[adsense_inserter id=”750″]
Julkaistu 8.8.2014

1.
K: Kuinka kaikki on alkanut alun perin?
V: Kaikki alkoi yhdestä olennosta, joka oli syntynyt itsestään. Itsestään syntyminen on mahdollista kaikille olennoille, kuitenkin tämä on hyvin vaikeata. Siinä pitää vain täydellistää toimintonsa. Hyvin pitkän ajan avulla tämä on mahdollista.
K: Miten tällainen itsensä täydellistäminen tapahtuu?
V: Se vain tehdään sillä tavalla, että olennot toimivat täydellisesti niin pitkän aikaa, että kaikki olennon osuudet ovat täydellisesti otettu huomioon henkimaailman toimesta.
K: Oliko ennen tätä yhtä itsestään syntynyttä olentoa jotakin olemassa?
V: Ei ollut missään muodossa kuin muuten vaan. Silloin oli jo ollut kaikkea ennen tätä olennon syntymistä itsestään.
K: Miten kaikki oli alkanut ennen tätä olennon itsestään syntymistä?
V: Kukaan ei tiedä tästä paljoakaan.

2.
K: Koska kaikki on alkanut alun perin?
V: Kaikki alkoi Luojasta joskus hyvin kauan sitten. Luoja on vanhin olentomme, joka on tässä universumimaailmassa, tällä olennolla on kaikkein täydellisimmät tiedot koko universumimaailmassamme.
K: Onko kuitenkin ollut aika ennen kuin tämä Luoja oli olemassa?
V: On aika ennen tämän Luojan olemassaoloa, mutta tässä universumimaailmassa on Luoja kaikkein tärkein olento, vaikka häntäkin vanhempia olentoja on ollut ja on edelleenkin, mutta ei kuitenkaan varsinaisesti tässä meidän asuttamassa maailmassamme, sillä Luoja on luonut tämän universumimaailman ilman kenenkään muun apua, jolloin kukaan ei tiedä mistä hän on tullut paitsi muissa universumimaailmoissa asuvat olennot.
K: Mistä nämä Luojastamme tietävät, vanhemmat olennot kuin Luoja, ovat peräisin?
V: Ne ovat peräisin kaikkialta mistä muutkin ovat.

3.
K: Mitä Luojasta tulisi tietää Maa planeetalla?
V: Se että kaikki on Luojan järjestelmää, eikä täällä ole mitään Luojan vastaista toimintaa. Paras olisi tutustua Luojan asioihin tekemällä vähemmän vääryyttä.
K: Miten vääryyttä voisi tehdä vähemmän?
V: Vääryyttä voi tehdä vähemmän opiskelemalla parempaa toimintaa ja välttämällä huonosti toteutettuja tilanteita, joissa vääryys tapahtuu vahingossa. Todellinen vääryys on tarkoituksellista, mutta tämäkin on hyvin merkityksellistä kaikkien suhteen.
K: Mistä vääryyden vähentämisen ihminen voisi aloittaa?
V: Olemme vääryydellisiä henkimaailmassa kaikille vääryydentekijöille, joten vääryyden vähentämisen voi aloittaa tarkkailemalla omaa mielialaa, ja jos mieliala ei pysy hyvänä on olento tehnyt vääryyttä joko siinä tilanteessa tai joskus aiempina aikoina. Tällainen vääryys kiroutuu ja aina toisinaan pulpahtaa esiin toimimattomana ajatteluna, joka vähentää mielialaa. Tällainen on hyvin vaikeata, mutta on täydellisen oikeaoppista vääryyden havaitsemista.

4.
K: Onko kaikki niin kuin pitääkin olla?
V: Kaikki ei ole todellakaan Luojan järjestelmässä niin kuin olisi oltava, vaan kaikkialla tehdään niin paljon vääryyttä, ettei asiat ole aina aivan kuin tulisi lopullisessa maailmassa olla.
K: Eikö kaikki kuitenkin tapahdu Luojan järjestelmän mukaisesti?
V: Tapahtuu, mutta järjestelmämme ei ole vielä valmis.
K: Miten järjestelmä saadaan valmiiksi?
V: Toimittamalla uhrilahjoja tätä ei saada tehtyä paitsi erittäin hyvin, muttei kaikilta osin. Eli vääryys on aina mukana kehityksessä. Vääryyttä voi kuitenkin vähentää vähentämällä uhrilahjoja.
K: Onko vääryys tarpeellista toimintaa, vai voisiko järjestelmä kehittyä yhtä hyvin tai paremmin ilman vääryyden vaikutusta?
V: Vääryys kehittyy kehitystoiminnan sivutuotteena, joten ilmankin vääryyttä voisimme kehittyä yhtä hyvin.

