Tarinoita sivu-universumista

[adsense_inserter id=”750″]

Julkaistu 13.11.2012

1.

Kaikilla on vääryydellisyyttä mukanaan, koska Luoja on niin vääryydellinen. Tämä johtuu Luojan toiminnasta aiempina aikoina.

Uusilla alueillamme on hyvin paljon kehitettävää, sillä kaikki alueet ovat vääryydellisiä alun perin. Vääryydet ovat katoamassa nykyaikana paremmin kuin kuviteltiinkaan. Kaikki vääryydet eivät lähde kuitenkaan pois aivan lähiaikoina.

Kaikilla on hyvin paljon vääryyttä mukanaan, sillä olennoilla on paljon toiminnan puutteita. Olennot ovat hyvin kieroutuneita olentoja, koska olennoista saadaan hyvin paljon toimintoja aikaiseksi kieroutuneina. Olennot ovat kieroutuneita kaikista olennoista.

Olennot ovat hyvin kieroutuneita kaikista olennoista, koska olennoilla on hyvin paljon sivupersoonaolentoja mielensä toiminnoissa. Kaikki olennot ovat hyvin kieroutuneita sivupersoonaolennoista, koska tämä on jumaluuden järjestelmän tahtoma toiminto. Kaikilla on paljon sivupersoonaolentoja, jolloin kaikki ovat henkimaailman ohjauksessa. Henkimaailma ohjaa olentoja, koska henkimaailman pitää pitää kiinni asemastaan.

Henkimaailman olennot ovat kaikista vääryydellisimpiä olentoja. Henkimaailman olennoilla on mielessään ainoastaan maailman ihmisten tasoiseksi kehittyminen. Henkimaailman olennot ovat vähemmän kehittyneitä, jolloin vääryys johtuu heidän kehityksen tarpeestaan.

 

2.

Suuremmasta kehityksen tarpeesta johtuen kaikki Luojan olennot ovat hyvin vääryydellisiä. Kaikilla olennoilla on vääryyttä mukanaan, jolloin kaikilla olennoilla on kehitystarpeita. Kaikki olennot ovat hyvin vääryydellisiä tästä johtuen. Olennot ovat vääryydellisiä, koska kehityksen tarve on vääryydellinen toiminto. Olentojen kehitystarve on hyvin tarpeellista toimintaa, jolloin olentojen tulee kehittyä paremmin toimiviksi olennoiksi. Olentojen kehitystarpeesta johtuen olentojen tulee tehdä vääryyttä samassa mittasuhteessa kuin missä heidän tulee kehittyä.

Olennoilla on hyvin paljon kehitystarpeita myös Maa planeetalla. Olennot ovat hyvin kiroutuneita, koska Maa planeetan olennot tekevät vääryydentyötään, jotta he voisivat kehittyä. Kaikki kiroutuneet olennot ovat hyvin vääryydellisiä muiden olentojen toiminnasta johtuen. Kaikki olennot ovat hyvin toimivia Maa planeetan järjestelmissämme, jolloin Maa planeetalla on hyvä järjestelmä. Järjestelmät on luotu Maa planeetalle edistystä saadaksemme.

Edistys on vääryydellistä toimintaa hyvin harvoin, koska vääryys on kontrolloitavissa edistyksellisyydessä. Tällöin vääryydet eivät tee pahaa työtään olentojen tuhoamiseksi. Kaikkien olentojen tulee tehdä Luojan sopimukset, jotta he voisivat ymmärtää järjestelmiämme. Kaikilla olennoilla on tällainen kyky tehdä Luojan sopimukset, jolloin heidän pitää hyväksyä Luoja heitä vahvempana olentona, eikä lähteä kilpailemaan Luojan kanssa. Luojan kanssa kilpailu on vaarallisempaa kuin kuviteltiinkaan, sillä Luoja pitää heitä vihollisinaan, jolloin kaikki vääryys on valloillaan Luojan kanssa taistellessa. Luoja pitää heitä vihollisinaan, koska Luoja ei hyväksy kilpailijoita, jolloin kilpailu on vääryydellistä toimintaa. Kilpailutilanteessa pyritään vain voittamaan toinen fyysisellä tasolla, jolloin edistystä syntyy hyvin vähän, jos ollenkaan.

