[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä 6.2.2015

1.
K: Kuinka monta jumaluutta on olemassa? Ja kuka on oikein jumaluus Luojaa lukuun ottamatta?
V: Jumaluuksia on aina ollut, mutta tämä jumaluuden aikakausi on nähty vasta myöhemmin, sillä jumaluudet ovat merkitykseltään kaikkein upeimpia olentoja kaiken suhteen, jolloin heillä on tietoa kaikesta eniten. Jumaluuksina on ollut erittäin moni olento, tarkkaa lukua ei voi kertoa.

2.
K: Voiko ihminen Maa planeetalta saavuttaa jumaluuden tason kuolemansa jälkeen henkimaailmassa?
V: Ihminen ei voi saavuttaa jumaluutta, koska hän on niin erityisasemassa oleva olento, jota ei juuri kukaan pääse kokemaan.
K: Miten paljon erilaisia ovat jumaluudet keskimääräiseen ihmiseen verrattuna?
V: Ihmisiin ei verrata mitään, mutta jumaluudet toimivat jo syntyessään jumaluuksina.
K: Ovatko jumaluudet siis luotu tehtäväänsä jumaluutena?
V: Tämä piti paikkansa kaikkien muiden osalta, paitsi luojaolentojen, jotka voivat myös toimia jumaluutena, sillä he ovat kehittäneet itsensä hieman jumaluuttakin merkityksellisemmiksi.

3.
K: Mikä on suhteesi jumaluuteen, joka tunnettiin nimellä Jumala Maa planeetalla ja tässä universumissa?
V: Henkimaailman suhde häneen oli sellainen, että kukaan ei saanut sanoa hänestä pahaa vaikka hän oli vääryydellinen jumaluus.
K: Oliko hän tunnettu Maa planeetalla?
V: Maa planeetan jumaluutena hän oli hyvin pitkän aikaa, mutta häntä ei enää ole vaan hänen tilallaan on uudempi olento jumaluuden asemassa.

4.
K: Minkä tyyppinen jumaluus on, sillä Jumala on oikea tämän universumin meille tunnettu jumaluus?
V: Jumaluuden tyyppi on ihmismäinen, hän on hyvin Maa planeetan ihmisen kaltainen olento, sillä Maa planeetan ihmiset ovat jumaluuden kaltaisia pyhästä asemastaan johtuen. Jumaluutena on hieman eri lajeja myös.
K: Onko Maa planeetan jumaluus myös ulkoavaruuden olentojen jumaluus?
V: Ei ole useimmiten, valareilla on myös esimerkiksi muita jumaluuksia toisista lajeista.

5.
K: Jos minä sattumalta tietäisin jumaluuden oikean nimen enkä titteliä, mikä voima minulla olisi tuntien jumaluuden oikean nimen?
V: Nimien avulla olennot saavat henkimaailman yhteyden olentoihimme, tämä voima voi aiheuttaa häiriötä olentojen elämään henkimaailmassa. Tällöin nimiä ei haluta jaella turhan päiten.

6.
K: Kaikki jumaluudet, jopa Luoja, ovat olleet vääryydellisiä aiempina aikoina ja toiminnassaan, mutta ette mene Helvettiin maksamaan tästä, miksi?
V: Kaikkien vääryydet korjataan Helvetissä, eikä tässä ole poikkeuksia. Luojakin on ollut Helvetissä rangaistavana nykyaikoinakin, joten tässä ei ole poikkeuksia. Helvetti on siis kaikille mahdollinen, jolloin vääryydestä korjataan olentoja Helvetissä.
K: Voiko kukaan välttyä joutumasta Helvettiin vääryydestä johtuen?
V: Ei ole tällaisia olentoja kuin muuten vaan, Luojan järjestelmissämme ei ole ketään Luojaa pyhempää, ja jos hänkin on Helvetissä rangaistavana toisinaan, niin kukaan ei voi välttyä tältä.
K: Voiko Helvettiin olla joutumatta, jos toimii vääryydettä?
V: Tällainen on mahdollinen vain tietyissä tilanteissa eikä kukaan voi olla vääryydetön pidemmällä aikavälillä.