5.
K: Millainen tulevaisuus Maa planeetalla tulee olemaan?
V: Tulevaisuutemme Maa planeetalla tulee olemaan katastrofaalinen lyhyellä aikavälillä, sillä olemme tuhoamassa ympäristöämme niin paljon, että Luojan järjestelmät voivat aiheuttaa kaikille Maa planeetan asukkaille Luojan järjestelmissämme niin vaikeita aikoja, ettette uskokaan.
K: Millaisia nämä vaikeat ajat tulevat olemaan?
V: Sellaisia Luojan hirviöilyitä, joissa vääryydentekijöille tulee kamalaa elämää kaikkialla Maa planeetalla johtuen kaikkein vääryydellisimmästä toiminnasta, jota on harjoitettu Maa planeetalla. Eli tulemme rankaisemaan ihmisiä erittäin fyysisesti tulevaisuudessa.
K: Miten tämä fyysinen rangaistus tulee tapahtumaan?
V: Kaikkialla ei uskota meidän järjestelmissämme eläviin muihin olentoihin, joita kuitenkin on olemassa. Kaikkialla on kuitenkin eläviä ihmisiäkin, jotka osaavat toimia oikeassa tilanteessa järjestelmämme haluamalla tavalla.

6.
K: Kuinka todellisuutta vastaava käsitys Maa planeetalla on henkimaailmasta?
V: Henkimaailmasta Maa planeetalla tiedetään hyvin paljon, muttei kuitenkaan juurikaan. Tämä johtuu siitä, että Luoja on tukahduttanut henkimaailman Maa planeetan ihmisiltä. Kaikki Maa planeetan olennot ovat hyvin häiritseviä henkimaailmalle ymmärtäessään liian vähän henkimaailman olentojen mahdollisuuksista. Tällainen vastaa hulluutta henkimaailman mukaan.
K: Miksi henkimaailma on tukahdutettu Maa planeetan ihmisten tietoisuudessa?
V: Tänä aikana ei kukaan saanut saada henkimaailmasta tietoa okkultistienkaan tasoisesti, sillä kaikkialla tuli olla hyvin paljon henkistä vääryyttä, jotta lopputuomiolla olisi mahdollisuus toimia täysipainoisesti.
K: Miten tietoisuus henkimaailmasta olisi vaikuttanut lopputuomion toimintaan?
V: Haitallisesti, koska emme olisi voineet parantaa ihmisten asioita niin täydellisesti heidän ollessa helpotettuna henkimaailman toimesta. Näin tuli siis ihmisluonnon kaikki karseus paremmin esille.

7.
K: Mitä henkimaailmassa ajatellaan Maa planeetan asukkaista?
V: Ajattelemme Maa planeetan olevan hyvin vääryydellinen asukkaillaan, sillä emme voi hyväksyä heidän toimintaansa, heidän ollessa niin vääryydellisiä ihmisille ja luonnolle.
K: Mitä henkimaailma haluaisi muutettavan Maa planeetan asukkaiden toiminnassa?
V: Kaikki ylimalkaisuus kaiken suhteen on hyvin vääryydellistä, joten tulisi hoitaa asiat paljon tarkemmin ja paremmin kuin mitä maailmassa planeetallanne on tilanne.
K: Mistä ylimalkaisuus johtuu?
V: Siitä, että kaikilla on vielä uhraustuntemuksia mielentoiminnoissaan, jolloin ylimalkaisuus on kuin sairaus ajattelussa, jossa uhrataan asioita ja eläviä olentoja ilman mitään järkevää syytä.

