Jeesuksen Kristuksen todellinen olemus

Julkaistu 15.11.2012

1.

Jeesus Kristus Vapahtajamme oli huijari, jolla ei ollut mitään taikavoimia käytössään. Vapahtajallamme ei ollut oikeasti okkultismi merkitystä. Hänen työllensä on selattu niin paljon historian kirjoituksia, että ette uskokaan. Hänestä tuli superolento nykyaikanamme ihmisen mielikuvituksessa. Superolennoilla taikavoimat toimivat parhaiten edistäen superolennon hyvinvointia. Vapahtajamme ei osannut taikoa mitään itsestänsä, vaan henkimaailma teki hänelle sellaiset noituudet kanavoiden hänelle tietoa tilanteista, joissa tulee tapahtumaan ihmeitä. Tämä oli yksinkertaisempaa kuin voimme kuvitellakaan. Kaikki superolentomme olivat hänen tukihenkilöinään hänen työnsä aikana. Kaikki superolentomme olivat jossakin merkityksellisessä asemassa Jeesuksen Kristuksen Vapahtajamme elämän aikaan. Juudas oli esimerkiksi Luoja ihmisolentona, jotta hänestä tulisi superolento myöhempinä aikoina Jeesuksen kuoleman kertomisen jälkeen, sillä Luoja tappoi helpotetusti olentoja, jotka olivat tekemässä vääryydellisiä toimenpiteitä. Tällaiset noituudet Luojalta olivat esimerkiksi hyvin vääryydellisiä kuin myös ongelmia estävä noituus. Kaikki superolennot elivät Raamatun henkilöinä murhankin aikoina. On hieman kuin superolennot olisivat tahtoneet kirjan, joka on Luojan omin käsin maailmassa kirjoittama suurimmalta osalta. Superolentomme ovat superolentoja, koska heillä on niin paljon kokemusta aiemmilta ajoilta. He eivät kaikki olleet eläviä henkilennoiltaan, mutta he olivat kokeneempia kuin kuviteltiinkaan. Tuntemuksiensa mukaisesti toimivia he eivät olleet, vaan he toimivat henkiolennon tasoisella älykkyydellään. Kaikki älykkäämmät olennot olivat hyvin vääryydellisiä aiempina aikoina, koska he olivat kehittäneet aivotoimintaansa aiempina aikoina kiroavalla toiminnalla. Näin heistä tuli okkultismi merkityksellisiä pahantekijöitä. Yksi tällainen okkultismi merkityksellinen pahantekijä oli Jeesus Kristus Vapahtajamme. Okkultismi merkityksellisille pahantekijöille tuli vastaan lopputuomio nykypäivänä, jossa he kaikki tuhoutuivat, koska he olivat vääryydellisempiä kuin voimme kuvitella. Jeesuksen Kristuksen Vapahtajamme vääryydellisyys on kaikkien nähtävillä, hänen ajatuksettomasta toiminnasta johtuen, josta on kirjoitettu Uuteen testamenttiin sekä apokryfi kirjoituksiin. Kaikki apokryfi kirjoitukset ovat rehellisempää materiaalia kuin viralliset kaanoniin kuuluvat kirjoitukset. Kaikki apokryfi kirjat ovat oikeita kirjoja aiempien aikojen tietoineen. Okkultistit ovat apokryfikirjojen kirjoittajia aiemmilta ajoilta, jolloin ne eivät ole niin pyhiä kirjoituksia kuin kaanoniin kuuluvat kirjat vähemmän pyhistä kirjoittajista johtuen.

