[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä 5.7.2014

1.
Ulkoavaruudessamme on hyvin vääryydellistä toimintaa sotatoimintana, jota on harjoitettu Maa planeetallakin aiempina aikoina. Valar olennot ovat ulkoavaruuden ryhmittymistä suurin merkitykseltään Maa planeetan suhteen. Ulkoavaruuden valarit toimivat yhdessä muiden ryhmittymien kanssa, jolloin heillä on asevoimia yhteensä enemmän kuin muilla merkittävillä ryhmittymillä galaksillammekin.

Ulkoavaruutemme toiminta vastaa valareiden kotiplaneettaa toiminnoiltaan, jolla on Luojan järjestelmässä kaikkein suurin merkitys. Kaikkien olentojemme toiminta vastaa valareita hyvin suuressa mittasuhteessa, tämä johtuu valareiden noituudesta. Valareiden noituus on hyvin kauaskantoista. Valareilla on pitkä matka Maa planeetalle, mutta se on silti lähempänä kuin kuviteltiinkaan. Valarit ovat tulleet tänne toiselta planeetalta kuitenkin, jolloin Maa planeetan valareilla on aina pyhemmät jutut kuin Maa planeetan asukkailla yleensä on.

2.
Valareilla on pikkuisen ongelmia vääryytensä kanssa, sillä heillä on hyvin paljon vääryydellistä toimintaa ulkoavaruudessammekin. Valarit toimivat kuin ihmisolennot vain pahempina kuin nykyajan olennot Maa planeetalla. Ulkoavaruudessamme toimittiin kaikkein vääryydellisimmin valareiden toimesta. Kaikki valarit toteuttivat vääryyttään harmaille ja liskomiehille. Kaikkien olentojen tulisi olla hyviä toisille olennoille, jolloin valareiden ei olisi pitänyt tappaa harmaita ja liskomiehiä niin suurissa mittasuhteissa kuin mitä tapahtui muutama vuosi sitten jo, edelleenkin valarit tappavat liskomiehiä, mistä he vain heitä löytävät.

Valareilla on liittolaisenaan lepakkojäppiset, joiden ulkoavaruuden noituus on mukavuutta lisäävää, kuitenkin he ovat hyvin samankaltaisia valareiden kanssa. Tällainen tieto on vääryydellisempää kuin voimme kuvitellakaan, sillä tässä kerrotaan valareiden okkulttisista tappamisista, joita harjoitetaan ulkoavaruudessamme hyvin vääryydellisellä tavalla.

Valareiden ulkoavaruudessa tehdyt vääryydentyöt ovat Maa planeetalla näkymättömiä täysin, mutta se ei tarkoita etteikö tämä vaikuttaisi myös Maa planeetan tilanteeseen. Osaamme tehdä kaikki hyvin vääryydellisiksi Maa planeetan suhteen, tällä tavoin että kukaan ei saa puhua valareista vääryydellisesti paitsi niin halutessaan tiedostettuaan valarit vääryydellisemmiksi olennoiksi, joita on tällä planeetallakin.

3.
Valareiden toiminta on siis hyvin vääryydellistä, sillä heillä on hyvin paljon asevoimia, joita he käyttävät melko paljon kaikkien lajien suhteen. Olemme hieman vääryydellisiä kaikille lajeille henkimaailmassa, koska kaikki on ollut niin vääryydellistä mitä eri lajit ovat tehneet aiempina aikoina. Kukaan ei osaa tehdä mitään okkulttista toimintaa valareiden suhteen, koska valarit rankaisevat kaikkia paitsi heitä oikeaoppisesti vihaavia. Vääryydellinen vihamielisyys tulee rangaistuksi valareiden toimesta.

Valarit ovat vääryydellisen pahoja, koska he eivät tee mitään oikeaoppisemmin kuin Maa planeetalla osataan tehdä parhaimmillaan. Valareiden vääryydet ovat lepakkojäppisiinkin verrattuna pahempia ja paljon vääryydellisempiä. Maa planeetan valareihinkin verrattuna Maa planeetan ihmiset ovat paljon parempia ihmisyyttään vaaliessaan.

Valarit tekivät paljon vääryyttä liskomiehille ja harmaille syystä että he eivät kestäneet heidän vääryydellistä toimintaa. Tämän vuoksi valarit saivat rangaista lepakkojäppisten kanssa kaikkia vääryydentekijöitä, jolloin he saivat henkimaailmalta luvat aloittaa sodankäynti nykyaikana. Sodankäynti on ulkoavaruudessa hyvin vääryydellistä, jolloin Maa planeetan sodissa ollaan edelleenkin vääryydellisempiä vähemmässä määrin ulkoavaruuden sodankäyntiin verrattuna.

4.
Ulkoavaruuden sodankäynti vastaa kaikkea kuviteltua vääryydentekoa, jota ulkoavaruudessa voidaan kuvitella tapahtuvan. Ulkoavaruudessamme tehtiin orjiakin tänä päivänä, joten kukaan ei ole ulkoavaruudessamme paremmin elämässä mukana kuin mitä Maa planeetalla ollaan parhaimmillaan. Kaikki tapahtumat ovat pahempia kuten kuviteltiinkin.

Kaikkialla ulkoavaruudessamme on valareiden toimesta hirviömäistä käyttäytymistä, sillä missään ei saisi heidän mukaansa olla harmaita tai liskomiehiä. Tämä on hyvin vääryydellistä toimintaa, jolloin valareiden toiminnot ovat hyvin paljon vääryyttä sisältäviä. Kukaan ei saisi toteuttaa tällaista vaatimusta, että harmaita ja liskomiehiä pitäisi poistaa päiviltä, mutta monet toteuttavat tätä vaatimusta, ja näin on luotu hyvin vääryydellinen uhrausjärjestelmä.

Share

By admin