8.
K: Kuinka paljon henkimaailma vaikuttaa Maa planeetan ihmisten elämään?
V: Vaikutamme henkimaailmassa ihmisten elämään siten, ettei sitä vaikutusta voi edes mitata, sillä kaikki perustuu henkimaailman toimintaan, niin ettei mitään voi sanoa olevan henkimaailman toimintaa, vaan se on pohjana kaikelle mitä maailmassa tapahtuu.
K: Kuinka henkimaailma voi toimia jollain tasolla niin piilossa, ettemme maailmassa ajattele henkimaailmasta niin paljoa, vaikka sen vaikutus olisikin kaikenkaikkinen?
V: Olemme henkimaailmassa tietoisia tästä tiedottomuudesta, mutta näin on tarkoituskin, jottei kaikki niin kutsutut noidat pääse tietokonekielellä hakkeroitumaan kaikkeen henkimaailman toimintaan. Emme siis halua enempää hulluja maailmaan, joiden tietoisuus kasvaisi henkimaailman suhteen.

9.
K: Vastaako uskontojen kuvaama henkimaailma todellisuutta?
V: Tämä on hieman hupaisaa tietoa, sillä uskonnot kuvaavat henkimaailmaa lastentarinan tasoisesti, eli kaikki niissä on jotenkin tosia asioita, mutta erittäin runsain kuvitelmin varustettuna.
K: Miksi tämä asia on näin?
V: Siksi että emme voi ottaa muuten huomioon kaikenikäisiä ja älykkyydeltään erilaisia ihmisiä huomioon uskonnoissamme, jos se tehtäisiin esimerkiksi kuin filosofinne tekevät asioiden suhteen. Toiminnastamme kertominen tulee siis olla hyvin kaiken järjen mukainen.

10.
K: Miten Maa planeetan ihmisten tulisi elää elämänsä?
V: Ensimmäiseksi raha tulisi hylätä kaiken arvon lähteenä, toiseksi työstä pitäisi saada nautintoa tai muuten ihminen ei tule hyvin toimivaksi, kolmanneksi kaiken päihteiden käytön tulisi vihdoin ja viimein loppua ihmisten saatua järkeä niin paljon, ettei päihteet enää miellytä kuten on monelle jo tapahtunut, neljänneksi tulisi okkultistien alkaa vihdoin ja viimein kertoa asioista rehellisyyden nimessä, jolloin muidenkin tietäjien tulisi tehdä samoin, tämä tarkoittaa kaikkia, joilla on itsekehittämää tietoa.

11.
K: Kuinka laaja henkimaailma on?
V: Henkimaailma on kaikkein laajimmillaan koko ajan, se on niin laaja ettet voi kuvitellakaan kuinka laaja se on. Siihen kuuluu niin paljon alueita, ettei sen toimintaa voi seurata mistään muualta kuin ulkopuolelta.
K: Kuinka laaja se on universumiin verrattuna?
V: Se on niin laaja ettet voi kuvitellakaan universuminkaan kokoa.
K: Mitä ulkopuolella on?
V: Siellä on työntekijöitä ohjaamassa toimintoja. He eivät ole sen omituisempia kuin perushenkiolentoja kaikista asukkaistamme.

12.
K: Voiko kanavoitua tietoa pitää totuutena?
V: Ei voi, vaikka toisinaan se olisikin totta, muttei sitä totuutena voi pitää. Tämä johtuu siitä, että henkimaailman olennot toimivat, silloin kun kanavoidaan, hieman suggestiivisesti, eli ne haluavat vaikuttaa kanavoijan ajatteluun enemmän kuin kertoa oikeaa tietoa.
K: Miksi jotkut ihmiset voivat kanavoida?
V: Siksi että kaikkien ihmisten tulee kanavoida henkimaailman tasoisilla jutuilla, koska henkimaailma ohjaa niitä, jotka ovat typertyneitä henkimaailman avulla.
K: Mitä tarkoittaa olla typertynyt henkimaailman avulla?
V: Se tarkoittaa sitä, että myös korkeatasoiset asiat tulevat henkimaailman olennoilla tehdyksi huonommin toimivilla ihmisillä.
K: Onko kanavointia siis tarkoitettu tiedon saamiseksi henkimaailmasta?
V: Kanavointia ei ole tarkoitettu juurikaan henkimaailman tasoisen tiedon hankkimiseen kuin muuten vain, sillä henkimaailman tasoinen tieto auttaa okkultismi merkityksellisesti, jolloin olennoilla menee paremmin kuin kuviteltiinkaan henkimaailman tasoisella tiedolla.

