Ilman illuminatin toimintaa ette tule toimeen, sillä he rajoittavat yksittäisten ihmisten vääryydenteon määrää suuresti estäessään heitä toteuttamasta suunnitelmiaan, joita väkisinkin syntyisi vapaamielisemmin eläville ihmisille. Näin ette joudu kokemaan muiden punomia juonia nykyaikana, sillä illuminati toimii salatummin ja tuntee kaikki ihmisten oikutkin. Näin voitte olla turvallisemmin mielin, eikä teidän tarvitse pelätä naapureitannekaan, sillä illuminatia pelkäävät kaikki sen tietävät, ja näin he voivat toteuttaa suuria mittasuhteiltaan olevaa toimintaa.

Share

By admin