6.8.2017

Okkulttiset kirjoitelmat II

1.
Okkulttiset kirjoitelmat toimivat hyvin kauaskantoisesti maailman ihmisille. Okkulttiset kirjoitelmat ovat hyvin kauaskantoisesti mukana tietoisuudessamme. Kaikkialla oltiin hyvin suuressa tietoisuudessa okkulttisten kirjoitelmien avulla. Olemme lähteneet erittäin suurella kapasiteetilla tänä päivänä rakentamaan okkulttisen tiedon suurempaa skaalaa. Tämä johtuu siitä, että nykyaikana tuli uskonnoissa olla ainoastaan hyvä ihmisille, mutta henkimaailma on myös pahuudellinen, jolloin naiivit ajatukset hyvyydestä ovat tekemässä hieman hallaa.

Meidän okkultismi tiedollamme olemme erittäin kauaskantoisesti mukana toiminnassamme. Kaikkien tulisi olla erittäin oikeamielisiä. Mutta kaikki eivät ole oikeamielisiä, mistä johtuu kaikella tavalla tapahtuva toiminta, jolla pitkät seuraukset. Tämä koskee alueita, jotka ovat hyvin vääryydellisesti tekemisissä henkimaailman kanssa.

2.
Okkultismilla voimme tehdä kaikenlaista noituutta, josta on myös hyötyä. Tällainen toiminta on hyvin ikävää, sillä siinä teemme vääryyttä ajatusten tasolla. Okkultismi on hyvin vanha uskonnon muoto, jolla kaikkialle toimintaa parannetaan uskonnollisten mystikkojen tiedonkeruu menetelmin.

Koska uskonnoissamme on niin paljon aiemmilta ajoilta tullutta tietoa, pitäisi asioihin paneutua myös nykyaikaisin tiedoin, jotta ihmisillä säilyisi uskon uskontojen sanomaan. Tällainen toiminta on hyvin merkityksellistä, jolloin uskontojen luominen ja ylläpito kuuluvat uskonnollisten ihmisten tehtäviin nykyaikanakin, mutta tämä on estetty laitostuksen avulla, jolloin insitutionaaliset uskonnot ovat hyvin vaikeita saada elämään uudelleen.

Share

By admin