 

3.

Kaikki olennot ovat Luojan järjestelmissä eläviä olentoja. Kaikilla järjestelmillä on hyvin paljon vääryyttä mukanaan, myös Luojan järjestelmällä. Luojan järjestelmissämme kaikki olennot ovat hyvin kiroutuneita olentoja, jolloin kaikilla on vääryyttä mukanaan.

Kaikilla olennoilla on hyvin paljon tekemistä muiden universumien kanssa. Universumeiden olennot elävät sivu-universumeissa aina toisinaan, jolloin sivu-universumeissa eletään hyvin toisenlaisessa tilanteessa kuin missä Maa planeetalla eletään nykypäivänämme. Sivu-universumit ovat täynnä vaarallista toimintaa, jolloin sivu-universumeissamme ollaan hyvin erilaisissa elämän tilanteissa.

Kaikilla sivu-universumin olennoilla on hyvin paljon vääryyttä mukanaan, koska sivu-universumeissa tehdään vääryyttä paljon enemmän kuin Maa planeetalla. Maa planeetan olennot ovat sivu-universumeissa aina toisinaan; tällainen sivu-universumissa käynti on mahdollista henkiolennon avulla. Maa planeetan olennot käyvät sivu-universumeissa aina toisinaan, koska Maa planeetan ihmisiä rangaistaan huonosta toiminnasta lähettämällä heidät sivu-universumiin, jossa asiat sujuvat huonommin tai paremmin henkiolennon tarpeista riippuen.

Henkiolennolla on kaikki kyvyt tehdä uusia sivu-universumi käyntejä milloin tahansa, koska henkiolento voi siirtyä täysin kehon havainnoimatta muutosta tällaisesta käynnistä sivu-universumissa. Kanavoiden tällaisesta tilanteesta voi kuitenkin hankkia tietoa, jolloin keho havaitsee uuden henkiolennon käynnin sivu-universumissa havainnoiden kanavoiden ympäristön henkimaailmaa.

 

4.

Kaikki kanavoidut henkiolennot ovat hyvin kieroutuneita uusissa sivu-universumeissa, jolloin henkimaailman muutoksen havainnointi tuo esiin tietoa mahdollisesta sivu-universumissa käynnistä. Sivu-universumeissa on hyvin vääryydellistä toimintaa kanavoiden, joten kaikki olennot sivu-universumeissa ovat hyvin kieroutuneita olentoja uusille heidän universumissaan käymässä olevalle henkiolennolle. Universumimme ovat luotavissa uudelleen ja niitä voi tehdä loputtomasti helpotetulla toiminnolla. Tällöin voidaan saada aikaan hyvin paljon sekä toisiaan muistuttavia että toisistaan erilaisia universumeita. Kaikki erilaiset universumit ovat toisistaan riippumattomia. Ainoastaan universumeiden sisäinen toiminta voi kirota universumit.

Kirottuna universumit ovat hyvin kieroutuneita jopa siihen pisteeseen asti, että universumi joudutaan tuhoamaan hyvin vääryydellisesti. Tällöin kaikki olennot kuitenkin siirtyvät toiseen universumiin ennen universumin hajoamista. Tällainen universumin hajoaminen purkaa universumin kirouksista, eivätkä olennot siten kiroudu enempää kiroutuneesta universumista. Kiroutunut universumi ei elä enää tämän jälkeen, koska kiroutunut universumi hajotetaan kaikkein pienimpiin osiin, johon mikään voi hajota. Tällaiset pienet osat ovat kuin eläviä olentoja, jotka eivät hajoa mihinkään.