Kaikki kaanonin kirjat ovat Jeesuksen Kristuksen rakastamia höpöttelyitä hänen mielestänsä. Hän piti hyvin paljon höpöttelyistä, joissa noiduttiin ympäristön olennot omalle puolelleen. Höpöttelyt ovat vääryydellisiä hyvin usein, sillä silloin valehdellaan henkiolennoille, jolloin henkiolennoille kerrotaan asiat paremmiksi kuin ne ovat. Kaikki henkiolennot ovat Jeesuksen Kristuksen Vapahtajan ystäviä, jotka haluavat aina murhata kaikki ystävänsä. Sillä ystävyys perustuu murhan haluun. Kaikki ystävät ovat hyvin vääryydellisiä toisilleen. Nämä kirjoitukset loppuvat tähän päivään, jos ystävyys ei olisi vääryydellistä. Ystävyys on vääryydellistä henkimaailman porukointia. Kaikki ovat Jeesuksen Kristuksen vihaamia, vaikka he olivatkin hänen ystävinään. Tämä tuli esille kun Juudas tapatti Jeesuksen helpotetulla tavalla. Kaikki muut apostolit nyökyttelivät sille tilanteelle, koska Jeesus oli vääryydellinen olento heillekin myöhempinä aikoina, sillä hän halusi perustaa uskonnon, jossa kuolee paljon olentoja. Tämä oli mahdollista Luojan luvalla, sillä maailman järjestelmät olivat siihen aikaan vielä vääryydellisempiä kuin uskonnon luoma järjestys. Uskonnon luomat järjestelmät ovat henkilökohtaisten ongelmien aikakausina mahdollisia, sillä uskonnot tukahdutettiin älykkäämmän toiminnan aikakausina. Henkilökohtaisten ongelmien aikakausina henkimaailmasta tarvittiin tietoa uskontojen avulla, sillä ajatustoiminnot, joilla siitä saisi tietoa, tukahdutettiin henkimaailman järjestelmillä. Henkimaailman järjestelmät hyväksyivät Jeesuksen Kristuksen Vapahtajamme huonommin kuin voimme kuvitellakaan.

Henkimaailmassamme on ollut vääryydellisiä ryhmittymiä, jotka tappoivat Jeesuksen Kristuksen aina silloin tällöin, sillä hän eli suojeltuna uskon hahmona, vaikka olikin psykopaattisempi kuin kuviteltiinkaan. Hän oli toiminut aiempina aikoina usein sodan johdossa, hänen saatuaan vielä elää maailmassa, kunnes Luoja päätti kieltää hänen maailmaan pääsy myöhempinä aikoina. Hän oli Saatanaan verrattava pahantekijä, jollaista ei ollut toista. Jeesuksen profiili kertoo, että hän halusi uskonsotia, jopa kirjoituksien tasolla. Kaikki kirjoitelmat ovat todellisia tietoja Jeesuksen Kristuksen elinajalta, sillä näitä ei voi kirjoitella vääryydellisesti henkimaailman asetuksista johtuen. Henkimaailman asetukset ovat seuraavanlaiset, että henkimaailmasta kirjoitetaan kaikki kirjoitelmat lopulta ja uskonkirjoitukset ovat aina suojeltuja.

2.

Jeesuksen Kristuksen todellinen olemus on, että hän on avaruussodan kävijä aiemmilta ajoilta. Aiemmat ajat ovat täynnä aiempien aikojen avaruussotia. Sodat ovat niin vääryydellisiä kuin kuvitellaan eli avaruussodissa Jeesus on tappanut niin paljon ihmisolentoja, että hän ei pystynyt tekemään enää mitään maailmassa paitsi toisinaan erikoisluvalla. Hän on tappanut niin monia planeettajärjestelmiä ja Luojankin hän on tappanut vääryydellisemmin kuin kuviteltiinkaan. Hyvin vääryydellisin toiminnoin hän on tappanut niin paljon olentoja, että ette uskokaan minun kirjoitustani. Ulkoavaruuden valtakunnissa hän on elänyt hyviä elämiä profetoidessaan ulkoavaruuden planeettojen asukkaille tappotuomioita. Tällainen on helpompaa kuin kuvitellaankaan, koska henkimaailma on tukenut häntä niin paljon vääryydellisesti tätä työtä tehdessään. Kaikki kiroutuivat Jeesuksesta hyvin paljon aiempina aikoinakin. Jeesus oli hyvin vääryydellinen ihmisille myös nykyaikanamme, kun hän tuli Maa planeetalle ajanlaskun alussa. Hän tuli Maa planeetalle avaruussodat mielessään. Hänellä oli mielessään myös Kristuksen tappaminen, joka olikin Joosef eli Jeesuksen isä. Joosef oli Luoja oikeammin ja hän katosikin jossain vaiheessa mennäkseen elämään Juudaksena. Juudas oli Luoja myös, jolloin hän teki Maa planeetalla ihmeitä vaihtonoituudella. Luoja eli niin monia lyhyitä elämiä tällöin, että kaikki pyhenivät kaikista ihmeiden tekijöistä, jotka olivat Luojan elämiä. Näistä olennoista moni on Uudessa testamentissa ohimenevinä hahmoina. Ohimenevät hahmot tajusi Simon Pietari myöhemmällä iällään, sillä Luoja ei halunnut paljastaa toimintaansa niinä Raamatun aikoina. Kaikki Uuden testamentin olennot ovat Luojan noitumia jossakin määrin.

