[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä: 15.8.2013

1.
Ulkoavaruuden olennoilla olevat teknologiat toimivat eri tavalla kuin Maa planeetan teknologiat. Maa planeetan teknologiat ovat suurempia kokoluokaltaan kuin ulkoavaruuden vastaavat teknologiat. Kaikkien teknologioiden suhteen toimittiin vääryydellisesti ulkoavaruuden noituus teknologioissamme.

Ulkoavaruudessamme on paljon teknologioitamme henkimaailmasta saatuna. Tällaiset teknologiat ovat niin täydellisiä kuin kuviteltiinkaan. Olennoillamme oli hyvin vääryydellinen toimivuus teknologioiden suhteen, sillä asevoimat ovat teknologioistamme suurimmat mittasuhteiltaan. Ulkoavaruuden teknologioistamme tulisi tietää tällainen asia, että henkimaailma voi tehdä teknologiat ulkoavaruuden olennoille ja myös Maa planeetallekin.

Ulkoavaruudessamme on erittäin korkealaatuisia teknologioita itse tehtyinäkin. Kaikkien teknologioiden vääryydellisyys on itse rakennetuissa teknologioissa hyvin suurimittaista myös. Itse rakennetut teknologiat toimivat yleensä sillä tavalla, että kaikkien teknologioiden tulisi olla hyvin vääryydellistä toimintaa sisältävää.

2.
Kaikki teknologiamme, ovat hyvin vääryydellistä tietoa kirjoitella, mutta kuitenkin teknologiatieto on hyvin kaiken kattavasti kirjoiteltavissa. Kuitenkaan ulkoavaruuden olennot eivät tahdo Maa planeetan tietävän ulkoavaruuden teknologioista, jolloin kaikkien tietojen täytyy olla ulkoavaruudenkin hyväksymää. Siten kaikki tieto on salaista tietoa, mikä liittyy ulkoavaruuden teknologioihin.

Ulkoavaruuden teknologiat toimivat hyvin vääryydellisesti Maa planeetan suhteen. Tällainen teknologiataso on hyvin vääryydellinen Maa planeetankin teknologiatasoon verrattuna. Teknologioissamme on ulkoavaruudessamme hyvin erilainen toimivuus, kuin Maa planeetallamme on tänä päivänä teknologioiden suhteen. Kaikki ulkoavaruuden teknologiat toimivat hyvin eri tavalla, kuin sähköiset järjestelmät, joita Maa planeetalla käytetään.

Maavoimat ulkoavaruuden olennoillanne ovat hyvin vääryydellisiä tietokoneohjelmia käyttäytymiseltään, jolloin niiden seuraaminen fyysisenä olentona on erittäin vaativaa, sillä kaikki niin hyvin mietitty ohjelmistotasolla, että kukaan ei kykene pysymään perässä ulkoavaruuden laitteiden toiminnassa ollessa. Ulkoavaruuden teknologiat ovat erittäin tehokkaita materiaalisestikin. Kaikki materiaalit ovat erikseen valmistettu erittäin hienojakoisesti, jolloin niiden ominaisuudet poikkeavat erittäin paljon Maa planeetan materiaaleista.

3.
Joskus tekin opitte materiaalien valmistuksen moninaisia eri tavalla havaittavia ominaisuuksia, joiden avulla materiaalit voivat toimia biologisten materiaalien avulla ja kanssa erittäin saumattomasti. Tämä tarkoittaa että henkimaailman ylläpitämät biologiset materiaalit voi yhdistää vielä hienovaraisemmin materiaaleihin kuin mitä tänä päivänä on kyetty kehittämään. Tällaiset materiaalit voivat saada aivan uusia ominaisuuksia, kun niihin lisätään henkimaailman tasoisia toimintoja, joita biologisilla materiaaleilla on ollut aina.

Ulkoavaruuden olennot toimivat kaikkien suhteen hyvin erityislaatuisesti, koska heillä on valtavat resurssit ja ihmismäärät pyörittämässä heidän toimintojaan. Kaikkien asiat tulisi siis olla hyvin Maa planeetalla ulkoavaruuden olentojen suhteen, sillä muussa tapauksessa saatte kokea ulkoavaruuden teknologiat asevoimien tasolla itseenne kohdistuen, sillä vääryydelliset planeetat tuhotaan henkimaailman avulla ulkoavaruuden olennoillamme.

Nämä vääryydet ovat vielä aiheuttamatta, joista hyökkäys voisi seurata, mutta sellainen tilanne ei ole kovin kaukana, jossa ulkoavaruuden olennot saavat luvat henkimaailmalta hyökätä Maa planeetan asukkaiden kimppuun hyvin vääryydellisellä tavalla.

Share

By admin