[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä: 4.2.2014

1.
K: Millainen olento olet?
V: Olen hyvin vääryydellinen olento. Olentona olen niin vanha, etteivät muut ymmärrä minua, paitsi vastaavat olennot.
K: Miten vanhuutesi aiheuttaa muiden suhteen ymmärtämättömyyttä?
V: Olen vanhempana hieman tietoisempi asioista kuin muut.
K: Millä tavoin olet vääryydellinen olento?
V: Siten, että aiheutan paljon erilaisia muutoksia ihmisille sovittelijan noituudella.

2.
K: Miksi sinua kutsutaan henkimaailman sovittelijaksi?
V: Sen takia, että olen henkimaailman välimies Luojan järjestelmille ja asukkaillemme.
K: Millä tavoin toimit välimiehenä?
V: Välimies tekee sellaista työtä, jossa henkimaailma on saanut jonkun epäilemään henkimaailman toiminnan oikeudenmukaisuutta, jolloin minun pitää selittää olennolle, mistä kaikki johtuu, jottei usko Luojan järjestelmiin heilahtelisi ihmisten mielissä.

3.
K: Millaisella alueella elät?
V: Elän hyvin vääryydellisellä alueella, jossa on demoniset olennot tekemässä henkimaailman työtä.
K: Mikä tämä alueen nimi on, jolla elät?
V: Helvetti kuulemma, emme itse kutsu tätä Helvetiksi, sillä tämä on kotimme.
K: Millaista siellä on fyysisen maailman tasolla verrattuna Maa planeettaan?
V: Fyysisen maailman tasolla täällä ollaan hyvin vääryydellisiä toisille olennoille, jotka ovat Luojan järjestelmässä hyvin vääryydellisiä.
K: Millä tavoin?
V: Täällä tapetaan ihmisiä melko paljon aina toisinaan, koska he ovat vääryydellisempiä Luojan järjestelmillemme.

4.
K: Miksi elät Helvetissä?
V: Koska Helvetti on hyvin vääryydellinen paikka kaikille, jotka ovat toimineet väärin.
K: Mikä vääryyden suhteen on sinulle läheistä?
V: Kaikille tapahtuvat rangaistus toiminta, koska olen vääryydellinen olento, joka tarvitsee motivointia työhönsä. Näin uskon paremmin kaiken toimintaan.

5.
K: Oletko elänyt Maa planeetalla?
V: Olen elänyt Maa planeetalla vielä vähän aikaa sittenkin.
K: Mitä olet tehnyt eläessäsi Maa planeetalla?
V: Olen toiminut valtioiden edistyksen avulla, jolloin olen päässyt toteuttamaan oman elämäni merkitystä.
K: Miksi et elä Maa planeetalla tänä päivänä?
V: Koska olen hyvin haitallinen olento toisinaan. Luojakaan ei pidä minusta kovin paljoakaan, vaikka olenkin ikuinen olento.

6.
K: Mitä sovittelijan tehtäviisi kuuluu?
V: Minun pitää tiedottaa ihmisille järjestelmän ongelmallisista tiedoista.
K: Miksi tällainen on tarpeen?
V: Se on tarpeen, koska ihmiset eivät aina osaa sanoa millainen vääryys heitä on kohdannut.
K: Millä tavalla tällainen tieto auttaa ihmisiä?
V: Se vain auttaa ihmisiä, koska he eivät aina tiedä kohtaamansa vääryyden syytä.

7.
K: Miten vaikutuksesi näkyy ihmisille?
V: Sovittelija näkyy ihmisille vain kanavoinnein henkimaailmasta.
K: Eikö sinulla ole näkyvää vaikuttamista?
V: Ei ole, sillä henkimaailma toimii näin.
K: Miten ihmiset ottavat vastaan vaikutuksesi yleensä?
V: Ihmiset usein karsastavat minua, siksi juuri olen näin vääryydellinen.
K: Eli minkä vuoksi olet tarkemmin ottaen vääryydellinen?
V: Sen vuoksi, että olen niin tärkeä olento, jota ilman ei suurin piirtein mikään toimisi kuin näin.

8.
K: Kuinka vanha olento olet?
V: Olen 12000 vuotta vanha henkiolennoltani.
K: Kuinka vanha olet fyysisesti?
V: Fyysisesti olen 2000 vuotta vanha.
K: Oletko mielestäsi iäkäs muihin olentoihin verrattuna?
V: En ole iäkäs, kun muuten vaan.

