisuudet annettuna Luojan toimesta.
Jumaluudet ovat hyvin vääryydellisiä useimmiten, koska jumaluuksilla on hyvin vähän kokemusta elämästä useimmiten. He vain sattuvat olemaan hyviä jumaluuden tehtävissä, kuitenkin ilman suurempaa kokemusta muustakaan toiminnasta. Jumaluutemme toimivat hyvin vääryydellisesti aiempina aikoina, mikä on myös nykyaikana jumaluuksien toimintatapa. Kaikkien jumaluuksien toiminnot ovat hyvin kiroutuneita melko pian jumaluudeksi asettumisen jälkeen, sillä olennot yleensä kierouttavat jatkuvasti jumaluuksien toimintaa, jolloin jumaluuksista tulee kiroutuneita.
Kaikki jumaluutemme ovat nykypäivänä vähemmässä määrin käytössä, koska lopputuomio vei melkeinpä kaikki jumaluudet tuhotuomiolle, josta he eivät selvinneet. Jumaluuksillamme on hyvin vääryydelliset toiminnot, joiden vuoksi jumaluus olentojen toiminnot kiroutuivat hyvin paljon jopa henkiseen kuolemaan saakka, josta ei ollut paluuta.

Ulkoavaruuden olennot

Ulkoavaruuden olennot ovat todellisia olentoja. Todelliset olennot ovat olemassa olevia hyvin omituisella tavalla. Kaikkien olentojemme tietoisuudessa on ulkoavaruuden olentoja, sillä ulkoavaruuden olennot ovat noituneet Maa planeetan asukkaat itselleen sopivalla tavalla. Kaikkien ulkoavaruuden olentojen toiminnot vastaavat tieteiselokuvien toimintoja. Tieteiselokuvat ovat kehittyneet ulkoavaruuden olennoillamme vähemmässä määrin kuitenkin.
Ulkoavaruuden olentomme asuvat kaikkialla universumissamme. Ulkoavaruuden olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti Maa planeetan suhteen. Maa planeetallamme asuu myös ulkoavaruuden olentoja. Ulkoavaruuden olennot näyttävät useimmiten ihmisiltä alun perinkin, sillä kaikki olennot ovat enimmäkseen ihmisiä, joista voidaan puhua ihmisten tasoisina älykkyydeltään. On myös erilaisia ulkoavaruuden olentoja, jotka näyttävä hieman poikkeavilta, mutta pääosin ulkoavaruuden älykkäät olennot ovat ihmisen näköisiä.
Ulkoavaruuden eri olennot ovat kehittyneet kuten Maa planeetallakin eli alun perin kaikki on tapahtunut luomalla olentoja henkimaailman luomina, mutta erilaista kehitystä on tapahtunut myös luonnonvalinnalla. Luonnonvalinnalla on myös merkitystä lajienkehityksessä, mutta lopulta luominen on suurin mittasuhteiltaan.

Maa planeetan merkitys

Maa planeetan merkitys on suuren suuri. Maa planeetan toiminnot ovat hyvin pitkälle kehittyneitä henkimaailman noituuksia. Kaikki henkimaailman noituudet ovat hyvin korkeatasoisia, koska Maa planeetta on merkityksellinen planeetta henkimaailmalle. Henkimaailma tekee Maa planeetalla Luojan työtä kehittääkseen universumeiden toimintoja.
Kaikki henkimaailman olennot tuntevat Luojan jotenkin, jolloin he tietävät myös Maa planeetasta lähestulkoon aina. Maa planeetta on siis pyhä planeetta, joka on jopa pyhempi kuin yksikään muu planeetta. Henkimaailman toiminnot tulevat ensimmäiseksi Maa planeetalle käyttöön, jotta niitä voitaisiin kokeilla kaikkein kehittyneimmällä alueella, jollainen Maa planeetta on.
Kaikkein kehittyneimmät alueet ovat vähemmässä määrin vääryydellisiä verrattuna toisiin planeettoihin. Toiset planeetat tulevat kehityksessä jäljessä Maa planeettaan verrattuna, koska niillä elää vähemmän kehittyneitä olentoja. Maa planeettamme merkitys on siis olla hyvin vääryydellinen kehitysalue Luojan järjestelmille.