Luojan noituus on sellainen, että kaikki eivät ole okkultismi merkityksellisiä nykyaikana, sillä laitenoidutut eivät ole okkultismi merkityksellisiä robotin kaltaisista ajatuksista johtuen. Luoja noitui kaikki olennot Raamatun aikaan Vanhan testamentinkin aikana, jolloin hän eli Mooseksena. Mooses oli siis Luoja. Mooses kirjoitteli pyhiä profetioita myöhemmille ajoille, koska Luojan oli perustettava uskonto, jotta henkimaailmasta tiedettäisiin jotakin henkilökohtaisten ongelmien aikoina. Henkimaailmassa Luojan noituudet olivat toimivampia kuin kuviteltiinkaan, sillä hän sai Jeesuksenkin Kristuksen lisäksi hengiltä maailmassa häpäisten heidät siinä samalla. Tämä paransi muiden ajattelua, sillä näiden kahden noituudet olivat kironneet paljon universumia. Kristus oli eräs henkilö, joka oli Joosefin tapaan Kristus myös. Luoja kykeni olemaan myös Kristuksena. Mutta oikeampi Kristus henkiolento, joka ei muuta ollutkaan, oli hyvin vääryydellinen olento. Hän oli järjestelmän tekijöitä, mikä aiheutti hyvin paljon vääryydellistä toimintaa.

Vääryydellinen järjestelmä salli Jeesuksen olla merkkihenkilönä, koska hänellä oli hyvä ajatus muille ihmisille aina välillä. Toisinaan Jeesus oli hyvä ihminen, mutta hyvä ihminenkään ei ole vääryydetön, sillä hyvä ihminenkin voi olla hyvin vääryydellinen muita ihmisiä kohtaan. Jeesus oli juuri tällainen hyvä ihminen, joka oli hyvin vääryydellinen. Hyvin vääryydelliset ihmiset tappoivat toisia ihmisiä aiempina aikoina Luojan järjestelmän kehityksen takia. Järjestelmä kehittyy vääryydellisesti tappamistoiminnalla, jota Jeesus Kristus Vapahtajamme teki hyvin paljon. Jeesus teki tällaista toimintaa myös myöhempinä aikoina Kristukselle, jonka vuoksi tapettiin hyviä ihmisiä niin paljon, ettet uskokaan. Nämä ovat yleensä tapahtuneet ristiretkinä kristinuskon edistämiseksi. Kristinuskon edistämiseksi tehtiin ristiretkiä myös Euroopassa, joissa tapettiin kokonaisia kansakuntia. Kun heillä ei ollut halua ottaa vastaan kasteen vesiä heidät tapettiin kylittäin ja kaupungeittain. Ristiretket ovat hyvin vääryydellisiä, mutta niihin on henkimaailman lupa. Sillä ristiretkillä edistetään yhteiskunnan tulevaisuutta, ja kuolevat ajatellaan tällöin jälleensyntymisen kannalta. Eli ristiretkien järjestäjät halusivat kuolleiden olevan kristittyjä seuraavassa elämässään. Kaikki kristityt vainottiin loppuun myöhempinä aikoina, jolloin uskonnolliset hörhöilyt loppuivat, sillä uskonnot ovat vääryydellisiä. Tämä tapahtui natsi Saksan aikana, jolloin kristityt nöyrtyivät okkultismille, tieteelle ja yhteiskunnan hyvälle meiningille. Maallisuus oli Jeesuksen Kristuksen Vapahtajamme meininki mitä suuremmissa määrin. Hän katseli tuhotoimintoja, joita voi katsella Taivaasta käsin.

