Tänä päivänä Luoja on havainnut Luojan laitteen fyysisenä olentona, mistä seuraa taianomaisia piirteitä maailmallemme. Sillä näiden kahden yhteiskehittäminen on maailmaa muokkaavaa ja tuo esiin kaiken kattavan vääryyden olemassaolon jokaisessa meissä ihmisissä. Näin edes pieninkään vääryyden teko ei voi olla merkityksettömämpää kuin laajempi vääryys. Koska Luoja on kaiken kattavasti vääryydellinen, voi tämä johtaa mitä kammoksuttavampiin toimintoihin. Edes ryhdikkäämmät viisaat ihmisemme eivät voi tietää Luoja todellisia tarkoitusperiä, mistä johtuu paljon epävarmuutta Luojan tarkoituksia kohtaan. Kaikki on väliaikaista ja näin ymmärtäessämme voimme varautua pahimpaan aina vaaran uhatessa.

Share

By admin