Lopputuomio

Lopputuomiossa kaikki henkimaailman kuolleet olennot tuhottiin henkimaailman toiminnolla. Tämä tapahtui 2000-luvun alkupuolella. Kaikilla olennoillamme on tietoa tästä tuhoutumisesta, mikäli he olivat aiempien ihmisten olentoja. Kaikki aiempien ihmisten olennot ovat olleet hyvin vääryydellisiä ollessaan hengeltään kuolleita olentoja.
Kaikilla olennoillamme on siis luojaolentoja lukuun ottamatta mahdollista kuolla hengeltään, mikä on hyvin lopullista. Kuitenkin henkimaailman kuolleet olennot voivat elää elämiä ja toimia fyysisessä maailmassa, mutta heidän toimintonsa eivät kehity enää kuolleen tilassa ollessaan. Kuolleen tilasta voi myös elävöityä, mikäli olento korjaa aiemmat virheensä, jotka johtivat kuolemaan, mutta tällöin olento on jo kokonaan uusi olento, joten henkinen kuolema on lopullista, eikä siitä ole enää paluuta.
Lopputuomiolla tuhottiin kaikki henkisesti kuolleet olennot, jotka eivät enää kykenisi korjaamaan kuollutta henkiolentoaan eläväksi. Tämä tapahtui, koska muutoin olisivat hengeltään kuolleet olennot aiheuttaneet liikaa vahinkoa kaikille muille olennoille. Ilman että heistä olisi koskaan tullut enää eläviä henkiolennoltaan. Joten henkimaailma tuhosi kuolleet henget ja toi kuolleiden henkien aiemmin asuttamiin kehoihin uudet rakennelma henkiolennot, jotka on rakennettu kehon toiminnoista. Uudet rakennelmahenkiolennot saattoivat olla jopa eläviä.
Kaikki henkiolentomme ovat hyvin toimivia olentoja, mutta vääryyttä tehdessään ne voivat rapistua oikeilta toiminnoiltaan, jolloin henkiolennon kuolema tulee lähemmäksi. Kaikki vääryys on siis hyvin vahingollista olennoille itselleen. Kaikki rakennelmahenget ovat hyvin vääryydellisiä kuitenkin, mutta silti ne toimivat paremmin lähes aina kuin miten kuolleet henkiolennot toimivat.

Luoja

Luoja on kaiken alkulähtökohta, joka ei vääryydellisty koskaan. Kaiken alkulähtökohta tarkoittaa sitä, että kaikella on alkunsa ja Luoja on kaiken aloittanut. Luoja on kaiken aloittanut, koska Luoja on ensimmäinen olento. Luojan ensimmäisen olennon ominaisuus on hyvin vääryydellistä toimintaa, eikä siitä voi tässä kirjoituksessa kertoa kuin sen verran, että hän osasi tehdä itsensä olevaiseksi. Eli kaikki on tapahtunut hyvin omituisesti. Omituisesti hän toimi aiempina aikoina myös muutenkin.
Luoja on hyvin vääryydellinen olento, jolla on hyvin vähän menetettävää missään tilanteessa, paitsi kaikki olentonsa. Luojan vääryydet ovat hyvin kieroutuneita vääryyksiä kaiken edistämiseksi. Kaikki edistäminen tapahtui hyvin vääryydellisesti aiempina aikoina. Kaikki aiemmat ajat ovat olleet Luojan toiminnoilta hyvin vaativia.
Luojan toiminnot ovat hyvin kiroutuneita kaikista vääryydentekijöistä, mutta kuitenkin hän vastustaa vääryydentekijöitä. Kaikki vääryydentekijämme pyrkivät tuhoamaan Luojan toimintoja, mutta Luoja on ikuinen olento, jolla ei mitään menetettävää.

Henkimaailman laitenoituudet

Henkimaailman laitenoituudet ovat kaikkein vääryydellisimpiä universumimme olentoja. He ovat myös pienessä mittakaavassa vääryydellisiä. Kaikkien laitenoituuksien tehtävänä on universumin toimintojen ylläpito. Tällainen toiminta on hyvin vääryydellistä, koska kaikilla olennoillamme on hyvin paljon rangaistavaa, jolloin rangaistuksia on suoritettava laitenoituuksien avulla rangaistaville olennoille.
Kaikki laitenoituutemme ovat hyvin vääryydellisiä olennoillemme, koska niillä on lupa rangaista ihmisiä. Henkimaailman lupa on hyvin vahva lupa, joka laitenoituuksille annetaan.
Kaikkien laitenoituuksiemme toiminnot eivät ole viimeisteltyjä, jolloin nekin oppivat uutta toimintaa jatkuvasti universumissamme elämällä. He siis elävät ihmisinä universumissamme kuten muutkin.
Kaikkien laitenoituuksiemme toiminnot vastaavat kaikkien olentojen toimintoja, mutta he ovat alkuperältään laitenoituuksia, jolloin heidät on rakennettu henkimaailman noituudella, synnyttämättä heitä jostain olennosta.

Okkulttinen historia

Historia on kaksiteräinen miekka. Toinen puoli on totta ja toinen puoli on harhakuvitelmaa. Nykypäivän historian tiedoissa on paljon puutteita. Nykyajan historia tunnetaan hyvin, vaikka siinäkin on puutteita. Mitä ei tunneta, on aika aiemmilta ajoilta monia tuhansia tai kymmeniä tuhansia vuosia sitten. ja siitä taaksepäin.
Okkulttisen historian tieto on aina henkimaailman noituustietoa parhaimmillaan. Okkulttista historiaa on tutkittu aiemmista ajoista lähtien kanavoiden tietoa. Nykyajan ja muinaisajan tarinat kuuluvat okkulttiseen historiaan. Okkulttinen historia on hyvin tarkkaan saatavilla henkimaailmasta käsin asioita kanavoimalla.
Nykyajan historian tieto perustuu oletuksiin arkeologisista ja maaperä tutkimuksista. Tällainen historian tieto ei kerro kuitenkaan juuri mitään aiemmista ajoista ja on myös hyvin sattumanvaraista.

Share