9.
K: Mikä on syy vääryydellisyyteesi?
V: Olen henkimaailman olento, ja muutenkin vääryydellinen, kehitystasoni on hyvin korkea kuitenkin. Vääryyteni johtuu vain kaikenkattavasta vääryydestäni asemaani käyttäen.
K: Olisitko ilman tehtävääsi sovittelijana yhtä vääryydellinen?
V: Olen luotu sovittelijaksi, joten en pystyisi olemaan ilman tätä asemaa, toisaalta joskus hyvin pitkän ajan kuluttua tulee tilalleni toinen sovittelija, joka ottaa paikkani ja minä siirryn sovittelemasta jonnekin itseäni palvelevammalle elämälle.

10.
K: Kuinka vanha olet fyysisesti?
V: Olen 2000 vuotta vanha.
K: Miten voit olla näin vanha keholtasi?
V: Olen näin vanha fyysisesti, koska henkiolentojen maailmassa fyysisen maailman ulkopuolella voidaan elää Luojan järjestelmissäkin.
K: Eikö kehosi vanhene, kuten Maa planeetalla on tilanne?
V: Kehot eivät vanhene henkimaailmassa ja ne voivat korjaantuakin paremmin kuin fyysisessä maailmassa.

11.
K: Millainen olet ulkonäöltäsi?
V: Olen tummatukkainen, lyhyillä hiuksilla varustettu olento, joka on hieman karu piirteiltään.

12.
K: Kuka on sinun tietojesi mukaan vääryydellisin olento?
V: Luoja kuulemma.
K: Mistä tiedät tämän?
V: Koska Luoja on itse kertonut minulle asian olevan näin.

13.
K: Kuinka olet toiminut aiempina aikoina?
V: Olen toiminut hyvin paljon ihmisten keskuudessa. Olen elänyt siellä elämiä.
K: Millaisia elämäsi ovat yleensä olleet?
V: Elämäni ovat olleet hieman hankalia kuten muillakin.
K: Mitä olet tehnyt yleensä eläessäsi maailmassa?
V: Olen hyvin vääryydellinen muille olennoille valtioissa pyöriessäni. Olen siten usein valtioiden toiminnassa mukana aina jollakin tavalla.

14.
K: Onko sinulla tietoa ulkoavaruuden olennoista?
V: Minulla on niistä tietoa, kuten on muillakin jostain tietävillä.
K: Mitä tämä tieto on?
V: Tieto on ulkoavaruuden toimintaa liittyviä tietoja.
K: Olisiko tiedoissasi mielestäsi jotain kerrottavaa?
V: Voisin kertoa sen verran, että Luojan järjestelmät ovat hyvin vääryydellisiä ulkoavaruuden olennoillemme.

15.
K: Mitä tietoihisi sisältyy suhteessa uskontoihin?
V: Uskonnot toimivat vääryydellisesti ihmisien uskoessa kaikkea mitä uskonnot ovat keksineet omassa järjestelmässään ihmisten uskottaviksi asioiksi.
K: Ovatko asiat siis enemmän keksittyjä asioita vailla todellisuuspohjaa kuin totuuksia uskonnoissa?
V: Uskonnot vastaavat todellisuutta hyvin.
K: Voisitko kertoa hieman enemmän siitä, miten uskonnot vastaavat todellisuutta?
V: Uskonnot vastaavat todellisuutta hyvin pienellä spektrillä.

16.
K: Ovatko kaikki olennot toimivia?
V: Ovat kuulemma.
K: Eikö mielestäsi siis ole huonosti toimivia olentoja?
V: Kaikki olennot toimivat järjestelmän mukaisesti.
K: Miten tämä on tehty mahdolliseksi?
V: Luoja sen on tehnyt mahdolliseksi omalla toiminnallaan.

17.
K: Millainen on Maa planeetan tilanne tänä päivänä mielestäsi?
V: Mielestäni Maa planeetalla tulee olemaan ongelmia.
K: Millaisia nämä ongelmat pääosin ovat?
V: Ne ovat hieman järkyttäviä tietoja sinullekin.
K: Voisitko kertoa jotain lisää niistä ongelmista?
V: Voisin, ne ovat sellaisia, että ulkoavaruudessamme on Luojan järjestelmissämme kaikkia kamalia asioita sinullekin.
K: Mitä tämä tarkoittaa Maa planeetalle?
V: Se tarkoittaa sellaisia asiaa, että kukaan ei saa olla vääryydellisempi ulkoavaruuden olentoihin verrattaessa Maa planeetallamme, tai muuten ulkoavaruudestamme voidaan tehdä haittaa Maa planeetallenne.
K: Millaista tämä ulkoavaruuden olentojen aiheuttama haitta voi olla?
V: Haitta voi olla niin kauheata kuin vain voitte kuvitella.

