[adsense_inserter id=”750″]
Päiväys: 14.05.2013

1.
K: Mistä lähtien olet ollut jumaluutena?
V: Olen ollut jumaluutena hyvin vähän aikaan.
K: Kuinka kauan tarkemmin ottaen?
V: Olen ollut jumaluutena 2000-luvulla. En ollut ennen tätä jumaluutena.
K: Miten voit olla ollut näin vähän aikaa jumaluutena?
V: Olen ollut jumaluutena vähemmän aikaa kuin voit kuvitellakaan, koska minusta tehtiin uusi jumaluus aiemman tilalle, joka katosi lopputuomiolla.

2.
K: Kuka sinut on asettanut jumaluudeksi?
V: Jumaluudeksi minut on asettanut Luoja.
K: Minkä vuoksi juuri Luoja on asettanut sinut jumaluudeksi?
V: Luoja on asettanut minut jumaluudeksi, koska olen niin osaava olento. Luoja on niin kyvykäs.
K: Mistä osaavuutesi on lähtöisin?
V: Osaavuuteni on lähtöisin Luojan sopimuksella tehdyistä teoista.

3.
K: Mitä jumaluuden tehtäviin kuuluu?
V: Jumaluuden tehtäviin kuuluu kaikki järjestelmän olennot, jotka ovat jossain merkityksellisessä asemassa.
K: Millaista toimintaa tähän tehtävään kuuluu?
V: Olen hyvin väsynyt tähän toimintaan, koska olen väsynyt tehtäviin.
K: Etkö siis pidä työstäsi?
V: En pidä työstäni. Olen hyvin vääryydellinen olento.
K: Minkä vuoksi olet jumaluutena vääryydellinen?
V: Olen jumaluutena vääryydellinen, koska Luoja on tehnyt minusta vääryydellisen jo ajat sitten.

4.
K: Mistä olet tullut olemaan?
V: Olen tullut olemaan Luojan noituudella.
K: Mistä tarkemmin ottaen?
V: Toisesta ihmisestä.
K: Millainen tämä ihminen on?
V: Hän on hyvin älykäs olento.

5.
K: Mitä maailman ihmisen pitäisi tietää toiminnastasi?
V: Maailman ihmisen tulisi olla kärsivällinen tietääkseen toiminnastani.
K: Millaista toimintasi on?
V: Toimintani on hyvin vääryydellistä toimintaa kaikentavoin asemaani käyttäen. Henkimaailma toimii aina hieman omituisesti, maailman ihmiset lukuun ottaen.
K: Voivatko ihmiset saada tietää toiminnastasi halutessaan?
V: Ei saa haluta mitään.

6.
K: Onko jumaluudella vaimoa?
V: Jumaluudella on perhetoimintaa sisaruksiensakin kanssa, vaimoista me emme puhu yhtään mitään, vaikka sellainen minulla onkin.
K: Asutteko yhdessä perheinenne?
V: Asumme yhdessä perheinemme.
K: Oletteko toisistanne erossa koskaan esimerkiksi työsi vuoksi?
V: Emme ole erossa työni vuoksi juuri koskaan, koska työni ei ole näkyvää työtä, vaan se liittyy henkimaailman toimintaan. Olen ammattilainen muissa töissä kuin jumaluutena.

7.
K: Milloin tulet Maa planeetalle?
V: Tulen sinne vasta myöhemmin, kun olen paljon valmiimpi siihen.
K: Mitä tulisit tekemään Maa planeetalla?
V: Tulen kirjoittamaan kirjoitelmia, sillä haluan itsestäni jotain tiedettävän.
K: Onko tällainen toiminta tavallista jumaluudelle?
V: Tämä on hyvin tavallista jumaluudelle, joka on minun kaltainen.
K: Toimiko aiempi jumaluus näin?
V: Ei toiminut, hän toimi siten vain joskus aiempina aikoina.

8.
K: Ovatko eri uskonnot oikeassa?
V: Eri uskonnoilla on hyvin paljon vääryyttä mukanaan.
K: Mistä vääryys johtuu uskonnoissa?
V: Uskonnoissa on kaikki asiat hieman kuvitelmia.
K: Ovatko uskonnot kuitenkin edistäviä mielestäsi?
V: Ovat tietenkin.
K: Mistä tämä edistävyys syntyy?
V: Uskonnoissa edistävyys syntyy kaikesta, mitä ihmiset keksivät uskonnoilla henkimaailman toiminnoista.

9.
K: Miten ihmisen tulisi elää maailmassa?
V: Maailmassa ihmisen tulee elää kaikkien oppien mukaisesti, jotta hän voisi päästä Taivaaseen.
K: Millaisia nämä opit ovat?
V: Nämä opit ovat sellaisia pyhiä oppeja.
K: Voisitko kertoa hieman lisää näistä opeista?
V: Ne ovat jumaluuden oppeja, joita olen tehnyt ihmisille.