13.
K: Mikä on ulkoavaruuden olentojen merkitys Maa planeetalle?
V: Kaikki Maa planeetan olennot ovat hyvin kiroutuneita Maa planeetallamme, jolloin ulkoavaruuden olennot toimivat niin vääryydellisesti kuin kuviteltiinkin.
K: Mitä ulkoavaruuden olennoista tulisi tietää Maa planeetalla?
V: Se että ne ovat vääryydellisempiä kuin Maa planeetan asukkaat, he voivat myös tehdä jonkinlaista noituutta Maa planeetallenne myöhempinä aikoina, jos te havaitsette heidät laitteillanne korkeatasoiset toiminnot alkavat suurin piirtein niinä aikoina.
K: Mitä toimintoja tarkoitatte?
V: Niitä toimintoja, joissa ulkoavaruuden olennot voivat laskeutua Maa planeetan olentojen ihasteltaviksi.
K: Seuraako tästä mahdollisesti ongelmia Maa planeetan asukkaille?
V: Tästä seuraa sellaisia asioita, että kukaan ei osaa hankkia tästä tietoutta, mutta mahdollisesti Luojan avulla voimme saada tästä lisää tietoutta.

14.
K: Onko universumi ulottuvuuksista laajin yhtenäiseltä alueeltaan?
V: Universumi on kaikkein laajin alue yhtenä olentona. Kaikki henkimaailman alueet ovat universumeita pienempiä. Tämä johtuu siitä, että universumi on kaikkein merkityksellisin henkimaailman alueista.
K: Kuinka laajoja ovat Helvetti ja Taivas?
V: Taivas on vain yksi planeetta, joka toimii monessa ulottuvuudessa. Helvetti taas vastaa muutamaa galaksia. Helvetti toimii useammassa ulottuvuudessa myöskin.
K: Missä näistä kolmesta on eniten asukkaita?
V: Kaikkein eniten on Helvetissä, sillä Helvetti suurin alue olentojen lukumäärältä. Tämä johtuu vääryydellisten olentojen suuremmasta lukumäärästä.

15.
K: Miten elämä on syntynyt Maa planeetalla?
V: Kaikki on tapahtunut luomalla henkimaailman materialisoinnilla jo ennen kuin täällä eli ketään tieteen mukaan.
K: Millaista elämä oli Maa planeetalle luodun elämän alkuvaiheessa?
V: Maa planeetalla oli kaikkea mitä universumi tarvitsee Maa planeetalta, eli kukaan ei saa tätä tietoa kovin helposti, sillä elämän eri vaiheet ovat salattuja asioitamme, ettei asioihin vaikuteta liikaa tällaisilla tiedoilla.
K: Luodaanko elämä kaikille planeetoille, jotka voivat ylläpitää sitä?
V: Hyvin korkeatasoisesti, tämä todellisuutta.

16.
K: Mikä on maailman tarkoitus?
V: Maailma on paikkana ihmisille toimittaa elämäänsä; jottei kukaan olisi hyväksymättömänä, tulee maailman olla niin vääryydellinen kuin se on.
K: Mitkä ovat maailman pääominaisuudet muihin alueisiin nähden?
V: Maailmassa on hyvin korkeatasoista toimintaa laajemmin kuin kuviteltiinkaan. Ulkoavaruudessamme on tällaista laajamittaista toimintaa, jollaista ei ole muilla alueilla yhtään enempää.
K: Onko maailma laajempi kuin muut alueet?
V: Maailma on kaikkein laajin tilaltaan muihin alueisiin verrattuna, Helvetissä kuitenkin asuu eniten ihmisiä.

