[adsense_inserter id=”750″]
Päiväys: 12.03.2013

1.
K: Kuinka monta eri ulkoavaruuden ryhmittymää on tänä päivänä Maa planeetalla?
V: Noin viisitoista.
K: Miten paljon eri ryhmittymät eroavat toisistaan?
V: Ne eroavat toisistaan siten, että kaikilla on samanlainen vartalo vähän vähemmän Ne eroavat toisistaan myös muuten, kuten toimintasuunnitelmaltaan.
K: Miten erilaisia eri ryhmittymien kehot ovat ja mitä eri toimintasuunnitelmia heillä on?
A: Kaikilla on erilaiset kehot ulkoavaruuden olentojen tasoisesti, eli kehot muistuttavat tosiaan vähän vähemmän. Eri lajit ovat eri näköisiä hyvin paljon. Toimintasuunnitelmat poikkeavat toisistaan siten, että kaikki haluavat Maa planeetan itselleen vähemmässä määrin. Mutta toisaalta kaikki haluavat ottaa Maa planeetalta mukaan ihmisiä toimintaansa kotiplaneetoilleen.

2.
K: Miksi olette Maa planeetalla?
V: Maa planeetalla on niin paljon tekemistä meidän asioissamme.
K: Mitä tekemistä Maa planeetalla on teidän asioissanne?
V: Maa planeetalla on yliluonnollisen hyvää porukkaa.
K: Mitä hyödytte Maa planeetalla olemisestanne?
V: Me vain hyödymme siitä porukasta jota me tutkimme, koska se on niin hyödyllistä.

3.
K: Mitä teette Maa planeetalla?
V: Teemme avaruusaluslentoja tänne.
K: Mitä asioita lentonne Maa planeetalle koskee?
V: Ne koskevat kaikkia asioita, joita me voimme tehdä Maa planeetallamme.
K: Kuten mitä asioita?
V: Teemme Maa planeetalla tutkimustyötä osittain, mutta elämme myös täällä oppiaksemme asioita itsenäisesti.
K: Mitä asioita tutkitte?
A: Tutkimme kaikenlaisia asioita, joita ei voi kertoa.

4.
K: Oletteko rauhanomaisia?
V: Olemme rauhanomaisia.
K: Kuitenkin soditte joskus, eikö tämä pidä paikkansa?
A: Ulkoavaruuden ryhmittymät sotivat toisinaan.
K: Millä syillä aloitatte sotia ulkoavaruuden ryhmittymissä?
A: Sodan syyt vaihtelevat siten, että kaikilla ryhmittymillämme on ulkoavaruuden sotia toisia vastaan vääryydenteon takia.

5.
K: Pystyttekö auttamaan Maa planeetan asukkaita?
V: Emme pysty. Ette itsekään auta toisianne, ellei siitä ole teille hyötyä.
K: Onko siis oma hyöty teille tärkeää?
A: Se on hyvin tärkeää.
K: Mitä tämä johtuu, että ajattelette näin?
A: Universumissamme ei ole yhtäkään olentoa, joka ei ajattelisi omaa hyötyään.

6.
K: Millaisia ovat aluksenne, joilla olette Maa planeetalla?
V: Aluksemme ovat hyvin suuria sekä myös pieniä aluksia.
K: Millainen suurin aluksenne ja millainen on pienin aluksenne?
A: Tämä koskee asetietojamme, jollaisia ei voi kertoa teille vielä tänä päivänä.
K: Miksi tämä tieto ei ole meille soveliasta tänä päivänä?
A: Asetiedot eivät sovi teille tänä päivänä, koska kaikki tällaiset tiedot voivat haitata toimintaamme myöhempinä aikoina.

