Päivän kanavointina on kaikkein suurimmat toteen pantavat kahvittelutilaisuudet, joiden tarkoitus on Taivaassa havainnoida ihmisen läheisyyden sietokykyä. Kaikki läheisyyden sietokyvyt ovat teidän tärkeimpiä toimintojanne, sillä ihmisen ei ole hyvä olla yksinään missään tilanteessa, vaan hänessä elää aina useampia henkiä, joten fyysisesti yksinkään oleva ei voi olla täysin yksin. Olette hyvin rajoittavia kirkonmiehillennekin, koska mistään ette voi saada kirkonmiehiltä totuutta, vaikka he siitä olisivatkin tietoisia. Tämä johtuu siitä, että kirkonmiehetkin ovat hieman vääryydellisempiä sulkiessaan vääryydellisiltä tietoutta, jolla he saattaisivat tehdä vielä enemmän vääryyttä.

Share

By admin