Olette erittäin vääryydellisiä, mistä johtuu, että teidän vääryydellisyytenne ei pääty koskaan, ellette te tee jotain muuta kuin vääryyttä. Kukin vuorollaan tekee vääryyttä, koska kaikilla on tarve vääryydentekoon. Jokainen siis vuorollaan on täysin vääryydellinen jotakin olentoa kohtaan. Miksi tämä on näin, johtuu kaiken kattavasta toiminnasta.

Mitään ei tulisi pitää vääryydellisempänä kuin itse on, näin voimme toteuttaa Luojan järjestelmissämme kaiken tarpeellisen huolimatta sen myös tarkoittavan vääryyden tekemistä jollekin toiselle olennolle. Kaikki tulivat meidän tykö kysymään vääryyden syytä, johon vastaamme, että vääryys kuuluu maailmankin toimintaan, ja vääryys on kohdattuaan sitä aina ansaittua aiemmin tehtyjen vääryydellisyyksien vuoksi olennon tekemänä, joka on kokenut vääryyttä.

Share

By admin