Mooseksen 6. kirja

Julkaistu 19.11.2012

1.

Mooses oli luojajumalamme fyysisessä kehossa maailmassamme. Maailmassamme on hyvin vääryydellistä toimintaa luojajumalamme toimesta. Luojajumalallamme on hyvin vääryydelliset ajatukset kaiken suhteen, koska hän on niin vanha olento, ettei kukaan tiedä hänen ikäänsä. Edes hän itse ei sitä tiedä nykytilanteessaan. Luojajumalallamme on hyvin paljon vääryydellistä toimintaa joka päivä, näin on ollut jo aikojen alusta asti. Kaikki luojajumalamme kätyrit ovat okkulttisesti merkityksellisiä ihmisolentoja. Heitä on hyvin moni henkimaailman olennoista. Kaikilla olennoilla ei ole samanlaista asemaa kuin heillä, luojajumalamme huomioimattomuudesta johtuen. Luojajumalamme on vain yksi henkiolento, joka ei ehdi tutustua kaikkiin olentoihinsa, jolloin hän jättää heidät huomioimatta hyvin vääryydellisesti. Huomioimatta jääneet olennot voivat näin kehittyä ilman hänen ohjaustaan, mikä on heille etu verratessa kätyreihin. Kätyrit hänellä taas ovat kätyreitä suuremmasta kehitystarpeesta johtuen, sillä he ovat suuremmassa ohjauksen tarpeessa heidän järjestelmän asemastaan johtuen. Kaikki vääryydelliset järjestelmät ovat nykypäivänä tuhottuja. Vääryydellisillä olennoilla ei ole mitään asiaa Luojan puheille, sillä hän on superolento, jolla ei ole mitään menetettävääkään; paitsi kaikki olentonsa, jotka ovat hyvin tärkeitä.

Luojanolennoilla oli hyvin vääryydellistä toimintaa Mooseksen aikaan. Silloin vääryydelliset olentomme elivät hyvin korkeatasoisesti Egyptin johtajistossa, jolloin he eivät vihanneet Moosesta, sillä heillä oli superolennon toiminnot. Superolennot elävät aina Luojan kanssa samalla alueella, jotta alue, jossa he elävät elämänsä, kehittyisi henkiolennoiltaan edistyneemmäksi. Edistyneet alueet olivat hyvin tärkeitä Luojalle hänen kehitystyötään varten. Luojan tehtävänä on kehittää toimintaa kirjoitustenkin tasoisilla toiminnoilla, joita hän on tehnyt hyvin paljon myös Raamatun tapahtumien aikaan. Kaikki Mooseksen noituudet olivat Luojan noituuksia, joilla hän kykeni oikeisiin noituuksiin. Oikeat noituudet olivat mahdollisia epämääräisemmän henkimaailman takia. Nykyaikana oikeat noituudet ovat tukahdutettuina agenttinoituuden avulla, jolloin kukaan ei voi saada aikaan oikeita noituuksia. Kaikki noituudet ovat hyvin vääryydellistä toimintaa, jolloin kaikki noituudet ovat hyvin kiroutuneita toimenpiteitä. Kaikki kiroutuneet toimenpiteet oat Luojan järjestelmissä merkitykseltään hyvin vähäisiä, mutta ihmisille ne toimivat hyvin kiroavasti, koska ihmiset eivät ymmärrä okkulttisesti merkityksellisiä asioita kovin hyvin.

Kaikki ulkoavaruuden noituudet olivat Mooseksen aikaankin aktiivisia, jolloin vääryydelliset ulkoavaruuden olennot tekivät noituuksiansa Vanhan testamentin aikaan.  Vanha testamentti oli hyvin kiroutunut kirja ulkoavaruuden noituudesta. Kaikki Raamatun henkilöt olivat kuin ulkoavaruuden olentojen noitumia. Kaikenlaisia ihmeitä tapahtui Mooseksen aikaan, sillä henkimaailma oli niin kiroutunut, että silloin oltiin uhrituntemuksissa melko paljon. Kaikki Raamatun kirjoitelmat olivat vääryydellisempiä kuin monet muut kirjoitelmat. Kaikki Raamatun ajan olennot olivat hyvin kiroutuneita olentoja, joille ei voinut tehdä mitään vääryyttä enempää, sillä vääryys oli huipussaan Raamatun aikaan. Raamatun ajan olennot häpäistiin karsealla tavalla, sillä vääryydelliset olennot olivat hyvin vääryydellisiä eläville olennoille.