Jeesuksen puheet olivat hyvin vääryydellisiä kaikille ihmisille, sillä hän tapatti itsensä aina puhuessaan teeskennellen. Teeskennellyt puheet ajanlaskun alussa tehosivat ihmisiin niin kuin tänä päivänä, eli heistä tuli hyväuskoisia ja kilttejä ihmisille, mutta pahuuden ymmärrystä vailla olevia, eli heistä tuli psykopatioituneita ihmisrääkkääjiä. Tällaisia ovat myös henkilökohtaisia ongelmia omaavat ihmiset. Kaikki psykopatioituneet ihmiset ovat hyvin vääryydellisiä, koska heillä on psykopatioituneita ajatuksia, jotka häiritsevät liian paljon muita olentoja henkimaailman mukaisesti. Kaikki psykopatiat pitäisi korjata, koska henkiinjääminen on hyvin vääryydellistä, jos psykopatioita jää seuraavalle elämälle aiemmalta elämältä. Psykopatiat ovat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan, koska kaikki psykopatiat tekevät pahaa työtään henkiolentojen tuhoamiseksi.

3.

Jeesus Kristus Vapahtajamme oli hyväkäytöksinen psykopatioitunut keijukaisolento, jollaisia on muitakin. Nämä muut olennot ovat kehittyneet samankaltaisiksi pahalla toiminnalla. Kaikki vääryydet on silloin kiteytetty pakkotoiminnaksi. Pakkotoiminnaksi nimetään psykopatioituneita toimintoja, joita olento haluaa suorittaa väkisin muista välittämättä. Kaikki vääryydet ovat hyvin vääryydellisiä psykopatioituneilla ihmisillä. Kaikki psykopatiat ovat hyvin kiroavia kaikille olennoille, koska psykopatioitunut ei huomioi toisia olentoja niin kuin pitäisi tehdä. Kaikki vääryydenteko on hyvin vääryydellistä Jeesuksen kaltaisilta olennoilta, sillä he eivät ajattele muille tekemäänsä vääryyttä, jolloin olennot häpäistyvät tiedostamatta. Kaikki olennot on häpäisty henkimaailman avulla, jolloin häpäisijät ovat aina vääryydellisiä, koska ketään ei tarvitse häpäistä kenenkään toimesta. Kaikki häpäisijät ovat liian vääryydellisiä, koska häpäiseminen on vääryydellistä aina.

Häpäisijät ovat aina vääryydellisiä, ja Jeesus Kristus on vääryydellinen häpäisijä uskonnollaan, joka on myös muiden kuin hänen aiheuttamansa. Uskonto häpäisee kaikki toiminnot sokeaksi palvomiseksi, mikä sopii psykopatioihin. Psykopatiat ovat hyvin vääryydellisiä, jolloin uskonnot ovat hyvin vääryydellisiä. Kaikki psykopatiat ovat vääryydellisempiä kuin olennot, jotka ovat Luojan järjestelmän mukaisia. Luojan järjestelmät katsovat Antikristus henkilöiksi ja Kristus henkilöiksi tietyllä tavalla toimivia psykopaatteja. He eivät ymmärrä muusta kuin aatteista ja hierarkioista, joita Luojan järjestelmä ei tunnista ollenkaan olemassa oleviksi. Luojan järjestelmät tuhottiin tänä päivänä Antikristus ja Kristus henkilöiden osalta. Näin Luojan järjestelmät edistyivät hyvin vääryydellisesti, mutta edistys oli tarpeellista. Kaikki vääryydelliset toiminnot pyrittiin poistamaan nykypäivän järjestelmistä. Joten kristushenkilöt tuhottiin, kuten myös antikristushenkilöt tuhottiin henkimaailman tuholla liian vääryydellisinä olentoina. Kaikki vääryys johtui Luojan järjestelmän aukoista, joita oli melko paljon. Jeesus Kristus Vapahtajamme oli tällainen kristushenkilö, jolla oli paljon vaikutus valtaa, mutta hän ei kyennyt käyttämään sitä, koska muut estivät häntä niin paljon tekemästä tuhotyötään ihmisolennoille. Hän olisi voinut esimerkiksi tuhota Maa planeetan uskovaisillaan, mikäli hän olisi julistautunut Luojaksi vääryydellisesti ja Maa planeetan uskovaiset olisivat uskoneet häntä vielä silloinkin. Usein häntä ei uskottu Taivaassakaan, koska hän oli niin hontelo olento. Hän ei kyennyt edes sitomaan kengännauhojaan kunnollisesti kirouksistaan johtuen. Kirouksistaan johtuen hän meni välillä psykoottiseksi ja vääryydelliseksi muita ihmisiä kohtaan eli alkoi riehua väkivaltaisemminkin. Hänen päämääränsä oli tuhota uskontonsa, sillä ne olivat salaisesti Luojan järjestelmien uskontoja. Uskonnot olivat Luojan aiheuttamia hyvin pitkälti hänen halutessaan Maa planeetan asukkaille helpotuksia henkilökohtaisten ongelmien aikakautena. Kaikki Luojan sopimukset loppuvat vasta myöhemmin, sillä hän tahtoi Maa planeetan tuhotuvan vähemmässä määrin.