10.
K: Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?
V: Kuoleman jälkeen jatkuu elämä henkimaailmassa. Sielun toiminta on tällaista, että kaikki kuollessaan siunaantuvat omille sopiville alueilleen.
K: Miten ihminen voi vaikuttaa siihen minne hänen sielunsa menee kuoleman jälkeen?
V: Ihminen voi vaikuttaa siihen siten, että hän tekee kaiken oikealla tavalla elämänsä aikana, jotta häneltä ei evätä mahdollisuutta päästä haluamalleen alueelle.
K: Miten tietylle alueelle pääsyn vaatimus määritetään?
V: Määritämme niitä henkimaailmassa siten, että kaikkien tulee olla sen alueen olentojen kaltainen joissain mittasuhteissa, muutenhan hän ei voisi sopia elämään alueella, jos olennot ovat liian erilaisia.

11.
K: Onko Taivasta olemassa?
V: Taivas on olemassa.
K: Millainen Taivas on?
V: Taivas on sellainen, että siellä eletään pyhempää elämää kuin Maa planeetalla.
K: Millaista tämä pyhyys on?
V: Pyhyys on sellainen asia, että kaikkialla ollaan pyhempiä jumaluuden avulla.
K: Asuuko jumaluus Taivaassa?
V: Jumaluus asuu Taivaassa.

12.
K: Onko Helvettiä olemassa?
V: Helvetti on olemassa totta kai.
K: Mikä on Helvetin tarkoitus?
V: Helvetti toimii kaikkien rangaistuksen alaisien ihmisten rangaistusalueena. Siellä voi asua myös normaaleissa elämissä kuoleman jälkeen.
K: Millaisia ovat tällaiset normaalit elämät Helvetissä kuoleman jälkeen tarkemmin ottaen?
V: Kuoleman jälkeen voi alkaa uusi elämä Helvetissä, eikä siihen liity minkäänlaista rankaisu toimintaa.
K: Mistä asioista ihmisiä rangaistaan Helvetissä ja minkä vuoksi?
V: Helvetissä rangaistaan ihmisiä vääryyden vuoksi, sen takia että kaikkialla olisi enemmän oikeutta. Kaikesta vääryydestä ihmisiä tullaan rankaisemaan.

13.
K: Miksi pahuus on olemassa?
V: Pahuus toimii hyvyyden vastakohtana. Pahuutta on aina mukana kaikessa toiminnassa, kuten on hyvyyttäkin.
K: Miten pahuus eroaa hyvyydestä?
V: Pahuus ja hyvyys eivät eroa toisistaan juuri mitenkään, vaan kaikki on ajateltavissa jommallakummalla tavalla. Pahuus ja hyvyys ovat siis vain ajatusrakennelmia ja olennon omista haluista johtuva mielipide-ero.

14.
K: Miksi maailmassa on pahuutta?
V: Pahuus on maailmassa pysyvämpää kuin kuviteltiinkaan. Pahuus on oikeudenmukaista aina ja ikuisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pahuutta tulisi olla sen itsensä takia, vaan että kaikkialla ihmiset ovat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan, jolloin heitä tulee rangaista hyvyydellä sekä pahuudella. Hyväkin asia voi johtaa ongelmaan, kuten on pahuudenkin laita.
K: Ovatko hyvyys ja pahuus siis molemmat rangaistuksia vääryydenteosta?
V: Vääryydenteosta rangaistaan kaikilla tavoilla, joskus tämä vaatii hyvyyttä olennoilta, joka on hyvin vaarallista myöskin. Pahuus taas on selvempää vääryyden rankaisemista, mutta ei kuitenkaan suurempi merkitykseltään.

15.
K: Oletko täysin hyvä olento?
V: Olen täysin hyvä olento, niin paljon kuin mahdollista.
K: Miten hyvyys ilmenee sinussa?
V: Hyvyys ilmenee minussa kuten muissakin.
K: Miten hyvyys ilmenee esimerkiksi?
V: Avustan toisia ihmisiä niin paljon.

16.
K: Miten ihmisen on elettävä päästäkseen Taivaaseen?
V: Ihmisen tulee elää hyvä elämä.
K: Millainen on hyvä elämä tarkemmin sanottuna?
V: Sellainen, jossa ei olla oltu pahoja toisille ihmisille.
K: Millaista tämä pahuus on nykyaikana, mikä estää Taivaaseen pääsyn?
V: Nykyaikana Taivaaseen pääsy estyy välinpitämättömyydestä johtuen.

17.
K: Mitä jumaluus tekee päivittäin?
V: Jumaluus toimii hyvin paljon perheen kesken.
K: Onko hänellä muutakin toimintaa?
V: On hyvin paljon.
K: Millaista tämä muu toiminta on?
V: Ajattelen hyvin vääryydellisiä asioita välillä.
K: Millaisia asioita ajattelet esimerkiksi?
V: Ajattelen kaikenlaisia pikku juttuja teille sinne maailmaan.