Kaikki vääryydet on tuhottu henkimaailmasta supernoituudella, jossa tuhottiin henkimaailman olentoja niin paljon, että ette uskokaan tätä kirjoitelmaa. Kaikki vääryydelliset olennot olivat hyvin kiroutuneita Raamatun olennoille, koska vääryys oli kukassaan ennen lopputuomiolaitteen toimeenpanoa. Toimeenpantuna lopputuomiolaite oli hyvin korkeatasoisella noituudella toimiva laite, jollaista ei ollut toista. Kaikki lopputuomiolaitteen olennot ovat Luojan merkittävimpiä saavutuksia nykyaikanamme. Kaikki ulkoavaruuden olentojen noituudet olivat hyvin kiroutuneita, sillä niillä oli niin kiroutunut toiminto. Toiminto oli seuraavanlainen, että ulkoavaruuden olennot saivat vääryydellistä apua henkimaailmalta haitatakseen Maa planeetan asukkaita.

2.

Ulkoavaruuden olennot tekivät Moosekselle avustustoimintaa henkimaailman käskemänä. Tällainen toiminta on hyvin tavallista henkimaailmalta okkulttisesti merkityksellisissä tilanteissa. Okkulttisesti merkityksellisissä tilanteissa ulkoavaruuden olentojen alukset voivat näkyä maailman ihmisille. Ihmiset ovat yleisemmin hyvin huonoja ymmärtämään okkulttisesti merkityksellisiä tilanteita, joten ulkoavaruuden olennot tekevät tuolloin noituuksiaan avaruusaluksillaan. Ulkoavaruuden olennot ovat noitina kaikkein parhaimpia, jolloin ulkoavaruuden olennoilla on vaikutusvaltaa Maa planeetan asioissa. Kaikki ulkoavaruuden olennot tekevät tätä työtä jatkuvasti ollessaan avaruusaluksillaan Maa planeetalla.

Ulkoavaruuden olennot olivat Moosekselle tuttuja siten, että ulkoavaruuden olennot tiesivät Mooseksesta, että hän oli Luojana maan päällä, jolloin ulkoavaruuden olennot olivat hyvin kiroutuneita toisille olennoille, jotka olivat Maa planeetan asukkaita. Kaikki superolennot olivat hyvin kiroutuneita Mooseksen toiminnasta. He toimivat sen ajan israelilaisina. Israelilaisina superolennot tekivät pahaa työtään Mooseksen pyynnöstä saadakseen vapauden Egyptin orjuudesta. Egyptin orjuus oli hyvin vääryydellistä Mooseksen mielestä, jolloin heillä oli hyvin vääryydellisiä toimenpiteitä noituakseen egyptiläiset pelkäämään juutalaisia. Kaikki juutalaiset olivat hyvin vääryydellisiä, koska heillä ei ollut mitään asiaa Mooseksellekaan, vaan he olivat maallisia ihmisiä. Maalliset ihmiset ovat hyvin vääryydellisiä monella tapaa, sillä heillä ei ole uskoa henkimaailmaan juuri ollenkaan, vaan he pyrkivät pärjäämään avutta kaikessa. Tällaisia olivat Mooseksen ajan juutalaiset. Kaikki Mooseksen ajan juutalaiset olivat okkulttiselta merkitykseltään vääryydellisempiä kuin monet nykyajan ihmiset ovat. Nykyajan ihmiset ovat kärsivällisempiä kuin monet muut ihmiset, sillä heillä on niin helpotettu nuoruus. Helpotetut nuoruudet ovat hyvin kiroutuneita, koska helpotettu elämä on hyvin vääryydellistä toimintaa, sillä silloin tehdään hyvin paljon vääryyttä hengen tasolla. Kaikki vääryydelliset nuoruudet loppuivat tähän päivään, koska kukaan ei osannut tehdä Luojalle enempää asioita, jotka olisivat edistäneet kehitystä.