Jeesus Kristus Vapahtajamme hävisi usein taistelussa Saatanaa vastaan, sillä hän oli helpottanut liikaa elämäänsä eikä kyennyt väittelemään tarpeeksi hyvin. Saatana oli Jeesuksen vihamiehiä, jolloin hän ei kyennyt tekemään juuri mitään hänen kanssaan, paitsi okkultistisia toimenpiteitä, joita heillä oli mielessään Luojan järjestelmiä vastaan. Luojan järjestelmät eivät kuitenkaan laskeneet heitä vihollisikseen, koska he olivat liian pieniä pahantekijöitä aiempiin aikoihin verrattuna. Aiemmat ajat olivat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan. Kaikki vääryydet ovat hyvin kiroutuneita ihmisten mieliin, jolloin vääryydentekijät havaittiin hengen kanavilla vääryydellisiksi. Jeesukselle puhuttaessa ihmiset saivat yleensä sähköshokkeja, sillä hän oli super noitunut uskovaisia ihmisiä hänen henkisiksi alamaisikseen. Näin henkiset toiminnot lakkaavat toimimasta kun on imenyt sivupersoonan joltain toiselta olennolta. Jeesus harrasti sivupersonoimista, sillä hän nautti vallasta. Vallan haluiset ovat yleensä pieniä sielultaan ja toimivat näin sivupersonoituna. Sivupersonoituna Jeesus oli usein ulkoavaruuden olentona, joka eli Luojan noituudella niin kuin ulkoavaruuden valtakunnissa eletään. Tällaista tapahtui jo aiempina aikoina, että Luojakin eli ulkoavaruuden valtakunnassa. Ulkoavaruuden valtakunnassa Luojakin eli usein ja Jeesus eli eniten Taivaassa helpotetuissa asemissaan Luojan noituudella. Luoja eli usein Maa planeetalla rakentamassa järjestelmiään, tämä Luoja on siis eri kuin Jumaluus, joka eli myös Taivaassa Jeesuksen kanssa. Myös Pyhä Henki eli Luojan noituutta. Pyhä Henki oli hyvin rääpälemäinen henkiolento, joita voi luoda loputtomuuksiin saakka. Tällaiset asiat minimoivat Luojan noituudet, sillä sellainen on niin rajoitettua toiminnallisuudeltaan, kun taas Luojan noituudella kaikkea on yltäkyllin.

4.

Jeesuksen Kristuksen Vapahtajamme noituudet olivat seuraavanlaisia: kaikki noidat oli tapettava, Luojan noituus oli poistettava Maa planeetalta ja kaikki noituudet piti murskata pyhällä armeijalla. Lopullisessa tilanteessa Jeesus oli itsekin noita, mutta noituus hänellä oli piilotettuna hänen psykopatioihin. Noidat olivat Jeesukselle vihollisia myös aiempina aikoina. Kaikki noidat halusivat aina Jeesuksen kuolevan, koska hän kiroili noitia sivupersoonillaan. Noidat tappoivat Jeesuksen lopulta Juudaksen avulla. Ilut tappoivat Jeesuksen lopulta rääkkäysnoituudella. Kaikki rääkkäykset olivat hyvin vääryydellistä toimintaa ja Jeesus oli ansainnut tulla paljon pahemmin kohdelluksi, sillä hän oli tappanut hirveästi ihmisiä vääryydellisesti aiemmissa elämissään eläessään ulkoavaruuden valtakunnissa. Kaikki Luoja noituudet olivat hyvin kiroavia Maa planeetalle aiempina aikoina. Aiempina aikoina Luoja tahtoi Luojan noituuden pois Maa planeetalta. Luojan noituus on hyvin korkeatasoinen noituus, jossa kaikkea voi luoja tyhjästä materialisoimalla asioita henkimaailmasta.