7.
K: Millainen Maa planeetan merkitys on teille?
V: Maa planeetalla asuu parempia ihmisiä kuin mitä me olemme; henkimaailma pitää heitä tällaisina.
K: Onko tämä oma mielipiteenne myös, että Maa planeetalla asuu teitä parempia ihmisiä?
A: Oma mielipiteemme Maa planeetan asukkaista on seuraavanlainen: Kaikki ovat ammuttavissa myöhemmin.
K: Mitä vikaa Maa planeetan asukkaissa on teidän mielestänne?
A: Olette hyvin pahoja ihmisiä meitä kohtaan.
K: Mitä tämä tarkoittaa, että olemme hyvin pahoja, tarkemmin sanottuna?
A: Olette liian vihamielisiä toisillenne, luonnolle ja meitä kohtaan.
K: Onko tilanteemme korjattavissa mielestänne?
A: Tilanteenne on hyvin vähän korjattavissa, paitsi joiltain osin.
K: Mihin suuntaan tilanteemme on menossa teidän mukaan?
A: Meidän mukaan tilanteenne on menossa siihen suuntaan, että kaikki tulevat kärsimään myöhempinä aikoina ulkoavaruuden ryhmittymien hyökkäyksestä.
K: Mikä aiheuttaa mielestänne tilanteemme huonontumisen?
A: Sitä aiheuttaa kaikki vääryydellisyydet, joita teidän planeetallanne toteutetaan vielä tänä päivänäkin.

8.
K: Muistutatteko ulkomuodoltanne Maa planeetan asukkaita?
V: Muistutamme heitä hyvin paljon.
K: Mistä tämä johtuu, että muistutatte Maa planeetan asukkaita?
V: Maa planeetan asukkailla on samanlainen geeniperimä.
K: Miten geeniperimänne on samanlainen?
V: Geeniperimämme on samanlainen, koska kaikkien olentojen geeniperimä vastaa toisiaan.
K: Onko tämä näin kaikkien universumin lajien osalta?
V: Kaikkien universumeiden lajien osalta ei ole, mutta valarien osalta on näin.

9.
K: Millaista on elää kotiplaneetallanne?
V: Valareilla on kotiplaneetallaan kaikenlaista pientä kivaa.
K: Millaista siellä tarkemmin ottaen on?
V: Siellä on hyvin vääryydellistä toimintaa harrastavia valareita.
K: Mitä tämä vääryydellinen toiminta on?
V: Se on hyvin vääryydellistä toimintaa, josta ei saa puhua tässä.

10.
K: Onko tieteen tekeminen teillä samanlaista kuin Maa planeetalla?
V: Ei ole, koska siellä ei ole samanlaisia toimintoja.
K: Millaista tieteen tekeminen on teillä?
V: Meillä on tieteen tekemisessä hyvin vääryydellistä toimintaa mukana.
K: Mitä tieteitä teillä on?
V: Me tutkitaan kaikenlaista toimintaa Maa planeetallammekin.
K: Vastaako tämä toiminta esimerkkinä tiedettä?
V: Vastaa.
K: Mitä tiede teille kuvastaa?
V: Tiede kuvastaa meille kaikkea mahdollista, mitä voi tutkia.

11.
K: Miten olette aikaansaaneet teknologianne?
V: Me olemme saaneet ne hyvin vääryydellisellä noituudella.
K: Millä tavalla ne ovat kehitetty?
V: Ne on kehitetty sillä tavalla, että teemme kaikkea sitä tukevaa toimintaa, jolloin kehittyy teknologioitakin.
K: Mitä tarkoitatte tukevanne?
V: Tuemme kaikenlaista vääryyttä.

12.
K: Miten teette tähtienvälisiä matkoja?
V: Tähtien välillä liikutaan dimensiossa.
K: Miten tämä tapahtuu käytännössä?
V: Liikumme tähtienvälillä avaruusaluksilla.
K: Millaiset laitteet avaruusaluksilta tähän vaaditaan?
V: Avaruusaluksilta vaaditaan tähän kaikenlaisia laitteita, jotka tukevat tätä toimintaa.

13.
K: Ovatko asevoimanne uhka Maa planeetalle?
V: Asevoimamme toimivat hyvin vääryydellisesti Maa planeetan suhteen.
K: Millaista toimintaa tarkoitatte tällä?
A: Hyvin vääryydellistä toimintaa.
K: Miten voisitte tarkentaa tätä?
A: Olemme hyvin vääryydellisiä olentoja Maa planeetan suhteen.

14.
K: Kuinka kauan olette olleet Maa planeetalla?
V: Olemme olleet hyvin pitkän aikaa Maa planeetalla.
K: Mistä ajoista lähtien?
A: Aiemmista ajoista lähtien.
K: Miten toimintanne erosi aiempina aikoina nykypäivästä?
A: Olemme aiempina aikoina tehneet enemmän matkoja Maa planeetallemme.
K: Onko toiminnassanne muuten ollut jotain erilaista?
A: Ei ole ollut.