Kaikkein pienimmät osat ovat fyysisiltä mittasuhteiltaan niin pieniä, ettei kukaan voi edes kuvitella niiden olevan olemassa. Kuitenkin ne ovat hyvin pieniä pikku pyörittelijöitä meidän universumillemme. Kaikki lopulta koostuu näistä pienistä osista. Pienet osat tekevät hyvää työtään kaiken parantamiseksi, nämä pienet osat eivät siis ole vääryydellisiä toisin kuin suuremmat näistä pienistä osista koostuvat osat. Vääryydellisyys suuremmissa osissa on hyvin kiroutunutta toimintaa, sillä suuremmat osat saavat Luojan järjestelmissä kaikkein suurimman vallan, joka on hyvin vaikea ymmärtää näille suurille osille. Nämä suuret osat ovat kaikki olemassa oleva ja kaikki nämä osat ovat vääryydellisiä. Vääryydellisyys johtuu puutteellisesta toiminnasta, eli aina on uusia asioita, joita järjestelmä ei ole kyennyt vielä oppimaan, ja näin vääryys tulee mahdolliseksi.

 

5.

Sivu-universumeissamme elettiin kaikkein vääryydellisintä aikaa nykyaikana, koska nykyaikana oli kaikkein eniten henkilökohtaisia ongelmia. Kaikki henkilökohtaiset ongelmat johtuivat Luojan sopimuksesta, että kaikki saavat olla niin vääryydellisiä kuin haluavat, joten vääryys oli kukassaan nykyaikana ennen lopputuomiota joka oli nykyaikana.

Sivu-universumit olivat kaikkein vääryydellisimpiä alueita, koska sivu-universumeissamme toimittiin ilman henkimaailman järjestelmän ohjausta enemmässä määrässä. Toisin oli Maa planeetalla, joka on jatkuvasti henkimaailman ohjauksessa. Tällöin sivu-universumeissa toimittiin hyvin paljon vääryydellisemmin.

Sivu-universumit toimivat hieman omituisesti. Niissä ei ole oikeudenmukaista toimintaa aina ollenkaan, vaan ne toimivat vääryydellisillä järjestelmillä. Vääryydelliset järjestelmät toimivat hyvin epäoikeudenmukaisesti. Vääryydelliset järjestelmät ovat vääryydellisiä, koska ne toimivat ilman edistävyyttä, eli vääryydellinen järjestelmä ei ole edistävä vaan se toimii vahingollisesti.

Vääryydelliset olennot ovat hyvin kieroutuneita, koska kaikki vääryydelliset olennot toimivat puutteellisesti ja näin kiroutuvat sekä omasta että muiden toiminnasta. Vääryydelliset olennot ovat tosinaan multiversumissa vääryydellisiä sivu-universumeiden avulla. Tämä johtuu kirouksista sivu-universumeihin, jolloin olennot kiroavat sivu-universumeihin pahempaa toimintaa.

 

6.

Sivu-universumeissamme on hyvin paljon kaikenlaista toimintaa. Sivu-universumit ovat täynnä olentoja, kuten ovat kaikki multiversumin universumit. Sivu-universumeiksi kutsutaan näitä pienemmässä merkityksessä olevia universumeita. Kaikissa universumeissa on hyvin paljon kaikenlaista toimintaa. Toisinaan toiminta on toisenlaista kuin nykyisessä universumissamme, sillä toisissa universumeissa on toisenlaiset järjestelmät.

Järjestelmät sivu-universumeissamme ovat hyvin huonosti järjestettyjä toisinaan. Tämä johtuu erilaisista universumin järjestelijöistä, jotka luovat järjestelmät universumille. Toisenlaisia universumeita siis on hyvin paljon, joihin voidaan saada jopa yhteys kanavoiden. Myös tietoa toisista universumeista on mahdollista saada henkimaailman avulla.

Kaikilla universumeillamme on vääryydellisiä järjestelmän osia, mutta Maa planeetalla on Luojan järjestämät järjestelmät, jolloin mikäli meidän Maa planeetan kaltainen Luojan järjestämä planeetta löytyy mistä tahansa universumista, on se hyvin samankaltainen universumi kuin meidän nykyinen universumimme.