17.
K: Onko ihmisiä elänyt Maa planeetalla dinosauruksien aikaan?
V: Dinosaurukset ovat sukupuuttoon kuolleita ihmistenkin avulla.
K: Miten ihminen on vaikuttanut dinosauruksien sukupuuttoon?
V: Ihmiset söivät dinosaurukset sukupuuttoon.
K: Onko asia näin, että dinosaurukset eivät kuolleet sukupuuttoon asteroidin törmäyksessä?
V: Dinosauruksia oli vielä senkin jälkeen, mutta ihmisiä oli paljon myös. Ihmiset tappoivat dinosaurukset sukupuuttoon.
K: Eikö näistä ihmisistä ole jäänyt fossiileja kuten dinosauruksista?
V: Näistä ihmisistä ei jäänyt fossiileja.
K: Miten tämä on mahdollista?
V: Henkimaailman avulla.
K: Miksi henkimaailma esti fossiilit dinosauruksien ajan ihmisistä?
V: Koska se ei ole sopivaa nykyajalle, että tiedettäisiin dinosauruksista ja ihmisten toiminnasta silloin.

18.
K: Onko demiurgia olemassa?
V: Demiurgia ei ole olemassa.
K: Mitä demiurgi tarkoittaa?
V: Demiurgi tarkoittaa sellaista olentoa, joka olisi luonut maailman, mutta tällaisia ei ole olemassa.
K: Miksi demiurgi on ilmennyt joissain uskonnoissa?
V: Koska he tahtoivat olla Luojalle kiusallisia. Luoja ei hyväksyisi demiurgia, jolloin demiurgia ei ole ollenkaan.
K: Miten demiurgin olemassa oloon uskominen on kiusallista Luojalle?
V: Koska Luoja ei sallisi demiurgia, jolloin uskovainen tällöin pitää Luojaa osaamattomampana kuin hän onkaan.

19.
K: Millainen elämäntapa on hyväksytty henkimaailman toimesta?
V: Sellainen, jossa henkimaailma ei tee mitään rangaistuksia, koska henkimaailma tekee rangaistuksia kaikille vääryydenteosta johtuen. Henkimaailma ei pidä siis elämästä, jossa tehdään vääryyttä turhaan siitä välittämättä.
K: Millainen tällainen elämäntapa voisi olla?
V: Kun kaikkeen löytyy hyvä syy toiminnan tasolla, eikä turhaa vääryyttä tehdä ollenkaan, vaan asioita jätetään Luojan tasoisesti paljon tekemättä.

20.
K: Mitä mustissa aukoissa tapahtuu?
V: Mustat aukot ovat enemmän kuin energiaa, koska mustissa aukoissa tapahtuu kaikenlaista omituisempaa korkeatasoista toimintaa. Mustat aukot ovat kaikkialla vääryydellisempiä kuin kukaan osaa kuvitellakaan. Mustan aukon sisällä tapahtuu luomisnoituuttakin, jolloin kukaan ei voi tietää sellaista asiaa kuin musta aukko on.
K: Mikä mustien aukkojen tehtävä on?
V: Henkimaailma käyttää niitä tarkoituksiinsa, jolloin henkimaailmalla on kaikkein vääryydellisintä toimintaa mustien aukkojen avulla. Tämä koskee henkimaailman toimintaa, jossa tehdään vääryyttä maailman ihmisille myös mustien aukkojen avulla.
K: Mitä mustilla aukoilla tehdään?
V: Mustat aukot ovat henkimaailman toimintaa siten, että mustilla aukoilla aiheutetaan kaikenlaista toimintaa, josta ei korkeatasoisesti voi kertoa mitään. Mustat aukot ovat siis salattua tietoa, koska kukaan ei saa tällaista tietoa.

21.
K: Onko mahdollista lentää muihin aurinkokuntiin?
V: On totta kai. Se tapahtuu hyvin korkeatasoisella teknologialla. Korkeatasoiset teknologiat toimivat hyvin erikoisesti.
K: Mitä asioita näiden teknologioiden rakentaminen vaatii?
V: Se vaatii kaikenlaisia teknologia kehitystapoja, joita ei ole vielä Maa planeetallanne.
K: Miten Maa planeetan ihmiset voivat kehittää tällaisia teknologioita?
V: Siten että kaikki tekisivät hyödyllisiä asioita, eivätkä vain tukahduttaisi tietoa.
K: Mitä silloin tapahtuu, kun lennetään tällaisilla teknologioilla muihin aurinkokuntiin?
V: Silloin tehdään sellainen asia, joka on nimeltään ulottuvuushyppy, tällainen on hyvin vaarallista, jos laitteet eivät toimi kunnolla.