18.
K: Miten haluaisit ihmisten elävän maailmassa?
V: Haluaisin ihmisten elävän hyviä eläimiä.
K: Mikä voi estää tämän tavoitteen saavuttamisen mielestäsi?
V: Sen voi estää kaikki vääryydellinen toiminta, jolloin ihmiset ovat haitallisia toisilleen.
K: Mistä tämä vääryydellinen toiminta mielestäsi johtuu?
V: Se johtuu ihmisten omasta ymmärtämättömyydestä asioiden suhteen.

19.
K: Millaisella alueella elät?
V: Elän henkimaailman ulottuvuudessa.
K: Millaista siellä on?
V: Täällä asuu kaikenlaisia ihmisiä kuten Maa planeetallakin.
K: Millainen ympäristö siellä on?
V: Täällä on sellainen ympäristö, että kaikkialla on kaikenlaista rakennelmaa.
K: Onko se alue kehittyneempi kuin mitä Maa planeetalla on?
V: On, kuulemma.
K: Mitä kehittyneempää siellä on?
V: Täällä on hieman kehittyneempää kuin siellä johtuen ulkoavaruuden olennoista, joita on tässä dimensiossakin.

20.
K: Mitä maailman ihmiset ajattelevat sinusta yleensä?
V: Maailman ihmiset eivät ajattele minusta juuri mitään, puhun henkiolennoille.
K: Tietävätkö maailman olennot sinusta?
V: Tietävät hyvin paljon, koska puhun heille toisenlaisella tavalla. Kuitenkaan he eivät osaa tunnistaa minua sovittelijaksemme.
K: Millainen on tämä toinen tapa puhua?
V: Tämä toinen tapa on kuvainnollista puhumista, jossa olen mukana toiminnassa eri tavoin epäsuorasti.

21.
K: Mitä tiedät lopputuomiosta?
V: Lopputuomio on hyvä asia kaikille, sillä siinä tapettiin henkiolentoja vähemmän kuin kuvitellaankaan. Lopputuomiolla asioita vain parannettiin poistamalla kuolleet henkiolennot.
K: Milloin lopputuomio tapahtui?
V: Se on tapahtunut hyvin vääryydellisesti Luojalle, koska hän on hyvin vääryydellinen ihmisille. Se tapahtui joskus aiempina aikoina nykyaikanamme.

22.
K: Mitä ajattelet Jeesuksesta?
V: Jeesus on kuulemma hyvin toimiva olento.
K: Mitä tämä tarkoittaa?
V: Jeesuksella on kaikkialla hyvät ominaisuudet, hän on kuitenkin vääryydellinen kuten muutkin.

23.
K: Oletko mielestäsi hyödyllinen sellaisena kuin olet?
V: Olen tietenkin, minut on luotu tällaiseksi, jolloin teen kaiken täydellisen hyvin.
K: Mitä hyötyä sinusta on?
K: Olen hyvin tasapainottava vaikeiden asioiden suhteen, kun ihmiset ymmärtävät minun avullani tulemaan paremmin toimeen Luojan järjestelmien avulla.

24.
K: Millainen on Maa planeetan tulevaisuus sinun mukaisesti?
V: Maa planeetalla on jo paremmat ajat olleena, mutta tulevaisuus voipi olla hieman hankalampi kuin kuvittelettekaan. Ulkoavaruuden olennotkin nauravat teille vaan.
K: Millainen tämä hankalampi tulevaisuus tulee olemaan?
V: Hankalampi tulevaisuus on jännittävämpi kuin voitte kuvitellakaan, mutta kukaan ei saa saada siitä tietoa omatoimisesti. Ulkoavaruuden olennot ovat hyvin merkittäviä siinä asiassa.

25.
K: Tuletko elämään Maa planeetalle myöhempinä aikoina?
V: Tulen kuulemma.
K: Mitä tulet tekemään Maa planeetalla?
V: Tulen sinne tekemään sovittelijan tasoista henkimaailman työtä, mutta tästäkään ei saa saada kukaan tietoa maailmassa ollessa.

Share

By admin