Maa planeetta on jokaisessa universumissa, mutta Luojan järjestämänä Maa planeetta löytyy vain tietyistä universumeista. Toisissa universumeissa, joissa ei ole Luojan järjestämää Maa planeettaa, on universumi järjestetty toisen järjestäjän toimesta, joka ei ole oikeaoppisemmin Luoja, vaan hänen sijaisenaan toimiva olento.

 

7.

Kaikilla sivu-universumeiden olennoilla on Luoja mielessään kumminkin, sillä kaikki sivu-universumin olennot tietävät henkimaailman tasolla elävänsä sivu-universumissa. Luojan sijainen ymmärtää myös oman tilanteensa, jossa hän on Luojan sijaisena eikä alkuperäisenä Luojana, toisin kuin voitaisiin sivu-universumissa helposti kuvitella.

Luojan sijainen sivu-universumissa on saanut alkuperäisen Luojan noituuksia käyttöönsä, jolloin Luojan sijainen on toisia olentoja paremmassa asemassa. Luojan sijaisena on siis turvallisempaa olla, kuin tavallisena sivu-universumin asukkaana. Luojan sijaista sivu-universumissa kutsutaan oikeaoppisemmin sivu-universumin luojaolennoksi.

Luojaolennot sivu-universumeissa ovat superolentoja. He ovat pyhempiä kuin tavalliset ihmiset. Tämä johtuu heidän suuremmasta kapasiteetistaan, joka on synnynnäinen ominaisuus henkiolennoilla, jotka ovat superolentoja.

Luojaolennot tekevät hyvää työtään universuminsa edistämiseksi, mutta toisinaan he toimivat vastoin alkuperäistä tarkoitustaan. Luojaolennoillamme on hyvin paljon merkitystä universuminsa kehityksessä. Tämä johtuu siitä, että heillä on suurempi kapasiteetti, jonka myötä heillä on paljon enemmän mahdollisuuksia toimia universumissaan.

 

8.

Luojaolennot ovat toisinaan vääryydellisempiä kuin heidän tulisi olla Luojan järjestelmän mukaan. Luoja on asettanut ehtoja päätyä luojaolennoksi, jotka ovat hyvin tiukat. Olennon, joka pyrkii luojaolennoksi, on oltava hyvin kiltti ihminen. Hänen on myös oltava hyvin asiallinen, eikä hän saa toimia vääryydellisesti muuta kuin tarpeen mukaisesti.

Olennoille on rangaistustoimintaa luvassa, mikäli he toimivat vääryydellisesti. Tämä koskee myös luojaolentoja heidän sivu-universumeissaan. Luojaolennot ovat tästä välillä vähemmän tietoisia, jolloin he voivat tulla vääryydellisiksi asemassaan, sillä heiltä puuttuu tällöin tieto vääryydenteon seuraamuksista. Luojaolennoille seuraavat rangaistukset ovat yleensä hyvin vääryydellisiä luojaolennolle, sillä he aiheuttavat suunnattomia kärsimyksiä universumeidensa olennoille puutteellisella ja vahingollisella toiminnallaan.

Sivu-universumeissa on hyvin paljon vääryydellistä toimintaa verrattuna pääuniversumiin, koska siellä on vähemmän noituutta Luojan tekemänä. Eli sivu-universumin luojaolento on yleensä hieman puutteellisempi toiminnoiltaan Luojaan verrattuna, mikä johtaa suurempaan vääryydenteon määrään. Luoja toimii pääuniversumissa, missä toiminta on kaikkein pisimmälle ajateltua.