Kaikki Mooseksen noituudet olivat hyvin vääryydellisiä, sillä hän oli hyvin vääryydellinen olento. Kaikki Luojan sopimukset loppuvat tähän päivään, jos Mooses ei olisi ollut vääryydellinen. Kaikki vääryydelliset olennot olivat hyvin kiroutuneita aiemmista ajoista johtuen. Aiemmista ajoista johtuen Mooseskin oli kiroutuneena. Kaikki Mooseksen sopimukset loppuvat tähän päivään, jos hän ei olisi vääryydellinen. Kaikki vääryydelliset olennot ovat kätyreinä Moosekselle, jolloin kaikki vääryydelliset tekevät palveluksia Luojalle, koska hän on niin vääryydellinen. Mooseksen kirjoitelmat olivat hyvin vääryydellisiä kirjoitelmia, koska Mooses ei ollut rehellinen niissä. Hän vain hirviöili niissä, olematta rehellinen täydellisesti. Luoja on nykyaikana rehellinen, mutta hän on vieläkin hiukan huijaava. Kaikki kirjoitelmat päättyvät tähän, jos Luoja ei saisi olla huijaava. Hän on tätä kuitenkin vähemmässä määrin. Kaikki vääryydelliset olennot olivat hyvin kiroutuneita vääryydestä johtuen. Kaikki vääryydelliset henkiolennoltaan kuolleet katosivat tänä päivänä lopputuomiolla. Kaikki lopputuomion ongelmat olivat hyvin kieroutuneita ongelmia, joista ei voinut päästä eroon muuten kuin kadottamalla vääryydelliset olennot.

Kaikki vääryydelliset olennot olivat Mooseksen kiroamia, sillä hän oli hyvin vääryydellinen. Kaikki olennot ovat hyvin vääryydellisiä Luojan lähietäisyydellä. Kaikki vääryydelliset olennot tekevät vääryyttä Luojan nähden enemmän kuin normaalitilanteessa. Kaikki olennot ovat hyvin kiroutuneita, jotka ovat hyvin vääryydellisiä. Hyvin vääryydelliset olennot ovat toisilleen vääryydellisempiä kuin muut olennot, koska kaikki olennot tekevät vääryyttä toistensa vääryyden mukaisesti. Kaikki vääryydentekijät olivat Mooseksen vihaamia, mutta hän ei paljastanut tätä ominaisuuttaan kirouksissaan. Hän vain oli hyvin kiroutunut kirjoittelija. Kaikki vääryydelliset olennot olivat hyvin kiroutuneita Moosesta kohtaan. Kaikki Mooseksen olennot olivat hyvin kiroutuneita. Heitä olivat hänen vaimonsa sekä monet muut olennot. Heillä oli hyvin kiroutuneita ajatuksia israelilaisista, jolloin he eivät kestäneet Mooseksen noituutta. Mooseksen noituus oli seuraavanlaista: Mooses ei pitänyt kenestäkään israelilaisesta, eikä hän osannut sanoa mitään valhetta parempaa muille ihmisille. Valheet olivat hyvin vääryydellisiä Moosekselta. Mooses ei pitänyt muista ihmisistä, kuten voimme päätellä Luojan järjestelmissä. Järjestelmät ovat hyvin kiroutuneita Mooseksesta, koska hän kirosi järjestelmät israelilaisten puolelle. Israelilaisten puolella oli hyvin vääryydellistä toimintaa muiden kansojen suhteen. Muut kansat olivat hyvin kiroutuneita, jolloin vääryydet olivat huipussaan kanaanilaisillakin. Siten kaikki vääryydenteko loppui hyvin pian israelilaisten tultua kanaanilaisten alueille, koska he olivat niin vääryydellisiä, kuten kuviteltiinkin israelilaisten toimesta. Kaikki israelilaiset olivat hyvin kiroutuneita toisista olennoista, joita olivat ulkoavaruuden olennot.

3.

