Päivän kanavointi 16.1.2020

Päivän kanavointina on kaiken kattava uhritoiminta, jota on vähennetty nykypäivänä. Missään ei ole suurempia mullistuksia kuin uhritoiminnalla saavutettu rangaistustoiminta, sillä uhritoiminnalla saadaan aikaan rankaisuita, sitä toimintaa käyttäville. Tämä voi johtua hyvin pienestäkin uhrista, kuten ajatuksissa tapahtuneesta henkimaailman uhraamisesta. Tällaiset uhrit ovat henkimaailman olentoja, joita myöskään ei saisi uhrata ajatuksinkaan. Missään ette tiedä, että uhrit ovat uhrattavissa välillä vain sen vuoksi, että tästä koituisi paljon häiriöitä uhraajalle. Olemme näin hyvin vääryydellisiä kaikille uhritoimintaa harrastaville, mistä seuraa paljon kataluuksia ihmisille, jotka uhraavat tunteellisemminkin. Kaikki uhrit ovat kaiken kattavissa vääryydellisissä ongelmissa, joten heidät on saatava uhrata, etteivät menisi kieroutuneemmiksi kuin missä tilassa he siinä tilassa olivat jo.

Share

By admin