22.
K: Miten laaja universumi on?
V: Universumi on hyvin laaja, eli se on niin laaja kuin kuviteltiinkin tieteessänne, kuitenkin se on pallon muotoinen, tilaa siellä on niin paljon, että sen reunoja ei ole määritelty.
K: Onko universumin tila rajaton?
V: Tila hieman erikoinen käsite, sillä sekin muodostuu jostakin, universumin tila on kaikkein vääryydellisintä tietoa nykyaikana, mutta sen voidaan sanoa olevan rajatonkin, sillä universumi laajenee tilan tarpeen mukaan.
K: Mistä universumin tila muodostuu?
V: Se muodostuu materiaalista, eli universumin tila muodostuu materiaalista, jolla voidaan tehdä sellainen tila aikaiseksi kuin universumi on.

23.
K: Onko aiempina aikoina ollut taikuutta, siten kuin fantasiatarinoissa on?
V: On ollut myös nykyajan historiassa, esimerkiksi Raamatussa on taikuuksia, joita todellisuudessa on ollut.
K: Miten tällaisia taikuuksia voi aikaansaada?
V: Siten että universumi muuttuu vapaammaksi taikuuksien käytölle, sillä ne ovat nykyaikana Luojan järjestelmissä tehty vaikeutetuiksi, kun taas historiassamme muinaisina aikoina taikuus oli joiden kykyinä. Näin saatiin aikaan Luojan järjestelmissä taikuutta, mutta kuitenkin hyvin korkeatasoisesti tämä taikuus on hyvin haitallista kaikille surkeimmille olennoille, sillä niistä seuraa henkimaailman avautuminen.
K: Mitä seurauksia henkimaailman avautumisesta voi olla?
V: Kaikki olentomme ovat hyvin vääryydellisiä kun henkimaailma on avautunut ihmisille maailmassa, sillä silloin alkaa ilmetä hulluuksia, joista ei kukaan saa selville mitään totuudenmukaista, vaan kaikki toimii niin ihmeellisellä tavalla, ettei siitä voi saada kunnolla selkeyttä.

24.
K: Onko luonnossa henkiä, niin että niillä on mahdollisuus vaikuttaa ihmiseen?
V: On totta kai, ihmiset tekevät luonnon henkiä siellä eläessään, aiempina aikoina näin on tapahtunut enemmässä määrin.
K: Miten luonnonhenget vaikuttavat ihmiseen?
V: Ne vaikuttavat siten, että kaikkialla on luonnon toimintaa, jolloin luonnon henget tekevät ihmisille ajatuksia luonnossa ollessaan, sillä luonnon henget tappavat vääryydellisempiä henkiolentoja. Tällainen vaikutus on luonnon hengillä, että ihmiset pyhenevät luonnossa ollessaan luonnon henkien avulla.

25.
K: Mitä henkimaailma ajattelee Maa planeetan ihmisille?
V: Kaikkea mahdollista, tämä hieman suurempi aihe kuin miten sen voi tässä kirjoitella. Mutta henkimaailmassa on hyvin paljon ajattelua Maa planeetan ihmisille.
K: Millaista toimintaa henkimaailma ajattelee Maa planeetan ihmisille?
V: Vähän kaikenlaista vääryydellistäkin, sillä kaikkea tulee toteuttaa henkimaailman toimesta Maa planeetan ihmisille.
K: Onko henkimaailman toimintaan tulossa muutoksia Maa planeetan suhteen lähiaikoina?
V: Ei ole ihan vielä, mutta kuitenkin tällaisia muutostilanteita on tullut aivan lähiaikoina, ja niitä tulee vielä lisääkin lähiaikoina, muttei aivan teidän mielestänne ajan suhteen.
K: Millainen on seuraava merkittävä muutos henkimaailman toiminnassa Maa planeetan suhteen?
V: Sellainen että kaikki olennot tulevat löytämään toiminnallisesti uusia asioita, kunhan kaikki on valmiimpaa.
K: Mitä tarkoitat tällä että kunhan kaikki on valmiimpaa?
V: Että kun Maa planeetan ihmiset ovat paremmin elämässä mukana, kuin mitä on ollut lähihistoriassa.

Share

By admin