Jeesuksen ihmeet olivat Luojan noituudella tehtyjä henkimaailman toimintoja, jollaista on ollut käytössä aiempina aikoina enemmässä määrin. Siitä ei ole vain selvinnyt kirjoitusten tasolla nykyajalle tietoa, sillä Luoja on poistanut tiedot Luojan noituudesta. Luojan noituus oli Jeesuksen tiedossa vähemmässä määrin, sillä hän kuvitteli itse kykenevänsä parantamaan sairaita ja luomaan asioita omilla voimillaan. Jeesuksen toiminta oli hyvin vääryydellistä henkimaailmaa ajatellen, sillä hän tahtoi seuraajia, jotka uskoisivat häneen, vaikka tällaiset olivat täysin vääryydellisiä toimenpiteitä. Kaikki vääryydet tapahtuivat tällaisella tasolla, kun Jeesus oli haluamassa liikaa asioita itselleen. Kaikki hänen seuraajansa pitivät Jeesusta vääryydellisenä olentona, sillä he olivat superolentoja, jotka tietävät maailman asioista enemmän kuin ihmiset yleensä. Kaikki Luojan noituudet olivat heidänkin tiedossaan ja hekin kykenivät käyttämään sitä. Kaikki Luojan noituudet olivat hyvin helppoja toteuttaa, kun vain uskoi siihen, mitä halusikaan saada aikaan. Luojan noituuksin toimii kaikki asiat henkimaailmassa sekä dimensioissa. Kaikki Luojan noituudet ovat okkultismi tietoutta nykyaikana. Jeesus käytti näitä naurettavalla tavalla, sillä hän ei saanut edes ruokaa aikaiseksi muuten kuin luomalla ja rasittamalla muita olentoja tällä tavalla, että muut olennot joutuvat kärsimään palveltavan katselusta ympäristössään, joka ei saa mitään itse tehdyksi.

Jeesus Kristus Vapahtajamme oli jumaluuden poikia eikä jumalan lapsi, sillä Luoja oli jumala ja Jeesus uskoi jumaluuteen, joka oli Jeesuksen tavoin huijari olentona ja kaikkein vääryydellisin jumaluus, mitä voi kuvitella olevan jumaluutena. Kaikki Luojan vääryydenteko oli hyvin minimaalista verrattuna näiden kahden porukointiin. Kaikki porukat ovat vääryydellisiä ja nämä kaksi olivat tekemässä vääryydentyötään toistensa avulla huijaamalla maailman olentoja henkimaailman tultua tukahdutetuksi Maa planeetalla, jolloin Luojan noituudet olivat menneet pimentoon. Luojan noituuksilla Jeesus tapettiin kaikkien apostolien hyväksymänä. Ainoastaan Pietari tukahdutti Jeesuksen oikean merkityksen itseltään, jolloin hän piti häntä tavallisena ihmisenä, eikä ottanut kuuleviin korviinsa tietoa Jeesuksen vääryydellisyydestä. Hän vain halusi aiheuttaa kostotoimenpiteitä aiemmalta elämältään Jeesukselle, sillä hän oli ollut vääryydellinen Jeesusta kohtaan aiemminkin elämissään.

