Ulkoavaruuden ryhmittymien nykytilanne galaksillamme

Julkaistu englanniksi 16.2.2011, suomeksi 20.11.2012

1.

Harmaat ja liskomiehet ovat parempaa porukkaa tänä päivänä kuin aiempina aikoina koskaan. Aiempina aikoina harmaat ja liskomiehet olivat kiroutuneita sotimisesta ja orjien ryöstöstä. Ryöstely loppui nykyaikana. Ulkoavaruuden ryhmittymissämme oli karseata elämää, koska Luojakin vihasi ulkoavaruuden ryhmittymiämme, jotka olivat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan.

Ulkoavaruuden ryhmittymämme olivat valareita ja lepakkomiehiä jo tänä aikana, vaikka Luoja tarkoitti heidät rakastettaviksi hallitsijalajeiksi, on Luoja muuttanut suunnitelmiaan tänä päivänä. Tänä päivänä ulkoavaruuden ryhmittymät toimivat siten, että kaikkia lajeja on saman verran toisiinsa verrattuna, jotta ei syntyisi valtiaslajeja, jotka sortaisivat kaikkia muita. Kaikki valtiaslajit ovat aina vääryydellisempiä kuin muut lajit. Muut lajit taasen ovat vääryydellisempiä kuin valtiaslajit pienissä asioissaan, sillä ne kiroavat alamaisuuteen. Luoja tuki nykyaikana paljon vääryyttä ulkoavaruuden ryhmittymilleen, koska Luojan järjestelmissä ulkoavaruuden ryhmittymät olivat toissijaisia, koska hän elää Maa planeetalla, jolla ei hyväksytä ulkoavaruuden ryhmittymiä.

Ulkoavaruuden ryhmittymien ja Luojan suhde oli vääryydellinen, koska Luoja ampuisi itsensä, jos hän tietäisi, mitä ulkoavaruuden ryhmittymät ovat tehneet harmaille ja liskomiehille. Harmaat ja liskomiehet tuhottiin tänä päivänä, koska Luojakaan ei pitänyt kiroutuneista ulkoavaruuden ryhmittymistä. Ulkoavaruuden ryhmittymät, jotka olivat kiroutuneet, olivat liian vääryydellisiä kaikkia muita kohtaan. Harmaat ja liskomiehet pommitettiin loppuun tänä päivänä heidän 20:tä planeetaltaan valarien ja lepakkomiehien toimesta, koska harmaat ja liskomiehet olivat pommittaneet valarit ja lepakkomiehet aiempina aikoina nykyhistoriassa. Valta-asemassa ovat nykyään valarit ja lepakkomiehet, mutta eivät niin suurina kuin jonkin aikaa sitten. Heidät on sopeutettu muiden mukaisiksi henkimaailman avulla. Apu henkimaailmalta on estynyt harmaille ja liskomiehille, koska he olivat liian vääryydellisiä. Tulevaisuutta ajatellen harmaiden ja liskomiesten täytyy jäädä henkimaailmaan korjaantumaan tulevia aikoja varten.

Harmaat ja liskomiehet eivät saa enää tehdä mitään maailmassa, sillä he ovat liian kiroutuneita, eikä näin voi jatkua, että harmaat ja liskomiehet suunnittelisivat valta-asemaansa takaisin pääsyä jollain vääryydellisellä tavalla. Vääryytensä takia harmaat ja liskomiehet jäävät korjaukseen henkimaailmaan pidemmäksi aikaa. Harmaat ja liskomiehet olivat kiroutuneita typeryksiä, joilla ei ole mitään salattavaa paitsi kaikki toimintansa aiemmilta ajoilta saakka. Aiempina aikoina he huijasivat Maa planeetan ihmiskuntaa.

