1-10 9.9.2017
11-24 17.11.2017

1.
K: Mistä tietoisuus on lähtöisin?
V: Tietoisuus on lähtöisin sielun toiminnasta, vain henkiolennoilla on tietoisuus, ihmisen kropalla on ainoastaan käytettävissä olevat laitteet, joita henget sitten käyttävät tietoisuuden saamiseksi fyysisen maailman tasolle.
K: Mistä sielun tietoisuus on lähtöisin?
V: Luojasta, kukaan ei voi olla tietoinen, mikäli ei olisi Luojaa tekemässä arvoituksia ihmisille.
K: Mistä Luojan tietoisuus on lähtöisin?
V: Luoja on ollut olemassa jo hieman varhaisemmin aikoihin, joten tästä ei pitäisi puhua niin helposti, sillä kaikkien tietoisuus on Luojan tietoisuutta maailmassammekin.

2.
K: Voiko kuolleilla ihmisillä olla oma ulottuvuutensa henkimaailmassa?
V: Tämä pätee myös maailmassa eläviin ihmisiin, eli kaikilla on oma henkimaailman ulottuvuutensa.
K: Onko tämä jokaisen oma ulottuvuus vaihdettavissa jotenkin toiseen?
V: Henkimaailma voi tehdä mitä haluaa, joten ulottuvuudet voivat vaihtua aivan merkityksellisemminkin.
K: Vaihtuuko henkilön oma ulottuvuus tämän kuollessa fyysisesti?
V: Tällaistakaan ei voi kertoa, sillä ulottuvuudet ovat kaikille uusia aina.

3.
K: Onko olemassa odotuslistoja maailmaan tulemiseksi henkimaailmassa? (Jos vastaus on ei, miten se toimii kun raskaus on odottamaton?)
V: Ei ole, sillä henkimaailma on aiheuttanut raskauden ja kaikki henkimaailman olennot toimivat kuten henkimaailma parhaaksi näkee.
K: Mikä määrää hengen maailmaan tulemisen ajankohdan?
V: Meidän kaikkien pyrkimyksenä on henkimaailman parannustyö, joten me teemme hengen siirtoja myös elämän alkamisen jälkeen korkeatasoisella järjestelmällämme, jossa on kaikki huomioitu täydellisesti elämien osalta.

4.
K: Kuinka on mahdollista, että ihmisten tekemät rakennelmat ovat parempia kuin maan ulkopuolisten olentojen?
V: Tämä piti paikkansa jossain määrin, mutta henkimaailma ei kerro mitään ulkoavaruuden olennoista, sillä ulkoavaruuden olennot toimivat todella erikoisesti Maa planeettaan verrattuna.
K: Voidaanko ulkoavaruuden olennoille luomistyön avulla tehdä laitteita, jotka ovat henkimaailman materialisoimia?
V: Tämä piti paikkansa, koska olemme hyvin vääryydellisiä Maa planeetan ihmisille, emme kerro tästä enempää.

5.
K: Maan päällä, onko todellisempi illuminati liskomiesten/ihmisten hybridejä?
V: Emme oikein voi pitää tätä huhua todellisempana kuin mitä tilanne tällaisilla ihmisillä Maa planeetalla on.
K: Onko tällaisia hybridejä toiminnassa Maa planeetalla?
V: Eipä juurikaan, sillä liskomiehet ovat erilaisia.

6.
K: Mikä on yllyke pyörivälle planeetalle, esimerkiksi Maa planeetalle?
V: Tämä liittyy universumin tietoihin, jotka ovat vanhempia kuin Luojakaan, joten emme voi tietää sen asian pohjimmaista merkitystä, mutta kuten ymmärrät on se melko hyvin toimiva tässäkin maailmassamme.
K: Onko olemassa universumia, jossa tällaiset planeettojen toiminnot olisivat erilaiset toiminnaltaan kuin meidän universumissa on?
V: Tämä tieto on hyvin merkillistä, mutta voimme luoda minkä kaltaisia universumeita kuin tahdomme, myös paikallaan olevia universumeita on ollut olemassa, mutta ne ovat hieman henkimaailman tarinoina teille tänä päivänä. Ne toimivat lähinnä ulottuivuuksissa, joissa asiat ovat hyvin stabiileita.

