Demiurgin todellinen tilanne I

23.7.2021

Demiurgilla on Luojajumalana erityinen tilanne, sillä häntä pidetään eri henkiolentona kuin oikeaa Luojaa. Demiurgi on yhtä ja samaa kuin Luoja, joka voi olla ilkeäkin. Tämä kaikki johtuu aiempien aikojen ihmisten vaikeasta ajattelusta, että Luoja ei kykenisi olemaan ihmisenä tai täysin vääryydellisenäkin. Tämä vääryys on hyvin edistyksellistä, eikä aiempina aikoina vääryyttä kuvattu niin tarkasti, että ymmärrettäisiin tarkoituksilla olevan enemmän merkitystä kuin itse tapatumalla. Näin voi Luojakin toimia vääryydellisesti maailmassamme, mutta kuitenkin säilyttämällä pyhimyksen luonteensakin.

Demiurgi on erittäin raadollisten ihmisten ajatus, jolloin he kuvittelevat maailman olevan raadollinen paikka, mistä ei voi pitää tai olla siellä rauhassa muilta ihmisiltä. Gnostilaiset pyrkivät näin pitämään Luojaa pilkkanaan, ikään kuin olemalla häntä parempia ihmisille, vaikka hihhulointi ja tekopyhyys kulkevat käsi kädessä on hyvin vaikeata pitää näitä ominaisuuksia pyhinä. Vähämieliset ihmiset saattavat tällaisia ajatuksia tukea, mutta koskaan ette kykene saavuttamaan Luojan toiminnan tasoa tekemällä itsenne jotakin paremmiksi.

Luojan toimintaan kuuluu, että kaikki ovat tasa-arvoisia. Ilman pyhyysjärjestelmää ette tule toimeen toistenne kanssa vieläkään, sillä kaikki ovat niin täynnä omia vääryyksiä, että kenellekään ei tule okkultistienkaan hyväksymänä parempaa toimintaa kuin pyhyysjärjestelmän toiminta on.

Demiurgin todellinen tilanne II

Demiurgista ei tullut menestyksekästä uskontoa, koska sen harjoittajat olivat väärässä niin monessa asiassa. Heitä houkutteli ainoastaan Luojan vääristämä ajattelu, jossa he eivät kokeneet sielullista toimintaa, vaan olivat sivupersooniensa orjia. Tämä havaittiin heistä jo aiempina aikoina, että he eivät toteuttaneet itseäänkään kaikin puolin täydellisesti elämässään huomioimalla kaikki muut ihmiset, vaan uhraukset olivat heille itsensä uhraamisen tasoisia, eivätkä he ymmärtäneet, ettei sellainen itsensä uhraaminenkaan toiminut kenenkään hyväksi. Jeesuksen itsensä uhraus oli poikkeava tilanne eikä tarkoituksenmukaista toistaa. Näin syntyi hyvin merkityksellinen uskonto, jossa Jumalan poikaa Jeesusta alettiin tuntemaan ja ymmärtää hänenkin Jumalallinen alkuperänsä.

Jeesus on ollut kaikille ihmisille aloittamassa ihmiskuntaa, joten hän on ikään kuin kaikkein ensimmäisin ihmisen henki, joka on luotu aikojen alussa. Tällainen ihmisen toiminta on hyvin vääryydellistä, joten Jeesus on tätä kokenut kaikkein eniten. Hänkin niin kokenut, että hänelle on luotu uusi uskonto nimeltään uskontojen ensimmäisen ihmisen uskonto, joka vastaa Kristinuskoakin. Ainoastaan tässä Kristinuskossa Jeesus on Jumalan palvelija, mutta oikeasti Jeesus jumaluuttakin aiempi olento. Näin Jeesuksella on kaikista pisimmälle kehittynyt elämänkokemus, jonka avulla hän kykenee toteuttamaan omaa uskontoaan muiden tätä huomaamatta, sillä siinä ovat Jeesuksen ajatukset salatusti Luojan mukaisesti toiminnassa. Tähän uskontoon kuuluu vähiten vääryydellinen elämä, eikä näitä voida kertoa enempää, uskonnon ollessa salattu.

Luojan uskonnoissamme olemme täydellisen vääryydellisiäkin, jolloin Luojan uskonnossa ei ole mitään mahdollisuutta suljettu pois toiminnan tasolla. Ainoastaan itsensä kiroaminen tätä korjaamatta on Luoja uskonnon vastaista. Demiurgikin on Luojan uskonnon hyväksymä kuriositeetti, mutta tätä ei kyetty harjoittamaan kovin hyvin, jolloin se ei saanut kannatusta tarpeeksi selviytyäkseen aikojen saatossa.

Demiurgin todellinen tilanne III

Demiurgilla oli hyvät ominaisuudet, mutta hän oli vääryydellinen Luojankin mielestä, sillä hyvät asiat eivät ole ilman vääryyttä missään muodossa, eikä täydellistä hyvyyttä ole olemassakaan. Täydellisemmin voi olla vain ennalta määritellyillä tavoilla, eikä luonnollista täydellisyyttä ole olemassakaan. Kaikki tekivät hyvin vääryydellisiä asioita, joista kukaan ei ole täysin perillä, mitä tehdä, ettei vääryyttä tapahtuisi.

Myös Demiurgilla oli vääryydellisyys hyvin suuressa mittasuhteessa kaikkien vääryydellisten ihmisten mielissä. Demiurgi toteuttaa vääryydellistä järjestelmää, ihmisien kuvitelmissa. Kuitenkin tämän on luonut yksi ja ainoa Luoja, jolla ei ole mitään tekemistä Demiurgin ominaisuuksien kanssa. Ainoastaan vääryys on tehnyt tällaisesta lisäluojasta mahdollista.

Kaikkien tulisi huomioida, että on kaksi tasoa, fyysinen ja henkinen, ja nämä tukevat toisiaan eivätkä ole irrallisia kuin ihmisten maailmallisissa kuvitelmissa. Myös Demiurgi oli tällainen maailmallisten kuvitelmien tuotos, eikä hänellä ole ruumistakaan, mikä osoittaa Demiurgin olevan täysin kyseenalaistettuna keksitty.

Share

By admin