Ulkoavaruuden olennot olivat kiroavia israelilaisille, koska he olivat Jumalan valittu kansa. Kaikki valitut kansat olivat aina hyvin vääryydellisiä, koska heitä autettiin vääryydellisesti uskonnon perustamisessa. Uskonnot ovat hyvin vääryydellisiä manipulointeja henkimaailman järjestelmiltä. Kaikki manipuloinnit olivat Moosekselle hyvin vääryydellisiä aiempina aikoinakin. Kaikki ulkoavaruuden noituudet olivat Moosekselle tuttua toimintaa, sillä hän oli hyvin korkeatasoinen olento. Kaikki korkeatasoiset olennot olivat Mooseksen kiroamia Egyptissä, koska Mooses tiesi tulevista tapahtumista omista haluistaan johtuen. Kaikki Mooseksen olennot olivat okkulttisesti merkityksellisiä, joiden avulla Mooses suoritti tehtäväänsä. Mooses suoritti tehtävänsä okkulttisesti merkityksellisten kanssa. Kaikki okkulttisesti merkitykselliset olivat hyvin kiroutuneita jo aiempina aikoina. Aiempina aikoina okkulttisesti merkitykselliset olivat hyvin vääryydellisiä. Vääryydelliset olennot toimivat johtajistossa aiempien aikojen meiningeissä. Aiempien aikojen meininki oli hyvin vääryydellistä verrattuna Mooseksen aikaankin. Mooseksen aikaan kaikki vääryydelliset olivat henkilökohtaisten ongelmien vääryyksiä, jolloin kaikki Mooseksen ajan olennot tekivät paljon henkistä vääryyttä.

Kaikki vääryydellisyydet olivat Mooseksen kiroamia lakikivien avulla. Lakikivet ovat vääryydellisiä kaikille, jolloin lakien mukaan eläminen on vääryydellisempää kuin voimme kuvitella, koska lait ovat yleensä puutteellisia. Kaikki puutteelliset lait ovat hyvin kiroavia, mutta okkulttisesti merkityksellisillä ihmisillä on omat lait tietoisuudessaan, jotka toimivat paremmin kuin ulkoiset lait. Kaikki lait ovat hyvin kiroutuneita, jolloin kaikille lakijärjestelmillemme olisi hyväksi ottaa oppia okkulttisesti merkityksellisten laeista, jotka toimivat paremmin kuin lakijärjestelmät yleensä toimivat. Lakijärjestelmät ovat yleensä okkulttisesti merkityksellisillä itseopittuja hyvin pitkän ajan kuluessa. Kaikki lakijärjestelmämme ovat perustuneet itse opituille laeille. Lait ovat hyvin vaikeita oppia omalla toiminnalla, koska lait ovat niin piilossa kaikilta olennoilta. Kaikki lakia tuntemattomat olennot ovat helpommin vääryyttä tekeviä kuin lakeja tuntevat olennot. Kaikki olennot ovat hyvin vääryydellisiä lait tuntiessaankin. Laki on siis universumin järjestelmiin sisältyvä asia. Kaikki vääryydentekijät tunsivat yleensä lain rikkomistuntemuksen. Lain rikkomistuntemus johtuu siitä, että henkimaailma muuttuu vihamieliseksi lain rikkojaa kohtaan. Kaikki lainrikkomukset ovat hyvin vääryydellistä toimintaa. Tämän takia Mooses teki lakikivet henkimaailman avulla, jotta ihmisillä olisi tietoa Jumalan laeista. Jumalan lait olivat kaikkein omituisin asia pakanakansoille, jotka ainoastaan olivat uhrituntemuksissa, jolloin kaikki henkiset toiminnot ovat uhrituntemuksia, mikä estää henkiolennon toiminnan. Tällaisia tuntemuksia lisäävät uhraustoiminnot, joita Jumalan lakeja tuntemattomat harrastavat usein enemmässä määrin.