7.
K: Miltä näyttää olla kahdessa paikassa täsmälleen samaan aikaan, esimerkiksi Taivaassa ja Helvetissä?
V: Tämä on henkimaailman kokemus, että näemme harhakuvana tämän toisen sijainnin kuin verhon läpi, vaikka toinen sijainti on paljon pysyvämpi.
K: Onko toinen sijainti vahvempi kokemuksena, vai miten näkemisen vahvuus menee sijainnin mukaan?
V: Vahvempi on se, jossa eletään elämäämme, ja toinen sijainti on se missä henki on toisinaan, tämä säilyttää yhteyden kroppaan, jossa elämää eletään, mutta se missä henki on välillä käynnillä näkyy tällaisena harhakuvana, kuin verhonläpi katseltuna.

8.
K: Jos ihmisillä on niin vähän älykkyyttä, miksi olemme pää henkiolentoja?
V: Ihminen on korkeatasoisesti hyvin vääryydellinen olento, emme pidä ihmisiä sen kummallisempina, kuin kaikkein tärkeimpinä.
K: Onko ihmisen älykkyys rajoitettu tarkoituksella?
V: Ihmisen äly toimii oikeudenmukaisena kaikkein parhaiten, mutta oikeasti henkiolennon älykkyys ylittää ihmisen älykkyyden, jolloin henkimaailman ihmisten älykkyys on kaikkein korkeimmilla tasoilla ollessaan oikeudenmukainen.
K: Onko ihmisillä vain vähän älykkyyttä?
V: Kuulemma.

9.
K: Jos Maa planeetan asukkaiden täytyy tehdä asioita omillaan ja omalla harkinnallaan, miksi lähettää illuminati ja antaa meidän ratkaista ongelma omin käsin?
V: Koska maailmassa on tarvetta kokonaisvaltaisempaan toimintaan, jolloin teille tehdään ongelmia aiempien vääryyksienne takia, joita teidän tulee ratkoa omin voiminenne. Henkimaailma toimii hyvin salatusti, ja kaikella on hyvin suuret taustavaikuttajat ajamassa erilaisia asioita henkimaailman toimesta maailman ihmisillekin.
K: Helpottaako vastaavasti henkimaailma ihmisten elämää, jos he toimivat oikein?
V: Henkimaailma on erittäin kauaskantoisesti mukana henkimaailman toiminnassa mukana olevien ihmisten elämissämme, koska henkimaailma naurattaa itseäänkin vaikeuksilla elävillä maailman ihmisillä, joilla puuttuu kokonaan tietoisuus omasta vääryydenteosta johtuen.

10.
K: Missä määrin muukalaiset ovat tekemisissä Luojan kanssa?
V: Erittäin vähäisessä, koska emme voi tehdä henkimaailmasta käsin ulkoavaruuden toimintaa Maa planeetalle, koska se on Luojankin estämää toimintaa. Kaikki ulkoavaruuden olennot ovat vain toisinaan yhteydessä Luojaan, vaikka he tietäisivätkin koko ajan tämän tilanteen.
K: Elääkö Luoja Maa planeetalla ja jos näin on, miten ulkoavaruuden olennot ovat tekemisissä hänen kanssa?
V: Luoja on kärsivällisestikin ulottuvuudessa, jossa hän on ikään kuin Maa planeetan asukkaana, mutta ulkoavaruuden olennot eivät tiedä Luojan toiminnasta niin paljoa, kuin Maa planeetalla tiedetään, tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa valar ihmisten osalta, jotka ovat hyvin kauaskantoisesti mukana Maa planeetan toiminnassa kuten myös Luojan.

11.
K: Miksi ihmiset ovat tiukasti vasen- tai oikeakätisiä eikä molempia?
V: Yksikätisyys on henkimaailman noituudella aiheutettua. Yksikätisenä ihmisillä on vahvempi toinen puoli, jotta symmetrisesti kaikilla ei olisi samoja ominaisuuksia. Tämä vähentää ihmisillä samankaltaisuutta, joka on henkimaailman ohjelmana täydellistä toimintaa, mutta kukaan ei ole henkimaailmassa vasen tai oikeakätinen.
K: Onko tähän muita syitä?
V: Henkimaailman toimintaan kuuluu ottaa ihmisistä selvää kätisyydelläkin, jolloin henkiolennon ominaisuudet näkyy myös vasen- tai oikeakätisyyden avulla. Näin saamme vahvistuksen henkiolennon tilanteesta.