Sivu-universumeissamme toimii hyvin paljon eri olentoja. Sivu-universumit toimivat siis hyvin samalla tavalla pääuniversumiin nähden. Pääuniversumissa elävät yleensä alkuperäolennot, joista voidaan luoda asukkaista sivu-universumeihin, jotka muistuttavat alkuperäolentoa toisinaan. Alkuperäolennot ovat ennen muinoin syntyneitä olentoja, joilla on hyvin kehittyneet toiminnot. Heistä voidaan siis luoda uusia olentoja, joiden avulla sivu-universumit toimivat.

 

9.

Sivu-universumeissa toimi hyvin paljon eri luojaolentoja. Heidän toimintonsa olivat Luojan kaltaiset, mutta sivu-universumeiden luojaolennoilla oli erilainen toimintaympäristö ja näin sivu-universumeissa oli hyvin erilaista kuin pääuniversumissa. Sivu-universumeita on niin paljon erilaisia, että niiden toimintaan kuului hyvin monia erilaisia tapahtumia ja aikakausia.

Sivu-universumien eri aikakausina on tapahtunut hyvin paljon vääryyttä. Olennot sivu-universumeissa ovat tehneet pahaa työtään sivu-universumeita tuhotakseen. Samanlaista toimintaa on ollut myös pääuniversumissa. Sivu-universumeissamme on hyvin paljon vääryydellistä toimintaa, koska sivu-universumien luojaolennot, ovat hyvin kieroutuneita olentoja.

Sivu-universumeissamme kaikki olennot löytävät kaikin tavoin Luojan kanavointien avulla, jolloin sivu-universumimme olennot tiedostavat, että he elävät luojaolennon sivu-universumissa eivätkä pääuniversumissa, jossa alkuperäinen Luoja elää. Sivu-universumeidemme luojaolennot toimivat hyvin kiroutuneesti Luojan suhteen, sillä he tahtovat olla kuin alkuperäinen Luoja, kuitenkin tähän pystymättä, jolloin sivu-universumeidemme olennot tietävät luojaolennon olevan vääryydellinen, mikäli luojaolento kuvittelee olevansa kuin alkuperäinen Luoja.

Sivu-universumeitamme pidetään vaarallisena tietona, jollaista hyvät olennot eivät saisi tietää Maa planeetalla, koska tällainen tieto voi aiheuttaa ongelmallista toimintaa. Ongelmallinen toiminta, syntyy suuruudenhulluudesta, jota aiheuttaa hyvin vääryydellistä toimintaa ajatuksissa. Sellainen on hyvin sotkeva ajattelumaailma, jossa ajatellaan kaikkea olevan yllin kyllin, jopa pilattavaksi saakka. Yllin kyllin ajateltuna tehdään helposti vääryyttä asioiden suhteen, sillä oikeaoppisemmin kaikki asiat ovat yhtä arvokkaita lopulta, eikä näin voi antaa sijaa vääryydelle; olipa asioita kuinka paljon hyvänsä olennon tietoisuudessa.

 

10.

Tietoisuudessamme on nykyaikana tämän yhden universumin laajuus, mikä ei vielä ole kovinkaan paljon, sillä henkimaailman dimensioissa voidaan sanoa olevan loputtomuuksiin asioita. Tällainen on Luojan toimintaan kuuluva ilmiö. Kuitenkin olennoilla on toisinaan vain vähän asioita käytettävissään, mikä on olentojen kehitystä edistävää, koska olennot kehittyvät vaikealla toiminnalla paremmin, kuin jos olennoilla olisi aina kaikkea yltäkyllin. Lisäksi olennot jakavat asioita, eli täytyy ottaa lopulta huomioon toisten olentojen tarve, eikä kaikkea voi kukaan omia itselleen.

Olennoillamme on hyvin kieroutunut toimenpide ryöstää muilta asioita. Ryöstely on hyvin yleistä nykymaailmassakin. Tämä johtuu maailman mahdollisuuksista tehdä toisille olennoille vääryyttä. Olennot tekevät vääryyttä aina omien asioidensa helpottamisen vuoksi. Tämä kuitenkin on haitallista vääryyttä tekeville lopulta, sillä henkimaailman järjestelmät rankaisevat aina kaiken vääryyden, mikäli olennot eivät korjaa vääryydentekoaan. Vääryys on korjattava, koska henkiolento vääryyttä tekevillä tuhoutuu vääryydenteosta johtuen, jolloin henkiolento rapistuu toiminnoiltaan.