Kaikille laeille on kehitetty nykypäivänä järjestelmä, jotta lait tulisivat vielä paremmin toimiviksi. Kaikki henkimaailman järjestelmän lait perustuvat ydintietoon asioista. Ydintiedolla lait ovat yksinkertaisia. Tällaisten lakien mukaan rakkauskin voi esimerkiksi olla vääryyttä joissakin tilanteissa. Näin kaikella on väärä puolensa. Lait ovat hyvin vääryydellisiä henkimaailman olentojen mielestä, sillä ne estävät vapaan tahdon toimintaa. Vapaa tahto taas on hyvin vääryydellistä toimintaa mahdollistava ajatus. Eli vapaalla tahdolla eivät toimi mitkään olennot, sillä kaikessa on huomioitava lopulta muiden mielipide, eikä kukaan saa aikaan mitään pelkällä oman henkiolennon toiminnalla. Toinen harhakuvitelma on vapaan tahdon lisäksi karman laki, jossa vääryydelliset olennot saavat rangaistuksensa sattuman kaupalla aiemmista vääryyksistään johtuen. Oikeaoppinen karman laki kuvaa rangaistusjärjestelmän toimintaa, joka aiheuttaa ongelmia vääryyttä tehneille ihmisille. Näiltä rangaistuksilta vältytään kuitenkin, mikäli olento korjaa toimintaansa tarpeen mukaisesti. Karman laki on siten hyvin suurpiirteinen rangaistusjärjestelmän kuvaamisessa, mutta toisaalta siinä on myös vinha perä.

Kaikki vääryydelliset olennot ovat levittäneet harhaanjohtavaa lakitietoa maailman järjestelmiin, mutta henkimaailmassa lait toimivat enemmän alkuperäisillä Jumalan laeilla, sillä siellä näistä Luojan luomista laeista on tietoa vaikka kuinka paljon enemmän kuin maailmassa. Kanavoiden on mahdollista hankkia tietoa universumin laeista, jolloin vääryydentekijät eivät saa koskaan lakeja tietoonsa kuin muuten vaan. Eli toisinaan ihminen toimii Jumalan lakijärjestelmän mukaisesti tehdessään kuitenkin rikoksen toisen esimerkiksi ihmisen tekemän lakijärjestelmän mukaisesti. Maailman ja henkimaailman lakijärjestelmät toimivat toistensa kesken nykyaikana melko hyvin, mutta niiden toimivuus on aiemmin ollut hyvin paljon toistensa vastainen.

4.

Maailman lakijärjestelmässä oli paljon aukkokohtia aiempina aikoina, jolloin okkultistit pyörittelivät omaa vääryydellisyyttään aukkokohtien avulla. Aukkokohdat olivat okkultisteille kuin parhaita asioita. Okkultistit tekivät aukkokohdista hyvin vääryydellisiä, jolloin kaikki kärsivät okkultistien toiminnasta. Okkultistien toiminta oli hyvin vääryydellistä. Vääryydelliset okkultistit olivat hyvin kiroavia koko universumillemme. Kiroavat okkultistit olivat Saatanan kavereita, sillä heillä oli hyvin vääryydelliset toiminnot. Kaikki vääryydelliset toiminnot ovat hyvin kiroutuneita vääryydestä johtuen. Satanistit olivat okkultisteja kevyempiä vääryydentekijöinä. Kaikki vääryydentekijät ovat okkulttisia vääryydenteossaan. Tämä perustuu siihen, että vääryydenteot ovat salassa pidettäviä asioita. Okkultisteilla oli hyvin vääryydelliset toiminnot, joilla he kirosivat universumia karseammaksi. Kaikki lait olivat okkultisteille kuin ruokaa vääryydenteolle.