15.
K: Mitä ihmisten näkemät valoilmiöt taivaalla ovat? Ovatko ne joskus todellisuudessa teidän aluksianne?
V: Meidän aluksemme näkyvät teille toisinaan. Valareidenkin alukset näkyvät teille aina silloin tällöin, mutta ne eivät näy niin usein kuin kuvittelette.
K: Mitä varten aluksenne näkyvät aina toisinaan?
V: Aluksemme näkyvät toisinaan vain sen takia, että voisimme pelotella teitä olemassaolollamme.
K: Voitteko näyttäytyä aluksillanne milloin tahdotte?
V: Emme voi, sillä se on henkimaailman noitumaa toimintaa.

16.
K: Käytättekö radioaaltoja tiedonsiirtoon? Jos ette, mitä menetelmää käytätte?
V: Emme käytä radioaaltoja juuri ollenkaan, koska ne ovat niin helppoja havaita. Käytämme kvanttiteknologiaa, jolla viestit kulkevat ilman viivettä.
K: Onko teillä kuitenkin radioaaltoja käyttäviä laitteita tiedonsiirtoon?
V: On, mutta ei niin suuressa mittasuhteessa.

17.
K: Ovatko kasvillisuus ja eläimistö muilla planeetoilla hyvinkin erilaista kuin Maa planeetalla?
V: Kasvillisuus ja eläimistö muistuttavat hyvin paljon Maa planeetan kasvillisuutta ja eläimistöä aiempina aikoina tai nykyaikana.
K: Mistä tämä johtuu?
V: Siitä, että kasvillisuus ja eläimistö ovat luotuja alun perin henkimaailman toimesta. Täällä on siis kaikkea mitä teidän planeetallakin on ollut.

18.
K: Onko teillä samanlainen geeniperimä kuin Maa planeetan ihmisillä?
V: Geeniperimämme on samanlainen, se toimii hieman eri tavalla kuin teidän geeniperimänne, koska geeniperimässämme on henkimaailmalla erilaiset toiminnot kuin teillä.
K: Mikä merkitys erilaisella geeniperimänne toimivuudella on?
V: Geeniperimämme oin hieman erilainen, koska olemme sellaisella tavalla noiduttuja, että voimme elää pidempään kuin Maa planeetalla eletään.

19.
K: Onko teillä tiedossanne muuta kuin geeniperimään perustuvaa elämää?
V: Ei ole muuta kuin geeniperimään perustuvaa elämää.
K: Onko teidän tiedossanne muun kaltaista geenien toimintaa kuin mitä Maa planeetan ihmisillä on?
V: Geeneissä ei ole muuta toimivuutta kuin mitä Maa planeetan ihmisillä on.

20.
K: Mikä on toimintanne tarkoitus Maa planeetalla?
V: Olemme Maa planeetalla Luojan sopimuksella, että kaikki vääryydelliset olennot tulisivat ulkoavaruuden noitumiksi.
K: Minkä takia joidenkin tulisi tulla teidän noitumiksi Maa planeetalla?
V: Koska kaikki ovat niin vääryydellisiä muuten, jos ei tiedettäisi ulkoavaruuden ryhmittymistä mitään.
K: Onko teillä mahdollisesti joitain muitakin toiminnan tarkoituksia olla Maa planeetalla?
V: On, mutta emme saa kertoa tätä tietoa.

21.
K: Kaappaatteko ihmisiä avaruusaluksiinne?
V: Kaappaamme.
K: Miten tämä tapahtuu?
V: Olemme hieman vääryydellisiä Maa planeetan olennoille toisinaan, ja kaappaamme heidät avaruusaluksiimme.
K: Voisitteko kertoa kaappauksesta vielä jotain lisää?
V: Se toimii niin, että kanavoinnit paljastavat kaapattavia ihmisiä, joita me nappaamme avaruusaluksiimme.
K: Minkä vuoksi kanavoinnit aiheuttavat tällaista toimintaa ihmiselle?
V: Kanavointien avulla teemme niin paljon vääryyttä itsellemme, että tunnemme ajatuksianne omin kanavointeinemme, mikä voi sitten johtaa tällaiseen tilanteeseen, koska kaikilla ei saa olla niin vääryydellisiä ajatuksia kuin teillä on toisinaan.