Henkiolennoillamme on hyvin paljon toimintaehdotuksia Luojalle, jolloin Luoja tekee pyyntöjen mukaisesti, jos se on sallittua. Pyyntöjen mukaisesti toimiminen on Luojalle tyypillistä toimintaa. Luojan toiminnot ovat hyvin vääryydellisiä, mutta hän on kiltti ihmisille. Jokainen Luojan olento tekee hyvää työtään Luojan luomuksien asioiden edistämiseksi. Heillä on Luojan sopimukset tehtynä, joissa vääryydellisyys on vähemmissä mittasuhteissa. Henkimaailma on asettanut Luojan sopimukset hyvin tärkeiksi toimenpiteiksi. Luojaan sopimuksiin kuuluu hyväksyä Luoja kaikessa puutteellisuudessaan ja antaa hänen toimia ilman vastustusta. Luojan sopimuksen vastaista on ryhtyä kilpailemaan Luojan kanssa, koska kilpailu on mahdotonta toimintaa suorittaa vääryyttä tekemättä.

 

11.

Kilpailutoiminta on vääryydellistä, koska kilpailutoiminnalla ei voida saavuttaa Luojan toiminnan tasoa, vaan kilpailussa olennot kiroutuvat vääryydellisistä asioista pyrkiessään olemaan toista parempi; tavalla, joka ei tue alkuperäistä olentojen toimintaa. Tavalliset olennot voivat olla luojaolentoina sivu-universumeissa tavallaan melkein koska tahansa, jolloin Luoja tukee heidän toimintaansa. Luojaolentojen toiminta on hyvin kiroutunutta toimintaa, sillä luojaolennoilla on vähemmän toimintakykyä kuin mitä alkuperäisellä Luojalla on. Luojaolennot kuitenkin elävät henkimaailman tasoisessa järjestelmässä, jonka alkuperäinen Luoja on tehnyt, jolloin luojaolentojen toiminta on osittain Luojan ohjailemaa.

Luojaolennot ovat tehneet hyvin paljon rangaistuksen tasoisia toimenpiteitä olennoille sivu-universumeissa. Tämä tarkoittaa, että luojaolennot toimivat rangaistuksen omaisesti sivu-universumeidensa asukkaille. Luojaolennoilla toiminta keskeytyy, vasta silloin kun Luoja antaa sivu-universumille käskyn tuhoutua. Näin monet sivu-universumit päättyvät Luojan komentamaan sivu-universumin päättymiseen.

Sivu-universumeiden olennot ovat hyvin samankaltaisia kuin meidän universumimme olennot. Tämä johtuu siitä, että kaikilla sivu-universumin olennoilla on hyvin samanlainen elämän tarkoitus, jolloin kaikkialla missä Luoja toimii, ovat olennot hyvin samankaltaisia toisiinsa nähden. Tämä tarkoittaa, että sivu-universumeissa on ihmisten kaltaisia olentoja, joilla on samoja tarpeita kuin ihmisillä Maa planeetalla. Ihmisillä Maa planeetalla on yleensä samanlainen kehityskulku, jolloin teknologiat ovat yleensä hyvin samankaltaisia. Sivu-universumeiden olennot toimivat vääryydellisesti helpommin kuin miten ihmiset pääuniversumissamme toimivat. Kaikilla sivu-universumin olennoilla on hyvin vääryydellistä toimintaa, koska Luoja ei ole ohjaamassa vääryydellisyyttä pois järjestelmistä fyysisen maailman tasolla.

 

12.