Vääryydentekijät tekivät paljon vääryyttä Mooseksen aikaan, jolloin vääryyttä tehtiin hyvin paljon enemmän kuin nykyaikana. Silloin oli uhripitojakin, joissa vääryydellisimpiä tapettiin uhraten heidät fyysisellä kidutuksella. Kaikki tällainen on hyvin okkulttista toimintaa, jolloin uhripidot ovat hyvin kiroutuneita toimenpiteitä. Kaikki uhripidot olivat Mooseksen mukaan hyvin vääryydellisiä nykypäivänäkin. Uhripidot olivat Moosekselle vääryydellisiä, koska uhripidoissa tapettiin kerjäläisiä ja myös israelilaisia orjia. Kaikki orjat olivat hyvin vääryydellisessä asemassa, jolloin orjat tahtoivat hyvin paljon vapautua orjuudesta. Kaikki orjat Egyptissä tekivät töitä egyptiläisille, koska egyptiläisillä oli hyvin vääryydellinen asema. Tällainen asema oli ylivoima-asema, jossa egyptiläisiä oli enemmän kuin muita ihmisiä. Egyptissä oli myös korkeampi kulttuurijärjestelmä, jossa kehittyi kaikenlaista ylivoimaa lisäävää. Luoja on auttanut egyptiläisiäkin melko usein elämissään aiempina aikoina varsinkin. Jälkeen Mooseksen ajan, Luoja eli myös egyptiläisenä. Egyptiläiset ovat hyvin kiroutuneita Luojasta, sillä hän on elänyt Egyptissä ennen Moosestakin. Joten Egyptin johtava asema johtui Luojan toiminnasta hyvin suuressa mitassa. Kaikki vääryydelliset olennot olivat hyvin kiroutuneita Egyptin aikaankin. Kaikilla olennoillamme oli hyvin vääryydellistä toimintaa kaikkina aikoina. Kaikki kiroutumat tulivat hyvin suuriksi Egyptissä. Luojalla oli hyvin paljon kehitettävää Egyptin aikaan. Egyptissä oltiin hyvin korkeatasoisia Luojan sekä okkulttisesti merkityksellisten ihmisten elämisestä Egyptin alueella.

Egyptiläiset olivat hyvin kiroutuneita juutalaisia kohtaan. Kaikki juutalaiset olivat hyvin vääryydellisiä pakanakansoihinkin verrattuna. Pakanakansat toimivat välillä kiltimmin kuin miten juutalaiset toimivat. Kaikki juutalaiset olivat hyvin kirotuneita muista olennoista. Kaikilla juutalaisilla oli vääryydellisyyttä mukanaan muille kansakunnille, sillä heillä oli hyvin paljon pelottavia suunnitelmia vääryydellistää olennot uskontonsa avulla. Uskontonsa avulla juutalaiset menestyivät, sillä juutalaisilla oli hyvin paljon tietoa henkimaailman toiminnasta. Henkimaailman toiminnan tiedoin maailmassa pärjää paremmin kuin ilman henkimaailman tietoa. Kaikki vääryydelliset olennot olivat henkimaailman tiedoissansa hieman korkeammalla tasolla kuin vähemmän vääryydelliset olennot, sillä vääryydenteosta ei selviä mitenkään ilman, että kehittyisi tietoa henkimaailman toiminnasta. Mooses kehitti juuri tällaista henkimaailman tietoa, jotta Egyptissä kärsivät juutalaiset saisivat yliotteen egyptiläisistä ja vapautuisivat orjuudestaan.

Kaikki vääryydelliset olennot tekivät ihmeitä Mooseksen aikaan, jolloin kaikki Raamatussa tapahtuneet ihmeet voivat olla todellisia ihmeitä, jotka henkimaailma kykenee aikaansaamaan materiaalimaailmaa ohjaamalla. Tällaiset ohjaukset ovat hyvin harvinaisia, jolloin Luojan järjestelmät tuhottaisiin, jos ihmeitä ei voisi aikaansaada. Kaikilla Luojan järjestelmän olennoilla on ihmeidentekokyky. Ihmeiden tekokyvyllä Luoja voi järjestellä asioita paremmin henkimaailmaa apuna käyttäen. Henkimaailmaa apuna käyttäen Luoja on tehnyt ihmeitä muinakin aikoina. Kaikki Luojan järjestelmät tekivät ihmeitä joillain olennoilla. Kaikki olennot ovat näin ihmeiden tekokykyisiä. Luojan järjestelmissämme ihmeitä tehdään nykypäivänäkin välillä, mutta Mooseksen aikaan ihmeitä tehtiin hieman useammin ja näyttävämmin kuin nykypäivänä.