18.
K: Oletko tekemisissä maailman uskontojen kanssa?
V: Olen tekemisissä maailman uskontojen kanssa.
K: Millä tavoin olet tekemisissä maailman uskontojen kanssa?
V: Mietin niille uutta toimintaa hyvin paljon.
K: Millaista tämä uusi toiminta on, jota mietit?
V: Kaikenlaisia asioita, joita ei saisi näin helposti paljastaa.

19.
K: Millainen olet ulkonäöltäsi?
V: Olen tällainen viisikymmentävuotias. Hiukseni ovat tummanruskeat.
K: Millainen ruumiinrakenne sinulla on?
V: Olen hieman tukevassa kunnossa.

20.
K: Mitä tiedät Maa planeetan asukkaiden tulevaisuudesta?
V: Maa planeetallamme on hyvin huonot näkymät ulkoavaruuden ryhmittymien kanssa.
K: Mitä tiedät tästä kyseisestä asiasta?
V: Tiedän siitä vähän enemmänkin kuin Maa planeetalla tiedetään. Olen tutkinut tätä asiaa hyvin paljon.
K: Miten olet tutkinut tätä asiaa?
V: Olen tutkinut sitä vähän kaikilla tavoilla.
K: Millaiseksi koet tämän uhan Maa planeetalle?
V: Koen tämän asian hyvin vaaralliseksi Maa planeetalle.
K: Onko Maa planeetan tällaiseen tilanteeseen mahdollista löytää ratkaisua?
V: Ei ole kuin muuten vaan.
K: Millainen ratkaisu tähän on löydettävissä?
V: Sellainen että kaikki ovat hyvin kilttejä ulkoavaruuden ryhmittymille, jolloin ulkoavaruuden ryhmittymät eivät saa lupaa rangaista Maa planeetan asukkaita. Tämä ei todennäköisesti ole tapahtumassa.

21.
K: Onko jumaluus kaikkitietävä?
V: En ole kaikkitietävä.
K: Onko mikään olento kaikkitietävä?
V: Vain Luoja on kaikkitietävä.
K: Mistä tämä johtuu?
V: Siitä, että Luoja on kaikkitietävä ollessaan kaikkialla kokoajan.

22.
K: Mikä on suhteesi demoneihin?
V: Demonit ovat hieman erilaisia kuin Taivaan olennot, joten en ole demoneiden kaveri.
K: Millä tavoin demonit ovat erilaisia kuin Taivaan olennot?
V: Demoneilla on niin pahoja ajatuksia, eivätkä he toimi Taivaan olentojen mukaisesti.
K: Mistä nämä asiat mahtavat johtua?
V: Ne johtuvat demoneiden toiminnasta, joka on hyvin vääryydellistä demoneilla.

23.
K: Mikä on suhteesi Jeesukseen?
V: Jeesus on hieman vääryydellisempi kuin kuviteltiinkaan, joten en ole hänen kanssaan juurikaan tekemisissä.
K: Oletko koskaan ollut jumaluutena hänen kanssaan tekemisissä?
V: En ole edes nähnyt häntä.

24.
K: Millaisia ajatuksia sinulla on Maa planeetan asukkaille?
V: Tahtoisin heidän olevan parempia toisilleen perinteisesti.
K: Millä tavoin he voisivat mielestäsi saavuttaa tämän?
V: He voivat saavuttaa tämän laskemalla vähemmän rahojansa.
K: Mitä tarkoitat tällä?
V: Tarkoitan sitä, että ihmisillä on liikaa raha mielessänsä.

25.
K: Mikä tehtävä enkeleillä on?
V: Enkelit ovat kuin ihmiset, tehtävänä heillä on auttaa ihmisiä tulemaan paremmin toimeen.
K: Miten enkelit auttavat ihmisiä?
V: Enkelit auttavat ihmisiä tekemällä töitä heidän puolestaan.
K: Miten tämä käytännössä tapahtuu?
V: Käytännössä se tapahtuu siten, että puolestanne tehdään töitä enkeleiden toimesta, vaikka ette sitä huomaakaan aina.

26.
K: Missä asioissa olet tekemisissä maailman ihmisten kesken?
V: Maailman ihmisten kesken toimin hyvin paljon kaikilla tavoin, paitsi siellä asumalla.
K: Voitko kertoa jotain enemmän tästä toiminnastasi?
V: Toimin siten, että aiheutan ihmisille päänvaivaa kaikilla tavoin.
K: Millaista vaivaa aiheutat?
V: Päänvaivaa siten, että kaikkien tulee ajatella ajatuksissa minun vaikeita päätelmiäni, millä he toimisivat paremmin.

Share

By admin