12.
K: Onko olemassa eroa henkiolentojen välillä, joista toinen on eristettynä Maa planeetalla ja toinen ulkoavaruuden planeetoilla?
V: Henkiolennot ovat lajin mukaisia, mutta kuoleman jälkeen emme tunnista henkiolennon omaamaa kehoa juurikaan. Kuitenkin henkiolennolle jää ominaisuuksia lajista, jossa henkiolento on ollut maailmassa ollessaan.

13.
K: Miten vaihtokauppa järjestelmä toimii henkimaailmassa ja missä laajuudessa myös?
V: Henkimaailma on hyvin erilailla toimiva kuin maailman järjestelmä. Henkimaailmassa valuuttana käytetään aikaa, jolloin ihmisten oma ajankäyttö on heidän elatusmaksunaan. Ihmisillä on aikaa siis käytössään, jolla on hyvin suurta merkitystä kaikille olennoilla, joilla on jotain ansaittavaa muilta ihmisiltä. Ajankäytössämme olemme hyvin vääryydellisiä muille ihmisillemme.
K: Mihin tätä aikaa käytetään, jolla voi tehdä vaihtokauppaa?
V: Kaiken omistamisen lisäksi, sitä voidaan käyttää kuunteluun tai seuranpitoon. Tällainen on hyvin merkityksellistä kaikille olennoillemme, sitä voisi kutsua maailmassa sosiaaliseksi pääomaksi.

14.
K: Koska ihmisillä ei ole ufo toimintaa, ovatko suurin osa helvetin rangaistuksista koulutuksellisia eikä fyysistä kipua?
V: Tämä ei liity mitenkään ulkoavaruuden toimintaan, mutta kaikenlaiset rangaistukset ovat mahdollisia henkimaailman toimesta.
K: Missä kulkee raja koulutuksellisen ja opiskeltavan rangaistuksen välillä?
V: Tässä ei ole häilyvämpää rajakohtaa, paitsi että fyysisellä rangaistuksella tarkoitetaan täydellisen vääryydellisestä toiminnasta johtuvaa fyysistä vahinkoa, joka on siis vakavampi kuin opiskeltava rangaistus.

15.
K: Kun on juuri astunut sisään henkimaailmaan, millainen on keskiverto reaktio ympäristöä kohtaan?
V: Hyvin neutraali, sillä henget ovat tunteneet henkimaailman alueet jo aiempina aikoina, eikä hengillä ole juurikaan ennakkoluuloja, jotka johtaisivat yllättyneisyyteen.
K: Saako kuoleman jälkeisestä alueesta tietoa ennen kuin henki siirtyy tuonpuoleiseen?
V: Saa hyvinkin lopullisesti, että hengille kerrotaan fyysisen maailman lopussa heidän kuoleman jälkeinen paikkansa.

16.
K: Onko kummituksia olemassa, ja jos on, mikä on niiden tarkoitus?
V: Kummitukset tekevät työtään korjatessaan vääryydellisiä asioita, joita maailmassa toisinaan on. Se tekee maailmasta ihmeellisemmän paikan myöskin. Lisäksi kummitusten avulla voimme aiheuttaa kokemuksia henkimaailmasta tukahdutettuina maailman aikoina ihmisillemme.
K: Onko kummituksista haittaa ihmisille , ja onko tällä jokin tarkoitus?
V: Haittaa heistä juurikin on, jolloin joudumme käyttämään enkeleitäkin tätä toimintaa estämään.

17.
K: Pääsevätkö ihmiset yleensä taivaan tasolle, ennen kuin henkimaailma näkee parhaaksi kokonaan tuhota planeetan?
V: Tämä pitää paikkansa, olemme hyvin vääryydellisiä kun meno on Taivaan tasoista maailmassa ollessanne. Maailmassa kuuluu olla vaikeuksia, jotta kehittyisimme paremmin, joten Taivaan tasoisesti emme kehity niin hyvin kuin olisi tarve.
K: Onko mahdollista elää Taivaan tasoisesti maailmassa Maa planeetalla henkimaailman hyväksymänäkin?
V: Tällainen tieto on hieman katatstrofaalista, sillä emme halua ihmisille kovin paljoa helpotuksia maailmaan, joten emme voi tällä tiedolla kertoa enempää tästä asiasta.