22.
K: Voitteko matkustaa galaksien välillä, jos voitte, niin miten tämä tapahtuu?
V: Tämä tapahtuu ulottuvuudessa.
K: Miten ulottuvuuteen pääsy toimii?
V: Emme voi sanoa tästä asiasta enempää.
K: Mistä johtuu, ettette voi sanoa enempää asiasta?
V: Koska olemme suojelemassa itseämme, teidän tietäessä vähemmän teknologioistamme.

23.
K: Millaisia uskontoja teillä on?
V: Meillä ei ole kerrottavaa tästä asiasta.
K: Minkä vuoksi ette voi kertoa uskonnoistanne, vai onko teillä uskontoja ollenkaan?
V: Meillä on uskonto, mutta tällaiset asiat ovat meidän salattuja tietoja teille.
K: Onko uskontonne samankaltainen, johonkin Maa planeetan uskontoon verrattuna?
V: Emme puhu asiasta enempää.

24.
K: Miten vanhoiksi voitte elää?
V: Fyysisinä olentoina me voimme elää hyvin pitkään, mutta emme kuitenkaan loputtomuuksiin.
K: Voitteko elää pidempään kuin Maa planeetalla eletään, jos voitte niin miten tämä on mahdollista?
V: Kaikki on mahdollista.
K: Elättekö luonnostaan siis ilman apuvälineitä pidempää kuin ihmiset Maa planeetalla?
V: Elämme.

25.
K: Mikä on Maa planeetan merkitys teille?
V: Maa planeetalla on niin paljon toimintaa verrattuna muihin planeettoihin, joilla asuu ihmisiä.
K: Mikä merkitys Maa planeetan toiminnalla on teille?
V: Maa planeetasta saadaan niin paljon tietoa henkimaailman toiminnoista.
K: Millaista tietoa pidätte kaikkein tärkeimpänä Maa planeetalta opittuna tietona?
V: Tietoa siitä miten toimitte keskenänne.

26.
K: Miten vaikutatte Maa planeetan asioihin?
V: Asioihinne me emme vaikuta mitenkään.
K: Onko totta, ettette vaikuta asioihimme mitenkään?
V: Emme valehdelleet tässä asiassa.
K: Mutta ovathan teidän avaruusaluksenne kuitenkin jotenkin vaikuttaneet Maa planeetan asioihin?
V: Niin ovatkin, joten emme puhu tästä enempää.
K: Voisitteko hieman selventää mitä juuri sanoitte?
V: Emme halua teidän kanssanne selventää näitä asioitamme.

27.
K: Miten pitkään olette tarkkailleet Maa planeettaa?
V: Maa planeettaa on tarkkailtu iät ja ajat. Emme voi paljastaa omia tarkkailuaikojamme.
K: Onko tarkkailussa tapahtunut muutoksia toisinaan?
V: Muutoksia tapahtuu aina kuitenkin, mutta emme voi ketoa tällaisista tapahtumista.
K: Mitä asioita tarkkailunne pääosin koskee?
V: Se koskee Maa planeetan ihmisiä, joiden tarkkailu on hyvin tärkeätä omien asioidemme edistämiseksi.
K: Miten asianne edistyvät Maa planeetan ihmisiä tarkkailemalla?
V: Kaikki vain edistyy, kun me tiedämme miten teidän planeetalla toimittaisiin.

28.
K: Oletteko uhka Maa planeetalle?
V: Emme ole uhka Maa planeetallenne.
K: Oletteko koskaan ollut uhka Maa planeetalle?
V: Emme ole koskaan olleet uhkana Maa planeetallenne.
K: Onko teidän mahdollista olla halutessanne Maa planeetalle uhkana?
V: Emme voi vastata tähän kysymykseen.
K: Minkä vuoksi ette voi vastata tähän kysymykseen?
V: Koska vastaus sisältäisi liikaa tietoa omista asioistamme, joita teidän ei kuulu tietää.