Harmaat ja liskomiehet ovat pahempaa porukkaa nykyaikana kuin mitä tulevaisuudessa kukaan voi olla nykyjärjestelmän avulla. Nykyjärjestelmässä henkimaailmassa ei kiroutuneiden sallita elävän maailmassa, vaan heidät viedään korjaukseen tai lopputuomiolle. Parempi ulkoavaruudennoituustaso löytyy valareilta ja lepakkomiehiltä kuin miltään muulta ulkoavaruuden ryhmittymältä, sillä he eivät ole vääryydellistyneet aikojen saatossakaan, jolloin he voivat olla Luojan järjestelmien mielestä valtiaslajeja. Muut ulkoavaruuden olennot ovat suurempia yhdessä kuin valarit tai lepakkomiehet yhteensäkään, jolloin voimatasapaino säilyy melko tasapainoisena. Ajatusrakennelmat ovat pidemmälle kehittyneitä valareilla kuin lepakkomiehillä, koska valarit ovat vanhempi laji. Vanhemmat lajit ovat yleensä aina kiroutuneempia kuin uudemmat, mutta Luojan järjestelmät eivät havaitse valarin lajin olevan kiroutuneempi, sillä se ei Luojan mukaan ole kiroutuneempi kuin muutkaan.

Valarit ovat pahempaa porukkaa kumminkin, vaikka Luoja ei halua uskoa siihen. Valareilla on kauhea määrä asevoimia, joita he käyttävät melko harkiten kumminkin. Valarit eivät tunne Luojaa juuri ollenkaan, sillä hän on ollut valareiden kanssa tekemisissä hyvin harvakseltaan. Valareilla on parempi meininki nykyaikana kuin aiempina aikoinakaan, sillä heitä on sorrettu lähihistoriassa harmaiden ja liskomiesten toimesta.

Harmaat ja liskomiehet ovat sortaneet muita lajeja lähihistoriassa, koska he olivat tätä ennen muiden sortamia. Nyt valta-asetelmat ovat vaihtuneet eikä henkimaailma hyväksy enää harmaita ja liskomiehiä. Harmaat ja liskomiehet ovat saaneet jo anteeksi Luojalta heidän häntä kohtaan tekemät vääryytensä. Harmaat ja liskomiehet ovat silti vielä pahempaa porukkaa kuin muut.

Luojan järjestelmässä on paljon epäkohtia ulkoavaruuden ryhmittymiä ajatellen, koska hän ei antanut mitään armoa ulkoavaruudenokkultisteille. Ulkoavaruudenokkultistit tekivät töitä omasta mielestään asiattomalla meiningillään, jolloin Luoja katsoi heidät asiattomiksi ja hyödyttömiksi olennoiksi. Luojan järjestelmät ovat ulkoavaruudenokkultistien kiroamia vieläkin, sillä ulkoavaruudenokkultistit kirosivat ne perin pohjin ja näin kirouksia on vielä jäljellä. Kiroukset ovat maailman laajuisia pommiuhkauksia, jotka Luoja pitää yllä vieläkin, koska hän vihaa sellaisia ryhmittymiä, joilla on liian helpotettua. Liian helpotetulla meiningillä ruvetaan tekemään törkeilyitä, jotka tuhoavat henkiolentoja nopeammin kuin voimme kuvitellakaan. Helpotettu meininki on vaarallisempaa kuin voimme kuvitellakaan.

2.

Ulkoavaruuden ryhmittymissämme on käyty sotia tänä päivänä, koska Luojan järjestelmät eivät sulje pois sotatilannetta. Sotatilanne alkoi, kun kaikki olivat asetettuina planeetoilleen. Planeetoilla planetaarinen sota syttyi, kun muut huomasivat vääryydellistä porukkaa asetetun planeetoille. Planetaarinen sota syttyi henkimaailman järjestelmillä, koska henkimaailma oli vääryydellinen ulkoavaruuden ryhmittymiä kohtaan. Henkimaailmassa on vääryydellistä porukkaa, joita ei pitäisi olla Luojan järjestelmissä, sillä ulkoavaruuden ryhmittymät ampuivat itsensä jälleen kerran oman vääryytensä vuoksi. Oman vääryytensä vuoksi ulkoavaruuden ryhmittymät olivat vähemmän pyhiä kuin kuviteltiinkaan. Myös ulkoavaruuden poliisit ampuivat itsensä, koska Luojan järjestelmässä ulkoavaruuden ryhmittymät eivät saa sotia keskenään juuri ollenkaan. Ulkoavaruuden ryhmittymissä on vaikeata olla välikuolemien takia. Välikuolemien takia siellä voi tapahtua mitä vaan.

