[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä 31.7.2014

1.
Eläimillä on kommunikointivälineenään monenlaisia asioita, joita ihmiset eivät ymmärrä tänä päivänä. Eläimet kommunikoivat kanavoiden tietoa, mikäli ne eivät ole tukahdutettuna tiedoiltaan, kuten ihmiset tänä päivänä ovat. Henkimaailma toimii paremmin eläimille tiedonsiirtokeinona kuin ihmisille tänä päivänä.

Henkimaailma löytää eläimille ruokapaikkojakin, joita he eivät löytäisi aistiensa varassa. Luonnollisesti elämällä myös ihmiset voivat saada yllättävää tietoa henkimaailmasta, siitä miten löytää ravintoa tai hyödyllisiä asioita jopa nykyaikaisessa ympäristössä. Tämä on hieman rasittavaa tietoa, siitä miten ihmisten tukahtuneisuus on heille haitallista, sillä silloin ei voi onnea käyttämällä löytää mitään hyödyllistä itselleen.

Kaikkien eläinten toiminnot olivat hyvin vääryydelliset, koska kukaan ei ole yhtä rasittunut kuin eläimet ovat jo luonnollisesti. Kaikki eläimet ovat hyvin tärkeitä toisilleen, sillä niillä on paljon tekemistä toistensa suhteen. Tämä johtuu ravintoketjusta, jolloin eläimillä on vihamiehiä asetettu henkimaailman toimesta, muuten eläimillä olisi liian helppoa, tällöin eläimetkin vääryydellistyisivät, mikäli niillä ei olisi vihollisia tekemässä elämää vaikeammaksi.

2.
Kaikkien eläinten toiminta vastaa Luojaa hieman paremmin kuin voimme kuvitellakaan, sillä Luoja on eläinten ylin ystävä, vaikka kaikki eläimet ovat Luojan avulla vääryydellisempiä kuin kuvitellaankaan. Näin Luoja on tehnyt eläimet nykyaikanakin toimimaan toisiensa vastaisesti, jotta niillä olisi vääryydellistä toimintaa. Tällöin eläimet kommunikoivat kaikilla tavoilla, joilla ihmisetkin kommunikoivat, mutta vääryydellisimmät eläimistämme toimivat myös kanavoiden toimintaansa lisätietoa. Tällöin niillä on älykkyyttä henkimaailman tasoisesti, jolloin niiden toiminta on hyvin suunniteltua ja toimivaa kaiken suhteen.

Kaikki eläimemme ovat hyvin rauhallisia vain silloin kun niillä on hyvä olla. Eläimemme eivät siis ole juuri ollenkaan vihamielisiä. Tämä johtuu vihamielisten uhriksi joutumisesta, sillä eläinmaailmassa vihamieliset eivät kykene toimimaan täysin ominaisuuksinensa, vaan saalistajat nappaavat helpommin kiroutuneita eläimiäkin. Näin henkimaailma ohjaa kaikkea myös eläinmaailmassa ja vääryydelliset saavat ongelmia myös eläiminä Luojan järjestelmässä.

Kaikkien eläinten kieli on kuvakieli, ne ymmärtävät siis kuvakieltä kanavoidessaan. Joillakin on myös ääntelyä, jolla voidaan tiedottaa eläimille ymmärrettävää tietoa kanavoiden. Kaikki eläimemme toimivat hyvin vääryydellisesti, mutta paremmin kuin ihmiset tosiaankin. Näin eläimillä on terveellisempää henkimaailman tasolla kuin millaista ihmisten vääryydellinen elämä on.

Share

By admin