29.
K: Miksi ette laskeudu Maa planeetalla kaikkien nähtäväksi?
V: Emme laskeudu, koska se on niin vääryydellistä teille.
K: Voisitteko kuitenkin halutessanne laskeutua Maa planeetalle?
V: Emme voi laskeutua edes halutessamme, tämä ei sovi meidän toimintaan ollenkaan.
K: Mikä teitä estää laskeutumasta omasta halustanne Maa planeetalle?
V: Avaruusaluksemme eivät laskeudu omasta halustamme; ne ovat henkimaailman noitumia laitteita.

30.
K: Onko teillä opittavaa Maa planeetan ihmisiltä?
V: Ei ole ollenkaan opittavaa kuin muuten vaan.
K: Mitä olette oppineet Maa planeetan ihmisiltä?
V: Olemme oppineet Maa planeetan ihmisiltä melko paljon, jotka ovat olleet tarpeellisia tietoja omaan toimintaamme.
K: Millainen tieto on ollut teille parhainta opittuna Maa planeetan ihmisiltä?
V: Kaikki teidän keskinäiset toimenne.

31.
K: Onko teillä tukikohtia Maa planeetalla?
V: On, meillä on tukikohtia Maa planeetalla. Nämä tukikohdat ovat hyvin salaista tietoa.
K: Millaisia nämä tukikohdat ovat ja mitä varten niitä on Maa planeetalla?
V: Tukikohtamme ovat hyvin salattua tietoa. Niitä on sen vuoksi, että voimme asua täälläkin.
K: Millaista tukikohdissanne on asua?
V: Siellä voidaan elää kuin meidän kotiplaneetallamme ehkäpä. Siellä voidaan siis tehdä kaikkia erityisiä asioita, joita ei voisi Maa planeetalla muualla toteuttaakaan.
K: Millä ulkoavaruuden ryhmittymillä on tukikohtia Maa planeetalla?
V: Melkein kaikilla, jotka käyvät täällä muutenkin.

32.
K: Voitteko asua Maa planeetan asukkaiden keskuudessa?
V: Voimme asua Maa planeetalla kuin kuka vaan, tämä ei ole niin vääryydellistä tietoa kuin kuvittelette.
K: Miten pääsette asumaan Maa planeetalle?
V: Henkimaailman noituudella.
K: Miten henkimaailman noituus toimii tarkemmin ottaen?
V: Se toimii hieman omituisemmin, että elämme vain Maa planeetalla elämiä tietämättä siitä itsekään aina, että olemme ulkoavaruuden olentoja.

33.
K: Ovatko avaruusaluksenne koskaan pudonneet laitevian tai muun syyn vuoksi Maa planeetan pinnalle?
V: Ovat pudonneet.
K: Miten te käsittelette pudonneet aluksenne, annatteko niiden joutua Maa planeetan asukkaiden haltuun?
V: Annamme. Emme voi hakea rikkoutuneita aluksiamme. Ne ovat liian suuria hallittavaksemme laitteillamme.
K: Miten usein laitteitanne putoaa Maa planeetalla?
V: Laitteitamme putoaa hyvin harvoin eli noin viiden vuoden välein.
K: Ovatko Maa planeetan asukkaat saaneet aluksistanne tietoa teknologioistanne?
V: Ovat saaneet.

34.
K: Onko teillä kanssakäymistä Maa planeetan kesken poliittisesti?
V: Poliitikoillanne on hyvin vääryydelliset tiedot ulkoavaruuden ryhmittymien tilanteesta, jolloin he eivät voi politikoida meidän kanssamme.
K: Maa planeetta ei siis kykene toimimaan poliittisesti teidän kesken tiedon puutteen vuoksi?
V: Emme voi oikeastikaan toimia teidän kanssanne politiikan tasolla. Olette liian pienessä asemassa silloin.

35.
K: Voitteko paljastaa oikeita tarkoitusperiänne Maa planeetan suhteen?
V: Voimme, olemme tulossa sinne myöhempinä aikoina.
K: Voitteko sanoa saapumisenne ajankohtaa, syytä ja millaisella kokoonpanolla saavutte?
V: Ryhmittymämme saapuvat ehkä tämän vuosisadan aikana, koska olemme hieman pettyneitä teihin. Tulemme armeijoinemme.
K: Mitä Maa planeetan asukkaille tapahtuisi saapuessanne?
V: Heidät tuhottaisiin hyvin pitkälti.
K: Kuinka todennäköistä saapumisenne on?
V: Hyvin todennäköistä.
K: Saammeko tästä ennakkoon tietoa, vai pystyttekö saapumaan täysin yllättäen?
V: Emme voi saapua täysin yllättäen, mutta tietoa tästä tukahdutetaan hyvin paljon meidän toimestamme.