Ulkoavaruuden ryhmittymiä Pyhyys-järjestelmät eivät huomioi juuri mitenkään, vaan ne huomioivat Maa planeetan tasoisen elämän. Ulkoavaruuden ryhmittymät eivät pidä Luojasta enempää kuin aiemminkaan, sillä hän järjesti ulkoavaruuden olentoja hybrideiksi, jotta enemmän eläviä olentoja tulisi asuttamaan planeettakuntia. Tällainen päätös tuli tehdyksi jo aiempina aikoina, mutta se ei ollut kovin hyvä päätös. Tämä häpäisi lajit karsealla tavalla muiden mielestä, mutta muutti tilanteen mielenkiintoisemmaksi kuin aiemmin. Ulkoavaruuden ryhmittymiä synnytettiin kolminkertainen määrä aiempaan nähden. Aiemmin ulkoavaruuden ryhmittymiä oli minimaalisemmin ja silti Luojan järjestelmät eivät toimineet kokonaisuudessaan. Nyt kun heitä on enemmän, on järjestelmän luonti paremmin mahdollista toteuttaa. Järjestelmän luonti helpottuu, koska ulkoavaruuden ryhmittymät joutuvat toimimaan älykkäämmin suuren lukumääränsä ansiosta. Suuri lukumäärä johtui Luojan päätöksestä tehdä hybridejä aiemmista lajeista niiden lisäksi. Aiemmat lajit toimivat hybrideinä paremmin, koska hybridit ovat vähemmän kiroutuneita ja enemmän tuntemuksissaan.

Ulkoavaruuden ryhmittymät olivat vääryydellisempiä aiempina aikoina kuin nykypäivänä. Nykypäivänä ulkoavaruuden ryhmittymät olivat pakon edessä rauhanomaisemmin toimivia kuin aiempina aikoina. Aiempina aikoina ulkoavaruuden ryhmittymät saivat Luojan luvalla sotia keskenään, jos he jättävät Maa planeetan rauhaan. Se sopi ulkoavaruuden ryhmittymille täydellisesti, koska ulkoavaruuden ryhmittymät olivat sotaisia. Ulkoavaruuden ryhmittymien sotatilanne oli sellainen, että ulkoavaruuden ryhmittymät sotivat keskenään omasta vallanhalustaan johtuen. Vallanhalusta johtuen valarit itkevät naurusta, kun he aloittavat pommituslennot muiden ulkoavaruuden ryhmittymien kiusaksi. Valareiden pommi-iskut osuivat kohteisiinsa eksoplaneetoilla. Ulkoavaruuden ryhmittymät ampuivat toisiaan tietämättä kuka heitä oli ampunut alun perin.

Eksoplaneetoilla oli karseata elämää, sillä Luoja ei voinut höpötellä järjestelmiään ulkoavaruuden ryhmittymien tarpeiden mukaisiksi. Ulkoavaruuden ryhmittymät olivat hyvin erilaisia kuin aiempina aikoina. Aiempina aikoina ulkoavaruuden ryhmittymät eivät tehneet mitään älykästä, vaan he elivät Luojan noituudella. Luojan noituus oli aiemmin sellainen, että uhraamalla saatiin rakennettua rakennelmia ja armeijoita. Tällainen toiminto on poistettu Luojan järjestelmistä nykyaikana. Nykyaikana ulkoavaruuden ryhmittymät rakentavat rakennelmat ja armeijansa Luojan järjestelmän avulla ilman uhreja. Ulkoavaruuden ryhmittymien toiminta on muuttunut aiemmista ajoista. Nykyisin he ovat rauhanomaisempia. Valarit ovat heistä vaarallisimpia, mutta eivät typerimpiä. Heillä ei ole kovin paljon asevoimia verrattuna muihin kumminkaan. Asevoimat ovat pieniä joka ulkoavaruuden ryhmittymällä, koska Luoja otti heiltä asevoimat pois suurimmalta osin. Tämä on mahdollista henkimaailman avulla. Asevoimat ovat ulkoavaruuden ryhmittymillämme seuraavanlaiset: harmailla ei ole aseita juuri ollenkaan, liskomiehillä on minimaalisessa määrin myös ja lepakkomiehillä on yhtä paljon kuin valareilla.

