[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä: 1.7.2013

1.
Linnanherrojen aikaan 300 000 vuotta sitten oli hyvin vääryydellistä elämää Maa planeetallamme. Kaikki linnanherrat olivat hyvin kieroutuneita toisista linnanherroista, jotka aina sotivat toistensa kanssa. Linnanherroillamme oli hyvin ankeat toimintaympäristöt vähemmässä määrin. Heillä oli hyvin paljon kaikenlaisia pikkuasioita, joilla he pärjäsivät hyvin erilailla kuin miten nykyaikana on pärjätty.

Kaikki linnanherrat olivat hyvin kauaskantoisesti toiminnassa mukana aiempien aikojen järjestelmien tasoisesti. Kaikki linnanherrat olivat hyvin vaikutusvaltaisia toisien olentojen suhteen. Heillä oli itsevaltiusjärjestelmä käytössään, jossa kaikki valta oli linnanherralla. Heistä myös puhuttiin linnanherroina tuohon aikaan.

Kaikkien olentojen vääryydet olivat hyvin suuret linnanherrojen aikaan. Luoja eli myös Maa planeetalla tuohon aikaan. Silloin tehtiin vääryyttä kuin myöhemmin ja aiemminkin. Kuitenkaan linnanherrojen aika ei ollut okkulttisesti merkityksellisempää kuin esimerkiksi keskiaika. Kaikkien keskiajankin linnanherrat vastasivat toiminnoiltaan linnanherrojen ajan toimintoja.

2.
Kaikkien aikakausien toiminnot vastaavat hyvin korkeatasoisesti toisiaan aina sen vuoksi, että ihmiset ja ympäristö ovat alun alkaen samanlaisia, eniten näistä samanlaisia ovat ihmiset. Ihmisillä on aina samat tarpeet sekä kyvyt tehdä asioita materiaalisella tasolla. Kaikkien aikakausien toiminnot eivät kuitenkaan vastaa aina toisiaan, mutta suuremmissa mittasuhteissa ihmiset ovat aina samanlaisia.

Linnanherroillamme 300 000 vuotta sitten oli hyvin vääryydellistä toimintaa aseiden käyttäjinä. Linnanherrat olivat aseidenkäyttäjinä aiempien aikojen tasoisesti hyvin vääryydellisiä olennoille aseineen. Aseita tehtiin Luojankin sopimuksella, jolloin aseita saatiin henkimaailmalta linnanherrojen aikana.

Okkulttisesti merkitykselliset ihmiset ovat linnanherrojen aikana toimineet linnanherroina, koska okkulttisesti merkitykselliset ihmiset saavat asemia toisten olentojen suhteen henkimaailman avustamana. Muut ihmiset saavat normaalimpia elämiä, mutta tämä on vähemmän vaarallista henkiolennolle kuin okkulttisesti merkityksellisten ihmisten asemissaan eletyt elämät.

3.
Kaikkien okkulttisesti merkityksellisten ihmisten elämät aiempina aikoina olivat hyvin vääryydellisiä pikkuihmisille. Tämä johtuu okkulttisesti merkityksellisten ihmisten toiminnan rajuudesta, jossa ihmiset kärsivät okkulttisesti merkityksellisen ihmisen toiminnasta. Linnanherrojen aikaan toimittiin hyvin vääryydellisesti kaikkialla Maa planeetallamme. Kaikkien olentojemme toiminnot ovat kehittyneet linnanherrojen aikanakin.

Linnanherrat elivät siis esihistoriallisella aikakaudellamme, josta ei ole jäänyt mitään historian tietoa nykyajalle kaiken tuhouduttua jääkausillakin. Kaikki on kuitenkin tapahtunut linnanherrojen tasoisesti tämän aiemman aikakauden aikana. Kaikki olentomme ovat hyvin vääryydellisiä olentojemme mukaan, sillä heillä on katkeruutta linnanherrojen toiminnan suhteen. Eli ihmiset ovat kateellisina ihmisille, jotka toimivat okkulttisesti merkityksellisissä asemissa.

Kaikki olentomme ovat merkitykseltään hyvin vääryydellisiä ihmisille. Kaikkialla olentomme ovat hyvin vääryydellisiä ihmisillemme aiemmista ajoista lähtien. Olennoillamme toimittiin linnanherrojen aikana hyvin vääryydellisesti.

Share

By admin