36.
K: Onko ulkoavaruuden ryhmittymillä liittoumia keskenään?
V: On, meillä on liittoumia keskenämme.
K: Mikä on liittoumienne merkitys teille?
V: Liittoumamme ovat hyvin vääryydellisiä toimintoja suojellaksemme itseämme.
K: Keitä liittoumiinne kuuluu?
V: Liittoumiimme kuuluu ulkoavaruuden olentojen parhaimmistoa. Minoriteeteista meille on hyötyä myöskin.
K: Kuuluuko Maa planeetta johonkin liittoumaan?
V: Ei kuulu.
K: Millainen ero on parhaimmistolla ja minoriteeteilla liittoumissanne?
V: Minoriteeteilla on alkuperäisiä valtioita ja parhaimmistolla on ulkoavaruuden toimintaa enemmän.
K: Mitä tarkoittaa alkuperäinen valtio tässä asiassa?
V: Alkuperäinen valtio tarkoittaa alkuperäisasukkaiden tasoista toimintaa.
K: Eivätkö parhaimmisto ole siis alkuperäisasukkaita?
V: Galaksillamme kaikki eivät ole alkuperäisasukkaita, vaan he ovat tulleet muualta.
K: Mistä nämä muut kuin alkuperäisasukkaat ovat voineet tulla?
V: Toisilta galakseilta ja ulottuvuudesta.

37.
K: Millainen johtajisto teillä on?
V: Meillä on johtajistonamme hyvin kehittyneitä olentoja.
K: Millä tavalla he ovat hyvin kehittyneitä?
V: He ovat henkisesti kapasiteetiltaan korkeatasoisempia kuin monet muut ihmisemme.
K: Millä tavoin he ovat nousseet johtajistoonne?
V: Olemme havainneet heidät paremmin toimiviksi itselleen ja muille. Heidät on nostettu johtajistoon tietäessämme heidän paremmista toiminnoista.

38.
K: Millaisia järjestelmiä eri planeetoilla on niiden hallinnoimiseksi?
V: Planeetoillamme on sairaan kauhea kontrollijärjestelmä.
K: Millä tavoin tämä on toteutettu?
V: Siten että meitä valvotaan henkimaailman tasoisesti, eli meillä on hyvin vähän mahdollisuuksia toimia omien halujemme mukaisesti. Meidän pitää aina huomioida järjestelmämme toimintoja, sillä ne toimivat paremmin kuin omat ajatuksemme.
K: Tapahtuuko teillä väärinkäytöksiä?
V: Meillä tapahtuu väärinkäytöksiäkin.
K: Miten niistä rangaistaan?
V: Kaikilla tavoilla, jopa kuolemalla.

39.
K: Käyttekö sotia ulkoavaruuden ryhmittymien kesken?
V: Vihaamme ulkoavaruuden ryhmittymissä toisiamme välillä.
K: Kuinka pitkäkestoisia voivat ulkoavaruuden sodat olla?
V: Ne voivat kestää vuosikymmeniä teidän ajanlaskussanne.
K: Soditteko planeetoilla siis niiden pinnalla?
V: Sodimme myös siellä.

40.
K: Ovatko ulkoavaruuden olennot näyttäytymässä Maa planeetan asukkaille joskus tulevaisuudessa?
V: Olemme näyttäytymässä tulevaisuudessa ulkoavaruuden olentojen toimesta Maa planeetan asukkaille.
K: Millä syillä näyttäydytte Maa planeetan asukkaille?
V: Olemme hyvin vääryydellisiä tullessamme sinne.
K: Mitä tarkoitatte?
V: Olemme hieman vääryydellisempiä kuin te.
K: Onko teillä jo valmis suunnitelma näyttäytymisellenne?
V: Suunnitelmamme ei ole valmistunut vielä, mutta myöhemmin se on valmistumassa.

Share

By admin