Skeptikot

Byadmin

huhti 13, 2020

13.4.2020

Skeptikoillanne on kaiken vastustava henkiolento sielunansa estämässä toimintaa. Kaikki skeptikoiden yhteistoiminta on hyvin vaikeata, sillä heillä on kapinointi vaihde päällä, eivätkä he suostu uskomaan mihinkään, vaan väittävät vastaan pienimmistäkin epämääräisyyksistä johtuen. Kaikki ulkopuolisetkin odottavat vai heidän virhettään, päästäkseen rankaisemaan kaikkia skeptikkoja, jolloin he tarvitsisivat apua henkimaailmalta.

Skeptikoiden tunnetila on karsean stressaantunut, eivätkä he nauti seesteisestä mielentilasta oikeastaan ollenkaan. Kellään ei ole skeptikoille mitään hyvää sanottavaa, koska he ovat oikeastaan viisastelijoita yleisemmässä mielessä. Skeptikoiden epäilevä asenne on lähinnä toisille ihmisille rasitteena, jos nämä ovat sopivan kriittisiä, eivätkä lyö yli myöskään herkkäuskoisuuden avulla. Skeptikot ovat kuin herkkäuskoisten vastavoimana, mikä on kuitenkin hieman hairahtunutta, sillä uskon kieltäminen on henkimaailmalle ainoastaan rasite, eikä ole näin myöskään ihmisille hyödyllistä toimintaa, vaan ihminen on laskeutunut toisten rasittamisen tasolle.

Skeptikoiden kaikki toimenpiteet ovat hyvin vääryydellisiä, sillä he uskovat olevansa ainoina skeptikoina, eivätkä ymmärrä, että toiset skeptikot ovat myös heidän kanssaan eri mieltä. Skeptikon ajattelu on sulkeutunut itsemääräämiseksi, eikä skeptikolla ole juurikaan omia näkökulmia asioihin, vaan hän pyrkii todistamaan omaa uskomattomuuttaan, vaikka tämän pitäisi olla täysin turhaa, jos skeptikko olisi oikeamielinen jo alkujaan. Todisteleminen on lähinnä valheellista toisiin vaikuttamista ja asioiden sulkemista.

Skeptikot ovat kaiken kattavasti Luojaa vastustavia, mutta heillä on usein melko korkea äly, mikä toimii maailmallisesti hyvin, mutta henkimaailma ei tällaista älyä arvosta, sillä se perustuu toimiviin sivupersooniin, joiden kanssa ei ole mitään henkimaailman toimintaa tällaisella ihmisellä. Koska skeptikkommekin toimivat hyvin vääryydellisesti, rangaistuksena tulee heille henkimaailman tukahduttaminen vielä pidemmälle kuin miten se oli aiemmin. Näin ihminen joutuu ongelmiin, sillä ilman henkimaailman toimintaa ihmiseltä lopulta poistuu sielu hengen tasolla kehosta, mikä johtaa suureen toivottomuuteen, josta ihmisellä ei ole itsellään tietoutta.

Kaikkein harhaanjohtavimmat skeptikot ovat sielullisia, mutta toisaalta heidän sielunsa valehtelee keholle, jolloin ihminen on tullut itsensä huijaamaksi. Tällaisilla toiminnoilla pyritään todistelemaan, miten kaikki on hengetöntä ja näin saadaan ihmisille toinen ulottuvuus, missä ei ole henkistä toimintaa ollenkaan, tämä täysin harhainen toimenpide, koska hengen silmät ovat tällöin suljettu, eikä ihminen kykene havainnoimaan hengen tasolla ympäristöään. Myös kuulon voi näin sulkea, eikä ihminen tällöin kuule viestejä henkimaailman tasolta.

Koska olette hyvin merkityksellisiä maailman ihmisinä, voitte tulla toimeen paremmin ilman sieluannekin, jos maailman toiminta aiheuttaisi sielullenne vahinkoa enemmän kuin sielun kanssa eläminen.

Share

By admin