Asevoimat lepakkomiehillä eivät ole suuren suuret, mutta suurimmat kumminkin. Tämä johtuu heidän aiempien aikojen kärsimyksistä. Kärsimykset johtuivat harmaiden nöyryyttävästä toiminnasta heitä kohtaan. Harmaat olivat karseita kaikille aiempina aikoina. Tämä johtui siitä, että harmaat olivat kiroutuneita aiemmista ajoista johtuen. Harmaat olivat kaikille hankalampia kuin voit kuvitellakaan. Kaikki alkoi harmaiden kärsimyksestä aiempina aikoina. Aiempina aikoina harmaat olivat olleet uhrieläimentasoisena uhrina muille paitsi liskomiehille, jotka olivat harmaiden kaltaisina uhreina. Harmaat ja liskomiehet olivat sen vuoksi yhdessä ulkoavaruuden ryhmittymänä myöhempinä aikoina. Myöhempinä aikoina he menettivät valta-asemansa kaikille uusille lajeille. Kaikki uudet lajit olivat Luojan luomia hybridejä aiemmista lajeista. Aiemmat lajit olivat hybrideitä ihmislajista liskomiesten ja harmaiden lajien osalta. Liskomiesten ja harmaiden lajit olivat kaikki vääryydellisesti luotuja hybrideiksi, koska he halusivat näyttää paremmalta kuin alkuperäisinä lajeinaan.

3.

Harmaat ja liskomiehet olivat pahempaa porukkaa nykyaikana kuin kukaan koskaan aiemmin. Aiemmin Luoja piti enemmän harmaista ja liskomiehistä kuin nykyaikana, koska he eivät olleet kiroutuneita toisin kuin nykyaikana. Nykyaikana harmaat ja liskomiehet pommittivat toisia lajeja liian paljon. Mutta harmaat ja liskomiehet eivät osanneet korjata itseään heidän kiroutumistaan johtuen, joten heidät tapettiin Illuminatilla ja ulkoavaruudenokkultisteilla. Illuminati ja ulkoavaruudenokkultistit tappoivat harmaat ja liskomiehet pois Maa planeetaltamme, koska henkimaailma tahtoi heidät pois, heidän vääryyden tekojensa takia. Ulkoavaruudenokkultisteilla oli paremmat syyt tappaa harmaat ja liskomiehet pois Maa planeetalta, koska ulkoavaruudenokkultisteja tapettiin harmaiden ja liskomiesten toimesta heidän ryöstetyllä kotiplaneetallaan.

Harmaat ja liskomiehet ovat pahempaa porukkaa vielä tänä päivänäkin kuin Maa planeetan ihmiset. Maa planeetan ihmiset ovat parasta porukkaa koko universumissamme, siksi ulkoavaruuden olentojen tietoja tukahdutetaan. Sillä vääryydellisemmät ulkoavaruuden ryhmittymät voisivat tuhota Maa planeetan järjestelmiä liian helposti, jos he pääsisivät tänne ulkoavaruuden ryhmittymänä. Kaikki Luojan järjestelmät olivat parhaiten kehittyneet Maa planeetalla, koska tämä on henkimaailman hallinnoima planeetta. Kaikki Luojan järjestelmät toimivat ulkoavaruuden ryhmittymissä löyhemmin, sillä niitä on vaikea kontrolloida, koska he ovat liian vääryydellisiä olentoja. Liian vääryydelliset olennot ovat kaikki Luojan mukaisesti toimivia, mutta ainoastaan alitajuisesti, koska sivupersoonat toimivat Luojan järjestelmien mukaisesti. Luojan järjestelmissä ei saisi tehdä mitään vääryydellisempää kuin mitä henkimaailman järjestelmät hyväksyvät.