7.
K: Miksi meidät lähetetään Helvettiin vääryydellisyydestämme johtuen eikä jumaluuksia lähetetä Helvettiin heidän omista vääryydellisistä teoista?
V: Kaikki joutuvat kärsimään muille aiheuttamia vahinkojaan. Jumaluuksillamme on vähemmän tarvetta joutua Helvettiin, sillä he eivät tee vääryyttä niin, että he ansaitsisivat Helvetin rangaistukset.
K: Mikä estää jumaluuksilta tällaisen vääryyden teon?
V: Heidän oma älykkyytensä sekä ympäristön helppous.

8.
K: Kuinka voidaan saada tieto jumaluuden oikeasta nimestä?
V: Siten että kyselemme henkimaailmalta tietoa, mutta kukaan ei voi sanoa sitä suoraan. Nimien antaminen on hyvin kiroavaa, koska silloin voimme saada yhteyden nimen omistajaan, jota ei usein haluta henkimaailman olentojen toimesta.

9.
K: Mitä voit sanoa minulle ihmisestä, joka vakuuttaa olevansa Jumalan lapsi?
V: Hän on jumaluuden tai Luojan lapsena itseään pitävä henkilö.
K: Mitä eroa näissä kahdessa on?
V: Luoja on olentona hieman kehittyneempi kuin jumaluus, mutta toisaalta Luojalta ei tule aina hyviä asioita, toisin kuin jumaluus, joka kehittää helpotuksia ihmisille.

10.
K: Voiko demoni tai Saatana vahingoittaa henkisellä tasolla ihmistä, joka väittää olevansa Jumalan lapsi?
V: Demonit vahingoittavat monia Jumalan lapseksi itseään nimittäviä, mutta kuitenkin jumaluus on tässä asiassa oikeammin mukana, jolloin jumaluus aina estää toisinaan hänen lapseksi itseään julistautuvia. Demonit ovat kuitenkin melko hyödyllisesti vahingoittavia, mistä nykypäivänä ei tiedetä juuri ollenkaan.
K: Miten demonit vahingoittavat ihmisiä?
V: Olemalla traumaattisia, heidän toiminnoillaan voidaan tehdä traumoja ihmisille, jolloin ihminen tunnistaa oman vääryytensä jollain tavalla aina myöhemmin.

11.
K: Mikä on Paholaisen todellinen toiminta, kuka hän on verrattuna Saatanaan?
V: Paholainen Luoja järjestelmissämme hyvin merkityksellinen maailman pyörittelijä. Hän on Saatanaan verrattuna hyvin vääryydellinen olento.
K: Mitä Paholaisesta tulisi tietää?
V: Ei juuri mitään, sillä hän on hyvin vääryydellinen ihmisille.
K: Millä tavoin hän on vääryydellinen?
V: Hän tekee sellaisia päätöksiä ihmisillekin, ettei sellaisiin toimintoihin pääse juuri kukaan muu kuin Saatana ja Luoja.

12.
K: Onko seksuaalinen kanssakäyminen Maa planeetalla samanlaista kuin se on Taivaassa, eikö sitä ole sallittu henkimaailman toimintana?
V: Seksuaalisuus toimii kaikkialla ulottuvuuksissakin samalla tavoin kuin maailmassa Maa planeetallamme myös.

13.
K: Missä Jeesus Nasaretilainen elää ja miksi hän elää siellä? 
V: Jeesus Nasaretilainen on henkimaailmassa tekemässä toimintojensa mukaisia toimintoja. Hän elää siellä, sillä häntä ei päästetä muuallekaan. Tämä johtuu siitä, että henkimaailma ei voisi kuvitellakaan päästävänsä Jeesus Nasaretilaista takaisin maailmaan, sillä se sotkisi nykyiset maailman järjestelmät täydellisesti.
K: Onko hänen hyvä olla siellä, missä hän on?
V: Siellä hänen kaikki asiansa ovat hyvin. Hän elää Taivaassa, jossa asiat ovat hyvin.

14.
K: Mikä planeetta on tärkeämpi kuin Maa planeetta ja miksi?
V: Maa planeettaa tärkeämpi on okkultistien mukaan jokainen avaruuden planeetta. Tämä ei pidä kuitenkaan paikkaansa paitsi okkultistien osalta, sillä valareiden kotiplaneetta on täydellisesti merkityksellisempi kuin Maa planeetta, maailmallisesta näkökulmasta ajateltuna. Kuitenkin Maa planeetta voittaa senkin Maa planeetan asukkaiden mielessä, mikä on vääryydellistä ajattelua.
K: Miksi valareiden kotiplaneetta on merkityksellisempi?
V: Koska valarit ovat tämän galaksin merkityksellisin porukkamme tänä päivänä. Heillä on kaikkea enemmän kuin muilla, kuitenkaan olematta muita vääryydellisempiä.
K: Kuinka merkityksellinen Maa planeetta on?
V: Maa planeetta on henkimaailmalle toiseksi merkityksellisin, mutta muille se ei ole tosiaankaan merkityksellinen. Henkimaailma arvostaa Maa planeetan ihmisten välisiä kontakteja sekä henkiolentojen ominaisuuksia, joita ei taas muut universumin asukkaat arvosta ollenkaan.