18.
K: Ovatko ihmiset hitaita muuttumaan vai ovatko olennot ilman ufo toimintaa yleisesti hitaita muuttumaan?
V: Emme ole sen hitaampia muuttumaan kuin tekään, joten kaikki muuttuu aina aikanaan, sen kestäessä sen verran kuin se kestää. Emme voi arvioida tällaista.

19.
K: Miten pyhyyttä voidaan mitata?
V: Tämä kuuluu aivojen kuvaukseen henkimaailman tasolla. Mitä vähemmän sivupersoonilla on valtaa ihmisen mielessä ja kehossakin, niin sitä pyhempi hän on.
K: Mistä tämän voi havainnoida, muuten kuin henkimaailmasta käsin?
V: Tällaisia tietoja ei saa kysellä, sillä henkimaailma pitää tämän itsellään tietonakin.

20.
K: Jos saa ulottuvuuden itselleen tuonpuoleisessa, ovatko henget niissä todellisia vai tekaistuja?
V: Henget ovat aina ulottuvuuksissa vektori hologrammeina, jolloin ne eivät ole todellisempia kuin oikeat henget. Ne toimivat kuin kuvajaiset, joilla ei ole suoraa vaikutusta kuvajaisen alkuperäiseen olentoon.
K: Missä tilanteissa käytetään tällaisia kuvajaisia ja miksi?
V: Silloin kun ihminen on eristetty omaan ulottuvuuteensa. Tämä tapahtuu sen vuoksi, että ihminen saisi kokea rauhallisempaa elämää, kuin hän on tottunut.

21.
K: Onko Jeesuksen nimen turhaan sanominen syntiä?
V: Ei ole, vain Pyhä Henki omaa tämän ominaisuuden. Jeesus on kuin meidän vertainen ihminen.
K:Onko minkään muun nimen sanominen turhaan syntiä?
V: Ei ole kuin muuten vaan, sanotaan että Luojan nimen sanominen turhaan toteuttaa rangaistuksia kyseisille henkilöille.
K: Mistä tämä johtuu, että nimien turhaan sanominen on syntiä?
V: Okkultistit tietää tästä vääryydestä. Siitä johtuu niin paljon työtä, eikä arvokkaammin kuin jos nimen sanomisella olisi jokin oikeampi merkitys.

22.
K: Koska Luoja asuu ihmisen muodossa kun rangaistukset tapahtuvat, kuinka hän voi olla kaikkialla samanaikaisesti?
V: Luoja on maailmassa ihmisen muodossa, mutta tämä henki ei ole todellinen ihmisen henki, vaan tällöin hengellä on pyhempi tarkoitus kuin elää omaa elämäänsä. Luojan henki on projisoitu tähän ihmiseen eikä ole varsinaisesti toiminnassa omana itsenään, vaan ikäänkuin tekemässä kauppoja oman hengen näyttämällä, ilman että siitä olisi seurausta oikealle Luojan hengelle, joka on kaikkialla.
K: Onko näitä olentoja, joissa on Luojan projisoitu henki, useampia kuin yksi?
V: Tällaista tietoa olemme odottaneet. Tämä on hieman hankala aihe, koska Luojan henkisiä ihmisiä voi olla vaikka kuinka paljon teoriassa, mutta universumeiden säännöt ovat sellaisia, ettei ketään saa projisoiduksi kuin yhden kerran.

23.
K: Miltä lepakkomiehet näyttävät?
V: Lepakkomiehet ovat hyvin vääryydellisiä tietämättään. Heillä ei ole valoisaa ajattelua juurikaan.Tämä meinaa sitä, että pahuuden enkelitkin ovat heidän vääryyden ohjaajina. He ovat siis pimeyttä enemmän käyttäviä kuin esimerkiksi valar ihmiset.
K: Ovatko he hyvin paljon Maa planeetan asukkaiden kaltaisia?
V: Eivät aivan, he ovat hieman erilaiset ruumiinrakenteeltaankin, joten he muistuttavat joitain kansakuntia kuitenkin, mutteivät ole täysin heidän kaltaisiaan.

24.
K: Mikä oikeasti on Bermudan kolmio?
V: Siellä tapahtuu illuminatin toimintaa, jossa hyvin vääryydellisesti tuhotaan laivoja ja lentokoneita.
K: Mikä merkitys tällä on?
V: Tällä on sellainen merkitys, että ihmisillä on hieman todellisuuden rikkovia paikkoja, jolloin tällaisella saadaan mysteeri aiheisia kertomuksia Luojan lapsille.

Share

By admin