Kaikkien ihmistemme tulevaisuus näyttää paremmalta tänä päivänämme, sillä koskaan ei ollut näin vahvaa toimintaa vääryydettömämmin aivan lahiaikoinamme. Olette hyvin kirjaimellisia kaikessa toiminnassanne. Tämä tarkoittaa sitä, että Luojakin on hyvin tarkkaan harkitseva asioiden suhteen, eikä pyri tekemään mitään äkkipikaisuudella. Koska olette hyvin vääryydellisiä, emme voi tehdä muuta kuin lopettaa koko toimintanne jossakin vaiheessa. Tämä merkitsee hyvin vääryydellistä toimintaa. Ulkoavaruudessamme on hyvin suuria mittasuhteiltaan olevaa toimintaa, johon perehdytte kunhan vain saatte yhteyden siellä asuviin ihmisiin.

Koska olette hyvin vääryydellisiä ulkoavaruuden olentojen mielestä, ette kykene tekemään niin hämmentävää toimintaa kuin ulkoavaruuden olennot osaavat aikaansaada. Tämä johtuu hyvin suuresta mittasuhteiltaan olevasta toiminnasta, jolla ei ole merkitystä muuten kuin ulkoavaruuden olentojen taholla.

Share

By admin