Harmaat ja liskomiehet ovat parempaa porukkaa nykyajan jälkeen, sillä heidät on uudistettu vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Nykyajan vaatimukset ovat ulkoavaruuden ryhmittymien vaatimuksia. Ne ovat: rauhanomaisuus, Luojan tietojen tajuaminen, henkilökohtaisten ongelmien vähyys, halu lopettaa rääkkäystoiminta tai halu löytää sille vaihtoehtoja, kanavointikyvyn ylläpito, kaikkien henkilökohtaisten ongelmien korjaaminen ja kyky henkilökohtaisten ongelmien korjaamiseen muilta. Henkilökohtaiset ongelmat olivat karseita viisi vuotta sitten, kun henkimaailman järjestelmät romahtivat hulluuteen. Hulluus syntyi siitä, että Luoja ei välittänyt mistään mitään. Opiskelu kehittää työjärkeä, joka on koulutuksen aikaansaannosta nykyaikana. Koulutuksen tuomat edut: hyvä työjärki, henkilökohtaisten ongelmien kestäminen, rakkauden löytäminen kanssaihmisiin, uskonnollisuuden vähättely, kaikkien henkilökohtaisten ongelmien vähättely, Luojan löytäminen hengen kanavilta ja hullunkuristen ajatusten poistuminen. Hullunkuriset ajatukset olivat ulkoavaruuden ryhmittymien ongelmana, koska Luojan järjestelmässä oli hullunkurisia kohtia, joita ulkoavaruudenokkultistit olivat rakentaneet. Nämä rakenteet tuhottiin nykyaikana, koska Luoja piti hullunkurisia rakennelmia ärsyttävinä.

Hullunkuriset rakenteet olivat Luojan luomia puutteita, jotta vain hyvät olennot säilyisivät elossa myöhemmille ajoille. Myöhempinä aikoina eli nykyaikana vääryydelliset olennot tuhottiin, koska he olivat rangaistuksen alaisia niin paljon. Luoja ei tiennyt mitään tänä aikana, sillä hänellä oli henkilökohtaisia ongelmia hyvin paljon. Luoja korjasi henkilökohtaiset ongelmansa myöhempinä aikoina, jolloin hänestä tuli taas superolento. Superolennot eivät ole niin vääryydellisiä kuin muut olennot, ja siten he onnistuvat elämään rangaistuksettoman elämän. Elämät ovat yleensä rangaistuksettomia, mutta ihmiset yleensä aiheuttavat rangaistuksen omalla vääryydellään.

Ulkoavaruuden ryhmittymät eivät pidä kirjoitelmista, jotka paljastavat heidän toimintaansa, mutta he ovat silti Luojan vihollisia vähemmässä määrin. Sillä he ymmärtävät, että heidän tilanteesta tulee tietää vähäsen edes Maa planeetallamme. Kaikki Maa planeetan olennot eivät edes elä universumissamme, vaan he elävät omissa kuvitelmissaan, että kaikki sujuu täydellisesti heidän ajatustensa mukaisesti. Vaikka he luulevat näin, on heidän vaikea havainnoida todellisuutta sellaisena kuin se on oikeaoppisemmin. Oikeaoppinen ymmärrys on veren värinen ja kaikki on kauhealla tavalla järjestetty ja tällä tavoin ymmärrettynä Luojan järjestelmät toimivat paremmin, koska sekään ei ole täydellisyyttä.

Luojan järjestelmässä on universumissamme puutteita, jotka eivät ole korjauskelvottomia. Korjauskelvottomat järjestelmät olivat aiempien aikojen järjestelmiä. Korjauskelvottomat järjestelmät olivat Luojan aukollisia järjestelmiä, joita ei voinut korjata mitenkään enää. Tällaiset järjestelmät on tuhottu tänä päivänä, koska Luoja tuhosi vääryydelliset järjestelmän tuhoajat kadotustuomiolla. Luoja ei pitänyt tuhotuomiolaitteesta, koska se oli vääryydellinen. Vääryydelliset laitteet on muutenkin tuhottu henkimaailmasta pois.

Share