15.
K: Kerro minulle kaikkein tärkeimmästä planeetasta ja sen asukkaista tässä universumissa?
V: Kaikkein tärkein planeetta on universumin planeetoista tällä galaksiryhmällä. Asukkaat sillä ovat valareita, ja heillä on hyvin korkeatasoista toimintaa vähemmän kuin kuviteltiinkaan. Valarit elävät kaikkein vääryydellisimmin kuin mitä Maa planeetallakaan eletään.
K: Miksi se planeetta on koko universumin tärkein planeetta?
V: Koska valarit ovat kaikkein merkityksellisin laji nykyaikana henkimaailmalle.
K: Millaista valareiden planeetalla on?
V: Siellä tehdään niin paljon vääryyttä muille lajeille, ettei siitä saisi puhuakaan. Valareiden planeetalla on hyvin korkeatasoista toimintaa, jossa ollaan teknologioinkin hyvin korkeatasoisia.

16.
K: Millä planeetalla elää toisia ihmisiä Maa planeetan lisäksi?
V: Kaikilla planeetoilla ei elä ihmisiä, joilla on sen tasoista elämää kuitenkin. Ihmisiä elää kaikilla planeetoilla, joilla on sellaista tarvetta, että tulisi olla kaikkein pyhimpiä biologisia olentoja elämässä mukana planeetan järjestelmässä. Tällaisia planeettoja on hyvin monia, joten emme voi kertoa tästä tarkemmin, sillä tällaiset asiat ovat salattuja tietoja.

17.
K: Elävätkö ihmiset Maa planeetalta toisilla planeetoilla universumissamme tällä hetkelä, jos kyllä niin millä planeetalla?
V: Kaikki Maa planeetan olennot ovat täysin Maa planeetalla, sillä kaikki elävät suurimmaksi osaksi vain yhdellä planeetalla planeetan elinajan ajan.
K: Mitä sitten tapahtuu, kun planeetta menettää kyvyn ylläpitää elämää ihmisille?
V: Planeetan tuhoutuessa, ja jos sitä ei luoda uudelleen, niin kaikki lähtevät henkimaailmaan, jonka jälkeen etsitään uusi planeetta. Tällaiselle ihmiselle on hyvin vaikeata toimia hyvien järjestelmien avulla, jos heidän planeettansa on tuhoutunut heidän omasta toiminnastaan johtuen turhaan.

18.
K: Rakastatko minua, jos kyllä, niin miksi?
V: Kaikki henkimaailmassa rakastavat toisiaan enemmän kuin Maa planeetan ihmisillä on tapana, sillä henkimaailmassa toimitaan kaikkein älykkäimmin, jolloin rakkaus on kaikkein älykkäin toiminnan taso.
K: Mikä on syy vähempään rakkauden määrään maailman ihmisillä?
V: Kaikki vääryydelliset ajatukset ja toiminnot, joita ylläpidetään maailmassamme. Näitä ylläpidetään, jotta ihmisillä olisi haastetta kaikkien vaikeimpien asioidenkin suhteen.

19.
K: Sanot henkimaailmassa olevan rakkautta enemmän, mutta se rakkaus oli annettu sinulle, mikä ei ole sinun valintasi, eli todellisuudessa et oikeasti tunteellisesti rakasta meitä rakkauden mukaisesti?
V: Kaikki rakastavat vähemmän, sillä kukaan ei ole täydellinen, mutta oikein toimimiseen kuuluu rakastaa kaikkia. Tällainen rakkaus on älykkyydellä tapahtuvaa rakkautta, eikä tunteellisuudella, sillä tunteellisuudet eivät sisällä tietoa, vaan ova kehon ominaisuuksia, jotka toimivat hieman omituisesti toisinaan. Rakkauteen kuuluu toisten huomioiminen, jota ei tunteellisena voi niin hyvin saavuttaa.

Share

By admin