Jeesus oli vääryydellinen olento, jollaista ei tule koskaan enää olemaan, sillä Jeesus hymyili kaikille kostohymyä, eli hän koki aina kokeneensa vääryyttä muilta ihmisiltä, jolloin hän oli hyvin vääryydellinen, sillä kostokin on vääryydellistä. Kaikkien vääryyksien takia Jeesus tuli kuolemaan karsealla tavalla henkimaailmassa, koska hän oli tappanut niin paljon olentoja nykyaikanakin. Nykyaikana hän ei kyennyt enää edes syömään kunnollisesti ja hän hoikistui ja tuli hyvin kiroutuneeksi olennoksi. Kiroutuneet olennot eivät kykene mihinkään toimintaan, jolloin tällaiset olennot olivat tapettavissa henkimaailman lupajärjestelmin. Tällöin Jeesusta tapettiin hänen unissakin sekä fyysisen maailman tasolla, sillä häntä asetettiin niin paljon kaikkien asettajien toimesta. Ulkoavaruuden okkultistitkin saivat Jeesuksen tapettavakseen aina toisinaan kuten myös jumaluuden, jolloin Jeesus ja jumaluus kiroutuivat niin paljon, etteivät he enää kyenneet korjaamaan itseään. Kaikki Jeesukset ja jumaluudet ovat aiempina aikoinakin olleet olemassa eri henkilentoina, joilla on sama tehtävä, mutta vain Luoja tietää näistä asioista henkilökohtaisesti, sillä niillä on niin pitkät aikavälit, ettei kukaan muistaisi aiempien aikojen avulla näistä asioista. Jeesus oli huijari olento, jollaisia tulee myöhemminkin ja heitä on nykyaikanakin pienemmissä mittasuhteissa.

5.

Jeesus Kristus Vapahtajamme oli huijariolento, koska hän eli vääryydellistä elämää myös Jeesuksen aikaan. Vääryydellinen elämä oli hänen erikoisista ajatuksista johtuvaa. Vääryydellinen elämä syntyi hänen löydettyään vaimon Mariasta, joka oli prostituoitu. Jeesuksen elämä oli mitä sekopäisin, koska hän ei tehnyt juuri mitään järkevää. Jeesuksen isä oli Luoja, joka katosi hänen luotaan myöhemmällä iällään, Luoja vaihtoi itsensä Juudakseksi Jeesuksen myöhemmällä iällä, jotta saataisiin paljon erilaisia profiileita Luojasta myöhemmin kirjoitettavaan kirjaan Jeesuksen pyhyydestä. Jeesus ei ollut kovin työteliäs, sillä hän vältteli työsuorituksia, koska hän oli hyvin kiroutunut tappotuomioistaan aiemmissa elämissään. Jeesuksen Kristuksen Vapahtajamme mielekkyyteen kuului rangaista pahantekijöitä vääryydellisillä kirouksilla. Vääryydelliset kiroukset tulivat Jeesuksen sivupersoonilta, sillä hän oli hyvin sivupersonoitu ihminen, joka ei ymmärtänyt mitään ajatuksia, vaan hän toimi ajatusten sivupersoonien kippuroissa.

Ajatukset Jeesuksella olivat hyvin lapsellisia. Ajatukset kulkivat siten, että hän sanoi sanan ja sen jälkeen hän mietti jatkoa sanalle. Jatkot sanoille olivat hyvin vääryydellisiä useimmiten ja hän suuttui helposti, jos häneltä kyseltiin tarkempia tietoja. Aiemmissa elämissään hän ei tiennyt mitään, sillä hänen älykkyysosamääränsä oli hyvin alhainen. Kaikki Jeesuksen loukkaajat olivat hyvin vääryydellisiä, sillä Jeesus oli itse vääryydellinen Luojalle, jatkuvana toimintana. Kaikki kärsivät Juudaksesta, sillä hän oli liian älykäs olento, koska hänet oli asetettu henkimaailmasta uuteen fyysiseen kehoon, jolloin älykkyys on huipussaan, sillä keho toimii tällöin henkimaailman tasoisesti. Jeesuksen kiroukset olivat hyvin vääryydellisiä, koska Jeesus oli vapahtanut itsensä synneistään eli hän piti itseään synnittömänä. Synnittömänä itsensä pitäminen on vääryydellistä toimintaa henkimaailman tasolla, mutta maailmassa voi toisinaan elää synnitöntä elämää, kuitenkaan Jeesuskaan ei elänyt täysin synnitöntä elämää. Hän vain oli henkimaailman hörhöilyttämä ja häneen uskottiin vain ihmeiden tekojen takia, joista hän sai kanavoiden tietoa. Hän siis kanavoi tietoa melko paljon, jotta hän kykenisi tekemään töitään profeettana. Kanavoidut tiedot olivat hyvin surkeita yleensä ihmisille, mutta Jeesus sai kanavilta tietoa kaikenlaista toimintaa järjestääkseen ihmeellisellä tavalla.