Mooseksen vaimo-olento on nykypäivänä henkimaailmassa. Hän on hyvin kiroutunut olento, sillä hän on melko nuori olentona, joten Mooseksen vaimo oli hyvin tavallinen olento. Hyvin tavalliset olennot olivat Luojalle mieleen hyvin usein, sillä hän teki niin suuria asioita, ettei hänellä riittänyt juuri aikaa vaimolleen. Kaikki olennot olivat Luojan järjestelmässä hyvin hankalia Luojan vaimoina, sillä he halusivat vääryydellistyä karseiksi olennoiksi, jotka aiheuttivat ongelmia kanssaihmisilleen. Kaikki Luojan ongelmat olivat hyvin vääryydellisiä, jolloin vaimo olennotkin olivat vääryydellisiä Luojalla. Luojan ongelmat olivat erilaisia joka elämässä, mutta tämä ongelma oli pysyvä ongelma. Luojalla oli paljon ohjailtavaa elämissään, joten vaimot usein rikkoivat Luojan toimintaa ainakin jossain määrin, mutta toisaalta he normalisoivat Luojan tavallisen ihmisen tasoiseksi.

5.

Mooseksella oli hyvä vaimo-olento. Hän teki paljon edistäviä asioita. Hän paransi israelilaisten mielipidettä egyptiläisistä sekä egyptiläisten mielipidettä israelilaisista. Kaikki egyptiläiset murehtivat hänen kohtaloaan, sillä hänet uhrattiin Egyptissä hänen omasta tahdostaan, jotta israelilaiset saisivat rauhan egyptiläisiltä. Kaikki egyptiläiset murehtivat tätä ominaisuuttaan siihen aikaan, sillä egyptiläiset uhrasivat olentoja saadakseen rauhan mielelleen asioiden suhteen. Kaikki egyptiläiset uhrasivat olentoja vääryydellisesti. Vääryydelliset uhritoimenpiteet olivat kaikkein vääryydellisimpien ihmisten haluamia toimenpiteitä. Kaikki vääryydelliset uhritoimenpiteet tekivät paljon haittoja egyptiläisille. Haitat olivat seuraavanlaisia, että kaikki egyptiläiset kärsivät kirouksista. Uhraajille voidaan kirota noituuksia, joista on hyvin paljon haittaa. Haitta on suuremmassa mittasuhteessa hyötyyn verrattuna, sillä uhritoiminnalla saatiin aikaan edistystäkin. Kaikilla olennoillamme on hyvin vääryydelliset toiminnot, joilla he ovat kiroutuneet. Tämä johtuu yleensä uhritoiminnasta. Uhraustoiminnot päättyivät tänä päivänä, koska uhritoiminta on hyvin vääryydellistä toimintaa. Vääryydelliset toimenpiteet olivat hyvin suuria määrältään aiempina aikoina. Aiemmat ajat olivat hyvin vääryydellisiä ylipäänsä.

Kaikki olentomme ovat hyvin kiroutuneita Mooseksen toiminnasta. Mooseksen toiminta oli hyvin vääryydellistä kaikkien israelilaistenkin suhteen. Mooseksella oli paljon vaimoja egyptiläisistä, mutta hänen oikea vaimo oli israelilainen. Kaikki vääryydet tulivat toteen nykypäivänä, kun Luoja tuhosi järjestelmät joilla uhritoimintaa ylläpidettiin. Uhritoiminnalla ylläpidettiin ihmisten mielialaa, sillä uhrituntemukset toivat paremman mielialan, mutta vääryydellisesti. Kaikki uhrituntemukset olivat hyvin kiroutuneita, joten vääryys oli kukassaan aiempina aikoina. Kaikki uhriolennot olivat vääryydellisempiä kuin muut olennot. Muut olennot tekivät paljon vääryyttä. Vääryys oli kukassaan, koska Luoja halusi järjestelmät mahdollisimman vääryydellisiksi. Mahdollisimman vääryydelliset järjestelmät olivat Luojan luomuksia. Kaikki Luojan luomukset olivat hyvin vääryydellisiä aiempina aikoina. Luojan luomuksilla tehtiin paljon vääryyttä, sillä Luoja tahtoi tehdä vääryyttä. Kaikki vääryys oli kukassaan Mooseksenkin aikaan, jolloin Mooseksen toiminta oli hyvin salaperäistä. Kaikki salaperäisyys johtui Luoja älykkyydestä, sillä Luoja halusi julistaa itsensä Luojaksi vasta myöhempinä aikoina.

