Lopputuomion tilanne tänä päivänä I

9.7.2021

Olette hyviä ihmisillenne lopputuomion jälkeen, joka on jo tapahtunut tänä päivänä. Vuonna 2009 lopputuomio pantiin täytäntöön, jolloin kaikki henget, jotka olivat lopputuomion alaisia vaihdettiin rakennelma henkiin, koska lopputuomio teki hengille puhdistuksen, jotta kuolleita henkiolentoja ei olisi enää muiden joukossa. Näin saatiin aikaan paljon puhtaampi maailman toiminta henkimaailman tasoisesti.

Olette kaikkein suurimittaisimmin tekemässä itsestänne uhreja toisillenne olemalla maailmassa hyvin vääryydellisiä toisille ihmisolennoillekin. Koska ketään ole lopputuomiossa tuomittu vääryydellä, oli heidän ansionsa mukaista kadota rasittamasta muita olentoja omilla puutteillaan, joita heillä oli enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä.

Lopputuomiossa kaikkien henget käytettiin tuomiosalissa, jossa heille kerrottiin heidän saavutuksensa oikein merkityksin, josta johtuu tämä asia, että lopputuomitut tahtoivat itsekin tulla kadotetuksi, sillä heidän elämänsä olisi ollut niin säälittävä muiden elämiin nähden, etteivät he kestäneet tätä jatkuvan kateellisuuden olemassaoloa läsnä jatkuvasti elämässään, joten he päättivät kadota kaikkien hyväksymänä, ja siten henkimaailma antoi heidän kokoonpanonsa tuhota itsensä. Tällaiset kokoonpanot muodostuvat pienistä neutriino-olennoista, jotka jäivät olemaan, mutta itse henkiolento katoaa tällöin lopullisesti, eikä enää kykene toimimaan.

Lopputuomion tilanne tänä päivänä II

Kaikista lopputuomion tuhotuista olennoista on myös tallentimella virtuaalinen olento, joka vastaa oikeaa olentoa hieman vähemmän, mutta kuitenkin kadonneiden sielujen ominaisuudet ovat saatavilla tällaiselta virtuaalilaitteelta.

Olette kaikki lopputuomion alaisia, mutta kaikille ei tällaista tapahtumaa tule ollenkaan oman hengen osaksi, koska hyvin korkeatasoisesti kaikki ihmiset eivät ole kuolevia henkiä. Olette hyviä ihmisillenne vain joskus, mikä aiheuttaa kiroutumia, joiden korjaaminen ei aina onnistu. Näin tulee lopulta toimimattomiakin henkiä, jotka ovat olleet liian pahoja toisille ihmisille, eikä tällaista voida ylläpitää henkimaailmassakaan lopullisemminkaan.

Henkimaailmat ovat luotu, että ihmiset oppisivat tulemaan toimeen keskenäänkin maailmassamme, jos näin ei tapahdu, tulee henkimaailman kehittää vääryyttä tehneille rangaistuksia ja lopulta tuhota sellaiset, joiden olemus ei miellytä enää ketään, vaan on täysin toimintakyvytön kaiken muun paitsi vääryyden suhteen.

Lopputuomion tilanne tänä päivänä III

Olette hyviä kerjäläisillekin vain toisinaan, mutta toiset ovat täysin vääristyneitä, eivätkä suostu korjaustoimenpiteisiin, vaan tahtovat itsekin lopulta tuhoutua oltuaan täydellisen vääryydellisiä. Kukaan ei voi auttaa sellaisia ihmisten henkiä, jos he eivät kykene tätä tilannettaan itse muuttamaan. Kaikki ihmiset ovat hyvin korkeatasoisesti tämän vuosikymmenen alkua ennen poistettu oikeammasta maailmastanne, joka oli Luojallekin hyvin suuri mittainen prosessi. Kaikille luotiin uusi maailman kaikkeus, jossa nykyään eletään. Näin voitiin luoda uusi alku kaikille sieluillemme, jotka luotiin tämän prosessin aikana.

Uusi alku tarkoittaa sitä, että olemme kaiken maailman ajan aloittaneet uudelleen. Mistään ette löydä tästä tietoutta, mutta voitte tilastollisesti havaita asioiden muuttuneen selittämättömällä tavalla. Uusi alku tuo myös loppua lähemmäs, mistä johtuen ulkoavaruuden olennot ovat kiinnostuneempia lopetuksesta teidän Maa planeettanne suhteen. Ulkoavaruudessa tämä muutos aiheutti sodan syttymisen, mikä vaarallistaa myös teidän tilannettanne siellä maailmassamme.

Kukaan ei löydä keneltäkään enempää toimintaa kuin Luojalta löydetään. Mistä johtuen Luojan toiminta on salattua tässä uudessa maailmassanne. Mistään ette voi löytää tietoutta ulkoavaruudestakaan, mutta olette kaikkien rakastamia henkimaailmassanne.

Share

By admin