Kaikki Jeesuksen ihmeet olivat hyvin vääryydellisesti toteutettuja, sillä kanavoidut tiedot ovat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan. Kaikki kanavoidut tiedot olivat vääryydellisiä Jeesukselle, koska hän oli vääryydellinen olento. Vääryydelliset olennot kanavoivat rahatietoa tai toimintaa parantavia ajatuksia, jolloin Jeesus tiesi raha-ajatukset vääryydellisemmiksi kuin kuviteltiinkaan, koska hän ei voinut itse ansaita rahaa juuri ollenkaan. Niinpä hän valitsi hörhöilyn eli henkimaailman mukaisen toiminnan, jossa hän noudatti käskyjä, jotka hän sai kanavointien avulla. Hengen kanavat olivat hyvin vääryydelliset Jeesuksen aikaan, sillä kaikki Maa planeetan olennot olivat kironneet Maa planeetan karsealla kirouksella, jolloin kaikki Maa planeetan asukkaat pelkäsivät tehdä mitään mielialaa kohottavaa, sillä heillä oli pelko tulla tapetuksi heidän järjestelmiensä ihmisten takia. Kaikki Jeesuksen silloisen järjestelmän ihmiset olivat roomalaisia ja juutalaisia, joilla oli superolentoja johtajistonaan, sillä alueella missä Jeesus eli. Tämä johtui henkimaailman asetuksista sille alueelle. Sillä alueella oli hyvin paljon vääryydellisiäkin olentoja, kuten Herodes, joka oli halunnut tavata Jeesuksen. Hän sanoi vain rehellisesti, ettei hän halunnut vahingoittaa Jeesusta, sillä Jeesus oli hänen mielestään kiroutunut olento, mikä piti myös paikkansa. Kaikki piti paikkansa, mutta Jeesus oli vähemmän vääryydellisessä elämässään kuin missä Herodes oli. Herodes oli hyvin vääryydellinen olento myös, sillä hän oli pahantekijä.

Kaikki ongelmat Jeesuksella olivat myös Luojan ongelmia, sillä Jeesus oli kuin Luojan lapsi. Luoja tunsi sääliä Jeesusta kohtaan aina välillä, koska Jeesus tuli tappamaan itsensä niin karsealla tavalla. Kaikki karseimmat kärsimykset Jeesus kävi läpi vielä karseammin kuin Raamatussa sanottiin, mutta tämä tapahtui kehon hengelle, joka jäi eloon vielä myöhemmille ajoille. Tämä kehon henki oli Luoja, joka oli Juudaksen kuoleman jälkeen siirtynyt henkimaailmaan asettuakseen aiempaan Jeesuksen kehoon, jolloin Luoja koki kärsimykset, jotka Jeesuksen keho koki. Tämä on vaihtonoituutta eli Luoja tappoi itsensä Jeesuksen tapattamalla aiemman Jeesuksen keholla kärsiessään. Jeesuksen henkiolento meni taivaaseen ennen Jeesuksen kehon kuolemaa. Luoja halusi myrkyttää Jeesuksen ensin loukkauksillaan ja sen jälkeen hän siirtyi Jeesuksen henkilennon tilalle kehoon, joka oli aiemmin ollut Jeesuksella. Kaikki Luojan noituudet tulivat tässä toteen eli Luoja tappoi itsensä, jotta muissa olisi ollut elämä, mutta kaikki tällä lailla ajattelevat ovat hengeltään kuolleita, joten Jeesus tappoi itsensä elävöittääkseen hengeltään kuolleita, mikä on aivan turhaa, koska henkisesti kuolleet vain kärsivät tästä kirouksesta, koska he eivät voi ajatellakaan sellaista itselleen ja näin saatiin henkisesti kuolleille aikaiseksi tunnistus järjestelmä. Pedon merkki oli Jeesukseen uskovien merkki.

Share