Julkaistu 17.7.2016
1.
Maailmanloppu alkaa silloin, kun Jeesus tulee maan päälle uudemman kerran. Maailmanlopussamme on hyvin suuri merkitys universumillekin, sillä kaikkien tuli naurattaa lopullisemmin itseään luonnon tuhoutumisella. Kaikkien luonnon olentojen tuli tehdä kaikki asiat niin, että kaikkialla tuli olla luonnollista toimintaa, jotta kukaan eläisi luonnottumuudessa Maa planeetallamme.

Luonnon olotilamme oli hyvin kauaskantoisesti hyvin vääryydellinen, jotta kukaan luonnossamme ei tietäisi ihmisten vääryydenteon määrää, ennen kuin kaikki alkaa olla lopussa. Loppuvaiheessa luonto alkaa oireilemaan ihmisten toiminnasta johtuen. Kaikkialla tulee olemaan tuhohyönteisiä ja ihmisten ruoan tuhoajia. Lääketieteellisestikään emme ole luonnolta suojassa, sen kehittäessä yhä tehokkaampia ihmisten tappamiseen soveltuvia sairauksia.

2.
Maailmanloppu on hyvin kieroutunut tilanne, jossa ei ole mitään mahdollisuuksia tehdä mitään henkisempää Maa planeetalla, jolloin meidän täytyy tehdä Maa planeetta uudelleen, mutta kuitenkin ennen kuin sen voi luoda uudelleen, on se tuhottava pinnan olennoiltaan. Tällainen on hyvin kirjaimellisesti katastrofaalista lopuille sen asukkaille. Pinnanmuodotkin tulevat tällöin muokatuksi jossain määrin. Mikä aiheuttaa pinnanmuodoille hieman muutoksia siten, että kaikkialla on pinnanmuotoihin vaikuttavia asioita, joilla voidaan muokata pinnanmuodot hieman uudistetuiksi. Pinnanmuotoihin käsittelyssä tulee muutoksia ulkoavaruuden olentojen pommituksilla, joissa voidaan räjäyttää suuria aukkoja Maa planeettaan, toisaalta tällaisia harvemmin käytetään.

Maailmanloppu on hyvin vääryydellistä toimintaa sisältävää. Ilman vääryydellistä toimintaa emme voisi tehdä maailmasta merkityksellisempää. Maailmanloppu on edessänne, sitten kun olette tehneet viimeisetkin tekonne siten että kukaan ei enää voi olla tekemättä haitallisen vääryyden mukaisia toimenpiteitä. Emme siis halua ihmisille vääryydellisempää tapahtumissamme, jolloin pyrimme aina kaikkein vähiten vääryydelliseen toimintaan ihmisillemme. Joskus tämä tulee toteutumaan, että vääryyden määrä on muutettava lopullisesti maailman osalta, mikä voi tarkoittaa sellaista asiaa kuin maailmansota tai paremminkin sanottuna maailmojen sota.

Share

By admin