Myöhempinä aikoina Mooses oli muinakin merkittävinä uskonhenkilöinä, sillä Luoja on perustanut uskonnot alusta pitäen omalla toiminnallaan myöskin avustajia käyttäen. Kaikki avustajat olivat vähemmän tietoisia tästä toiminnasta kun he olivat tekemässä työtään. Okkultisteillakin oli uskontotietoa alunperinkin. Heistä on ollut uskontojen syntymisessä enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä he omivat tietoa. Kaikki vääryydelliset olennot olivat kaikkein parhaimpia okkulttisessa järjestelmässä, joka edelsi uskontojärjestelmää. Kaikki uskontojärjestelmät ovat vääryydellisiä, mutta ne ovat edistävämpiä kuin okkulttinen järjestelmä, jossa uhrataan olentoja oikeassa maailmassa eikä vain kuvitelmissa. Kaikki okkulttisen järjestelmän olennot olivat hirviöitä toisilleen. Okkulttisessa järjestelmässä elivät Mooseksen ajan egyptiläiset. Kaikki uskonjärjestelmät olivat näin edistävämpiä kuin egyptiläisten järjestelmä oli. Kaikkialla uskonnoissamme Luoja on halunnut tuoda esille edistäviä henkimaailman ajatuksia maailman olennoille. Kaikki edistävyys johtui Luojan täydellisestä elämän tiedosta. Kaikilla olennoilla oli hyvin kiroutunut elämän käsitys aiempina aikoina kuten myös Mooseksen aikaan. Tämä johtui siitä, että maailmassa tapahtui hyvin paljon vääryyttä. Nykyaikaan mennessä vääryydet ovat vähentyneet, mutta eivät loppuneet. Tämä vääryyden väheneminen on hyvin paljon uskonjärjestelmien aikaansaannosta.

Uskontojärjestelmät olivat Moosekselle hyvin vääryydellisiä egyptiläisenä. Koska Egyptin uskonto Mooseksen aikaan oli pakanallinen hirviömäinen uskonto, jossa ei ollut selkeää uskonjärjestelmää, vaan siinä lepytettiin uhreilla epäjumaluuksia, jotka olivat henkimaailman olentoja, mutteivät oikeita uskonnollisia henkiolentoja. Uskonnolliset henkiolennot saavat Luojalta hyväksynnän toimintaansa, kun taas pakanalliset epäjumaluudet saavat vääryydentekoon mahdollisuuden, jolloin epäjumaluudet toimivat omatoimisesti ilman Luojan hyväksyntää. Mooseksen hyväksymän jumaluuden hyväksyntä tuli Moosekselta itseltään, jolloin Mooses hyväksyi Luojana Raamatun jumaluuden julkisesti. Mooses kyllä tiesi kyseisestä jumaluudesta jo aiemmin elämissään, mutta Mooses tahtoi hänestä pysyvän jumaluuden Maa planeetalle kaikkine puutteineen lopun aikoihin saakka. Näin jumaluus on nykypäivänä Luojan hyväksymättömissä, mutta enää häntä ei olekaan olemassa, sillä lopputuomiolla monet olennot ovat tuhoutuneet henkimaailmasta kokonaan pois. Tämä ei näy Maa planeetalle juuri mitenkään kuin muuten vaan, sillä kirkot ovat vaihtaneet Luojan jumaluudekseen muussa toiminnassaan näkyvämmin, sillä kirkot ovat muokanneet oppejaan sen varalta, että alkuperäinen jumaluus lähtee Helvettiin tuhotuomiolle. Kirkon oppeihin kuuluivat tällaiset varmistukset, että vääryydelliset henkimaailman olennot ovat ulosajettu uskontojen opeista, ja heidän tietojaan pyritään pitämään parempina kuin ne ovatkaan.

Share