Ulkoavaruuden sota I

15.7.2019

Ulkoavaruudessanne on sodittu näinä päivinä hyvin kauaskantoisesti myöhemmille ajoille saakka. Koska olette hyvin erilaisia teidän mielestänne, ette tule tutustumaan edelleenkään ulkoavaruuden olentoihin, kunnes on sen aika. Koska kaikkialla on hyvin vääryydellistä, ette kykene toteuttamaan mitään energiaa vievempää. Kaikkialla oltiin hyvin vääryydellisiä.

Valareilla on aseita enemmän kuin muilla yhteensä, mikä tekee heistä hyvin vaarallisia. Toiminnaltaan Valarit ovat hyvin uhkarohkeita. Ulkoavaruutemme soturit toteuttavat paljon enemmän vääryyttä kuin uskottekaan. Mistään ette voi olla tietoisina, että ulkoavaruuden toiminta on kaikkein väryydellisintä toimintaa. Näin olette kuin lapset aikuisten maailmassa, jossa ollaan paljon vääryydellisempiä kuin mihin olette tottuneetkaan.

Ulkoavaruutenne on hyvin erilainen kuin olette kuvitelleetkaan. Mistään ei löydy mitään parempaa toimintaa kuin ulkoavaruudestanne. Siellä elellään paljon kehittyneemmissä yhteiskunnissa, joissa ei ole kovin vaurautta vähentävää toimintaa, ja joissa luontokin on onnellinen, vaikka ihmisiä olisi kuinka paljon tahansa, voimme tehdä heille ulottuvuuksiin asuntoja, jolloin väkiluku voi kasvaa paljonkin suuremmaksi.

Kaikkialta tuli uhkakirjeitä Maa planeetalle näinä päivinä, toisaalta ette kykene aavistamaan, mitä ulkoavaruudessa ajatellaan teistä, mutta sodatkaan eivät ole tuntemattomia ulkoavaruudessa asuville. Ulkoavaruuden ihmiset toimivat erittäin vaarallisesti toisinaan, mistä johtuu että he sotivat myös hyvin laajamittaisesti. Kaikkien sotatoimintojen kertominen on hyvin vääryydellistä, joten emme voi kertoa enempää tästä aiheesta, paitsi sen että ulkoavaruudesta on jo tultu tänne katsomaan, mitä asioillenne voisi tehdä.

Ulkoavaruuden sota II

Ulkoavaruuden olennot toimivat hyvin paljon enemmän sotatoiminnalla näinä päivinä, kun taas Maa planeetalla ollaan rauhallisemmissa tunnelmissa. Tämä johtuu siitä, että sotatoimintaan liittyy paljouden asioita, eli mitään suurempaakaan tuhotoimintaakaan ei pelätä toteuttaa ulkoavaruudessanne, sillä siihen on selvät syyt. Ulkoavaruudessanne on niin paljon henkimaailman toimintaa, että ette kykene sopimustemme mukaan tekemään vastaavia hirviöilyitä Maa planeetallanne, koska sehän teidän asuntonne maailmassa, josta sen asukkaiden on pidettävä huolta. Näin ei toimita ulkoavaruuden tasolla, vaan ulkopuoliset planeetat koetaan uhiksi, ja niitä voidaan tuhotakin, aina kun on tarve tehdä muutoksia heidän järjestelmiinsä henkimaailman hyväksymällä luvalla.

Koska missään ei ole mitään pahempaa toimintaa, ette kykene ymmärtämään ulkoavaruuden toimintoja, joissa pahuuskin kukkii toisinaan, pahempana kuin teidän ymmärryksenne on ajatellutkaan. Kaikki toteutetaan hyvin vääryydellisesti pahuudenkin mukaisesti ulkoavaruudessanne, eikä Kristittyjen tuomaa lähimmäisen rakkautta tunneta. Näin voi olla toisinaan Maa planeetallakin, mutta mistään ei saada tietoutta pahemmista toimenpiteistä, joita ulkoavaruudessanne voidaan harjoittaa, tämän universuminkin mukaisesti.

Ulkoavaruudessanne toimittiin hyvin erilailla sotatilanteissa. Ensimmäiset tiedot sodasta tulee viipymättä, jonka jälkeen kaikkien uhan alla olevien kuolemanriski on hyvin suuressa mittasuhteessa. Planeettojenkin tasolla. Kuitenkin kaikki ymmärtävät planeettojen olevan pyhiä järjestelmiä, jolloin niiden tuhoaminen on niin kiroavaa, etteivät he kykene tällaista tekemään muuten kuin henkimaailman luvalla, josta he saavat tietoa kaikenlaisin laittein. Koska missään ei ole ollut kaiken kattavaa suunnitelmaa, mitä tulisi tehdä sodan jälkeen, pyritään useimmiten tuhoamaan kaikki sotatoimintokyvyt viholliselta, ja näin aikaansaada rauha. Mutta ulkoavaruuden olennot eivät kaihda myös siviileitä kostotoimenpiteiltä. Heidän ollessa niin paljon tekemisissä sodan aiheuttaneiden asioiden kanssa, että hekin ovat syypäitä sodan syttymiseen kaikilla tavoilla.

Ulkoavaruuden sota III

Ulkoavaruutenne toimii hyvin henkimaailman toimenpitein. Tällöin siinä on mahdollisuuksia kaikenlaiseen liikkumiseen ja myöskin ammuksien lähettämiseen pitkille matkoille. Tällaiset hyökkäykset ovat kaikkein vaarallisimpiä, jolloin yllätykselliset hyökkäykset tekevät kaikesta hermostuneempaa. Kaikki tietävät, että mistään ei saada enempää asioita henkimaailmankaan avulla, kuin henkimaailman tiedoin elämällä.

Ulkoavaruudessanne toimittiin hyvin erilailla kuin teidän planeetallanne. Koska olette hyvin erilailla eläviä, tulee teille ongelmia ulkoavaruuden olennoista myöhempinä aikoina. Näin tulette tiedostamaan ulkoavaruuden olentojen laitteiden koko tuhovoiman kaiken suhteen. Koska olette hyvin erilaisia kuin ulkoavaruuden olennot ovat, saatte hieman oppia heiltä, miten toimia kaiken kattavassa järjestelmässämmekin. Koskaan ette ole mitenkään suuremmissa ongelmissa, vaan saatte kaikkeen hyviä tietoja, miten ratkaista ongelmianne.

Missään ette kykene toteuttamaan ulkoavaruuden olentojenne kanssa taistelutoimintaa, sillä heillä on ulottuvuuslaitteet mukana, joita he käyttävät aina taistelujen aikaan, siten ette edes näe heidän aluksiansa ennen kuin on liian myöhäistä. Mistään ette saa kovinkaan hyviä tietoja, miten tulla toimeen ulkoavaruuden olentojen kesken, mutta tulette tuntemaan heidät tämän vuosisadan lopulla.

Share

By admin