7.3.2018

Demoneiden merkitys I

Demoneiden merkitys on vähän kaukaisempaa tietoa kuin voitte kuvitellakaan. Demonit ovat niin vanha ilmiö ja jokaisena aikana aktivoituneena. Demoneiden merkitykseen liittyy olla hyvin vääryydellinen ihmisille. Tämä johtuu siitä, että demoneissa on hyvin vääryydellisiä osia, jotka eivät tunnu mielekkäiltä maailman ihmisten toimesta.

Demonailla oli hyvin vääryydellistä toimintaa uskontojen mukaan, toisaalta meidän silmin tämä toiminta on hyvin vääryydellistä tarkoituksenmukaisemmin. Koska Luoja ei ole pitänyt ihmisestä tämän eläessä Maa planeetallakin, tulee ihmiselle rangaistuksia elämän loputtua, henkimaailman alueella. Ihmisten kaikki vääryydet toteutuvat demoneilla päinvastoin kuin mitä ihmiset olivat tehneet maailmassa ollessaan.

Kaikkialla oli erittäin vääryydellistä, josta demonitkin toteuttivat hyvin vääryydellisiä suunnitelmia kaiken pahentamiseksi. Tällainen on sallittua demoneilta, sillä heillä on niin vääryydellisyyttä rikkovat suunnitelmat, että heistä tulee maailman valtiaita hieman myöhempinä aikoina. Tällainen maailman valtius tapahtuu kun kaikki on uudistettuna.

Demonit olivat hyvin kauaskantoisesti mukana Luojan suunnitelmissa toteuttaa kaikenkattavasti sekä enkeleiden vastustusta että ihmisten toiminnan rankaisuissa toimista. Demonit olivat hyvin suuri piirteisiä ihmisinäkin, sillä heita elää myös maailmassa ihmisen kehossa, jossa asuu siis demoninen henkiolento. Tällaiset ovat kuitenkin aivan normaaleita ihmisiä, demoneidenkin ollessa erittäin ihmisten kaltaisia olentoja.

Demoneiden syntymisestä voidaan sanoa sen verran, että heitä synnytetään elämistä, joita ihmiset elävät maailmassa varsinkin. Tällöin demoni elää myöden ihmisen elämän suhteen ulottuvuudessa. Demoneilla oli hyvin suuri vääryys mukanaan, mutta tämä koskee maailman ihmisiä ainoastaan, muille he eivät ole hyvin vääryydellisiä.

Demoneiden merkitys II

Demoneissa oli hyviäkin merkityksiä. Heillä on kaikenkattava tietoisuus Jumalasta. Demoneiden uskonto on hyvin saatanallisesti toimiva uskonto. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita satanistisuutta. Demonit uskovat omiin jumaliinsa, jotka ovat useimmiten ulkopuolisia. Näillä jumaluuksilla on käytössään rangaistustoimenpiteitä, joilla he voivat tehdä työtä joka vastaa meidän rikollista toimintaa.

Kaikki olentomme eivät tunne demoneiden merkitystä. Olennaisesti varsinkaan tänä päivänä, sillä demonit toimivat henkimaailman järjestelmän mukaisesti, toisin kuin maailman ihmiset tänä päivänä toimivat.

Demoneissamme oli hyvin paljon virheellisempääkin toimintaa, joka johtui satanistisesti toimivista demoneista. Saatanan kätyreinä heistä tuli hieman ongelmallisia. Tämä johtuu Luojan sopimuksesta saatanallisempien demoneiden kanssa, jolloin he voivat tehdä vahinkoa ihmisille maailmaankin. Tällainen on tarpeellista vapaan tahdonkin toteuttamiseksi, että toiset voivat mahdollisuuksien mukaisesti toimia vääryyttä tehden.

Luojakin toimii demoneiden ohjaavana tekijänä. Siksi olemme hieman tyytymättömämpiä Luojaan, koska hän on yleensä Taivaan mukaisempi. Mistä johtuu se, että uskonnoissamme pidetään pahuutta ongelmallisempana kuin vääryydellistä hyvyyttä. Tämä vaatii hieman arvoituksellista ajattelua, että ymmärtäisi vääryydellisen hyvyyden haitoista.

Demoneiden merkitys III

Demonit olivat erityisen vääryydellisiä. Tämä johtuu demoneiden kaikenkattavasta toiminnasta ihmisten suhteen. Demoneista ei saa puhua enempää, sillä kaikki olivat hyvin vääryydellisiä demoneille, jolloin demonit saavat rankaisuita toimeenpannuksi aina ihmisten vääryydellisyyden toteutuessa ihmisten vääryydellisyyden takia.

Vääryydelliset asiat tulivat demoneilla rangaistuksi, jolloin kellään ei ole suojaa demonien rangaistuksilta. Tämä tapahtuu henkimaailman tiedoin, jolloin kukaan ei voi välttyä demoneilta ja rangaistuksilta, henkimaailman näin toimiessa.

Demoneissamme on hyvä tarkoitus kaikille olennoillemme. Sillä koskaan emme ole voineet toteuttaa kenenkään aiemmin tehtyjä vääryyksiä, ennen elämän päättymistä. Elämän päättyessä tungemme ihmisen hengen demoneiden alueelle ja annamme hänelle tapahtua mitä tahansa demonit näkevät parhaaksi tehdä kiroutuneelle olennolle. Tällaiset ihmiset ovat hyvin tavallisesti kiroutuneita, jonka takia heitä tulee rangaista demoneiden laitteilla. Korkeatasoiset vääryydet korjataan maailmassa eläessä, mutta tavalliset kiroutumat korjataan kun demonit tekevät pahaa työtään.

Share

By admin