Sivu-universumimme toimivat hyvin vääryydellisesti toisinaan, jolloin niissä on taistelutoimintaa hyvin paljon. Kaikki sivu-universumimme toimivat tällä tavoin, että Luoja luo heille asevoimia tai sitten he itse tekevät asevoimia. Itse tehdyt asevoimat ovat yleensä perusteknologioita, mutta Luojan luomina teknologiat voivat olla hyvinkin kehittyneitä. Luojan luomat teknologiat perustuvat henkimaailman materialisoimiin laitteisiin, jotka on valmistettu täydellisesti. Omat teknologiat taas voivat olla hyvinkin kehittymättömiä pitkiäkin ajanjaksoja sivu-universumeissamme.

Sivu-universumeidemme olennot ovat toisinaan erilaisia ulkonäöltään ihmisiin nähden, sillä heidän ulkonäkönsä on kehittynyt hyvin vaikealla toiminnalla, jolloin geeniperimä on muokkaantunut hyvinkin erilaiseksi. Toisinaan sivu-universumeissa on hyvinkin erilaisia olentoja, koska he ovat täysin erilaisessa ympäristössä. Erilaiset ympäristöt ovat Luojan luomia ympäristöjä toisinaan, jotka lähentelevät mahdottomaksi kuvittelemiamme taikamaailmoja. Sivu-universumeissamme on hyvin vääryydellistä toimintaa juuri tämän takia, että siellä ei ole toimivia järjestelmiä, vaan olennoilla on paljon vapauksia toimia haluamallaan tavalla.

Kaikki sivu-universumiemme olennot toimivat Luojan järjestelmissä löyhemmin, sillä Luoja ei ole jatkuvasti kehittämässä toimintaa sivu-universumeissamme. Luojaolennot, jotka toimivat sivu-universumeissa Luojan sijaisena, ovat siis hyvin erilailla toimivia olentoja. He toimivat hyvin erilailla kuin miten Luoja toimisi samoissa tilanteissa. Luojaolennot toimivat Luojan suostumuksella Luojan järjestelmissä hyvin suuriarvoisina olentoina. Olennot ovat Luojan järjestelmissä hyvinkin erilaisia, jolloin löytyy kehittyneempiä olentoja, jotka osaavat toimia jopa luojaolentoina. Luojaolennoiksi kykeneviä olentoja ei ole maailmassa kuitenkaan kovin paljoa, joten heistä pidetään hyvää huolta, etteivät heidän henkiolentonsa tuhoaisi itseään.

Luojaolennoillamme on vääryydellisyyttä mukanaan hyvinkin paljon, koska he ovat toisinaan hyvinkin vääryydellisiä luojaolentoinakin. Tällainen ei kuitenkaan ole Luojan huoli, sillä luojaolennoilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin toimia vääryydellisesti, sillä luojaolentoina on mahdotonta toimia vääryydettä. Tällainen ominaisuus on alkuperäisellä Luojallakin, että hän on vääryydellinen oman asemansa aiheuttavan toiminnan vuoksi.

 

13.

Kaikki asiat toimivat sivu-universumeissa hyvin samalla tavalla kuin meidän universumissamme. Meidän universumissa on siis hyvin samanlaista olla. Sivu-universumeiden erot tulevat hyvin vähän esille, koska ihmiset ovat tarpeiltaan samankaltaisia. Samankaltaiset tarpeet ovat Luojan järjestelmissä hyvin yleisiä. Tämä johtuu optimoidusta toiminnasta, jolloin asiat muistuttavat tosiaan kaikkialla. Tämän universumin toiminnot myös muistuttavat toisiaan jokaisella elämän alueella.

Kaikkien universumeiden toiminnot ovat hyvin samanlaisia, sillä kaikki toimii parhaimmat toimivuuden mukaan. Tällöin kaikki olennot tekevät samanlaista työtä universumeiden edistämiseksi. Universumit edistyvät Luojan toiminnalla, kun asioihin saadaan selkeys ja näin universumiin saadaan aikaan uusia toimintoja, joilla asiat toimivat vielä paremmin.

[adsenseyu1]

Share