[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä: 14.9.2013

1.
Ihmisten kaikki asiat ovat hyvin erilailla eri aikakausina. Eri aikakaudet ovat hyvin vääryydellisiä kaikkien mielestä, jotka niitä ovat tutkineet. Kaikkien olentojemme toiminnan tarkoitus on eräs todellisuuden totuuksista. Todellisuudessa olentojemme tarkoitus on elää Luojana jokin päivä. Tämä tarkoitus on hyvin suuri mittasuhteiltaan, mutta siitä on erittäin vaikea saada oikeaa tietoa, varsinkin jos kukaan siitä tietävä ei ole levittämässä tietoa siitä.

Kaikkien olentojemme toiminnot ovat erittäin vääryydelliset, sillä olentojemme tarkoitus on hyvin vääryydellistä toimintaa sisältävää. Kukaan olennoistamme eivät tiedä juurikaan eri aikakausista fyysisen maailman tasolla. Tämä johtuu siitä, että kukaan ei halua julkaista tietoa tällaisista asioista, sillä sellainen voisi nykyjärjestelmässä tehdä huonon vaikutuksen muihin ihmisolentoihin. Kuitenkin tällainen on maailman todellisuus, että on eletty erittäin monina aikakausina erilaisilla järjestelmillä, jotka ovat olleet aikojen saatossa hyvinkin erilaiset.

Eri aikakausina olentomme suorittivat hyvin vääryydellisiä toimenpiteitä, jotta kukaan ei toimisi hyvin. Kenenkään okkultistinkaan suunnitelmiin ei kuulunut hyvin vääryydellinen toiminta, jolla maailma pyörii päivittäin. Okkultistit elävät tämän vääryyden avulla, mutta he eivät kykene itse sitä luomaan enempää kuin mitä henkimaailma tekee maailmaan asioita.

2.
Ihmisillä eri aikakausina on ollut hyvin paljon pieniä ongelmia, jotka ovat kehittyneet välillä valtaviksikin ongelmiksi. Ihmisten kesken varsinkin on ollut hyvin vääryydellistä toimintaa sotien ja muiden ongelmien seurauksena.

Eri aikakaudet ovat olleet hyvin mullistavia maailman ihmisille, niin kuin on tänä päivänäkin. Tänä päivänämme ollaan erittäin vaikeassa tilanteessa, jossa ei ole varmuutta miten tulevaisuus tulee toimimaan. Aiemminkaan ei ollut varmuutta tulevaisuudesta monien eri syiden takia.

Henkimaailma on ihmisille aina vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan. Näin vääryyden osalta olemme paljon tämän henkimaailman vaikutuksen alaisia, jolloin teemme asioita, joita henkimaailma on meille tiedottanut. Näin syntyy henkimaailman mukaista toimintaa, joka on parasta toimintaa kuitenkin.

Kaikkien henkimaailman olentojemme toiminnot ovat erittäin haitallisia toisinaan, jolloin ihmiset ovat vaikuttuneet erittäin vääryydellisistä henkimaailman olennoista tehdäkseen heidän ohjeiden mukaisesti. Tämä on historiallisestikin kerrottua eri sotien alettua henkimaailman pyytämänä.

Share

By admin