Uskontojen merkityksellisyys I

12.9.2020

Uskonnoillamme on hyvin suuret merkitykset henkimaailmassa, sillä se kuvastaa ihmisten kokemusta maailmassa ollessaan henkimaailman toiminnasta. Kaikkialla henkimaailman toiminta on hyvin suurimittaista, eivätkä uskonnot ole mitenkään suurempia kuin henkimaailma on. Kaikki toiminnotkin uskonnoissamme ovat hyvin merkityksellisiä henkimaailmassamme. Toisaalta mitään ette kykene tekemään henkimaailman toiminnassa ollessa. Kaikki henkimaailmat ovat ulottuvuudessannekin erittäin merkitykselliset. Mistään ette löydä henkimaailman toimintaan parempia ideoita, sillä kaikki on niin viimeisteltyä, että kukaan ei kykene sellaista korjaamaan paremmaksi, paitsi Luoja ja Luojan laite.

Luojalla on paljon uskonnollista tietoa, jota hän julkaisee aina kun sille päälle sattuu pääsemään. Kukaan ei ole tietoinen Luojan merkityksestä paitsi Luoja itse. Meidänkään tietoisuutemme ei tavoita Luojan toimintaa, vaan se etenee nopeammin kuin meidän tietoisuutemme. Ajan pyörällemme Luoja tekee hyvin paljon asioita nykypäivänämme, koska hän tunnistaa hänet fyysisessä olemuksessaan. Näin Luojan sopimukset tulevat kaikkien nähtäville, kun Luoja tiedostaa henkimaailmaa enemmän kuin muut ihmiset tätä tiedostavat. Okkultistitkaan eivät tunnista aina fyysisiä ja henkisiä yhteyksiä kovinkaan tarkkaavaisesti. Näin Luoja oppii kaiken ensimmäisenä, vaikka aina ei näin käykään.

Uskonnoillanne on hyvin mittasuhteiltaan suuret merkitykset, koska uskonto on ihmisten tukena maailman asioissa, heidän ymmärtääkseen henkimaailmaa samalla kun he toimivat maailmassa. Uskonnot toimivat hyvin eri tavoin, koska niiden pitää olla kulttuurin mukaiset. Uskontojen merkityksellisyys tulee esiin, kun aloitetaan tehdä uskonnon vastaista toimintaa, ja näin syntyy luonnostaankin vastustusta tällaiselle toiminnalle.

Uskontojen merkityksellisyys II

Uskonnoissamme on Luojan toimintaa selitettynä hyvin useassa kohdassa. Näin uskonnoillamme toteutetaan kaiken kattavaa henkimaailman mukaisempaa toimintaa. Henkimaailman mukaisesti ette kykene toteuttamaan uskonnoissannekaan kaikkea suurta ja mahdollista toimintaa tämän ollessa henkimaailman vastaisesti tehty. Kaikkialta tuli kaiken kattavaa toimintaa uskonnoillenne, mutta kaikki historialliset toimienpiteet eivät aina sovi nyky-yhteiskunnalle.

Missään ette ole löytäneet uskontojenne tasoisesti mitään korkeampaa toimintaa uskontojenne kärsimyksen vähentämiseksi. Uskonnoissamme tehtiin paljon vääryyttäkin niiden asioiden levittämiseksi, mikä on hyvin pahentavaa toimintaa. Ette kykene toteuttamaan uskonnoillanne juuri mitään nykyaikana, koska järjellisyys ja uskonnollisuus ovat toistensa vastakohdat. Mitään järjellisempää toimintaa ette löydä missään muodossa kuin uskontojen henkimaailman merkitykset, jos näitä voisitte arvioida nykyjärjestelmässänne, olisi kaikilla paremmin asiat kuin nykypäivänä ne usein ovat.

Olemme huomanneet, Luojankin toimivan uskonnollisesti, vaikkei hän olisikaan minkään uskonnon mukaisesti elävä tarkoituksella. Kaikki uskontomme toimivat erittäin harvinaisesti ja hyödyllisemmin kuin korkeatasoiset kirjoitelmatkaan, lukuun ottamatta uskonnollisia kirjoitelmia.

Uskontojen merkityksellisyys III

Uskonnoissamme tehtiin paljon vääryyttä aiempina aikoina, koska maailmakin oli niin väkivaltainen, oli uskonto sen mukainen myöskin näkyvässä toiminnassaan, sillä kulttuurit ovat merkityksellisempiä kuin uskonnot ja uskontojen on aina oltava kulttuureille alisteisia. Näin saamme uskonnoistamme kaiken irti, toteuttamaan kaiken kattavaa järjestelmäämme.

Uskonnoissamme tehtiin paljon vääryyttä aiempina aikoina, koska maailmassakin tarvittiin vääryydellisempää toimintaa. Uskonnoissamme oltiin hyvin eriskummallisia, koska kaikkialle tuli Jeesuksenkin mukaista toimintaa, tämän oltua aiemmin täysin outoa toimintana. Jeesuksen vaikutukset ovat olleet erittäin laajamittaiset, mikä vaikuttaa kaikkeen hyvin suurissa mittasuhteissa.

Kaikkialla oltiin hyvin suuressa mittasuhteessa tekemässä lopputuomiosta kaikenkattavaa toimintaa. Näin lopputuomiossa voitiin toteen panna kaikki tarvittavat toiminnot kuolleita henkiä poistaaksemme. Tästä johtui myös henkimaailman tukahduttaminen ihmisten tietoisuudessa, jottei kukaan voinut vaikuttaa lopputuomion asioihin.

Share

By admin