[adsense_inserter id=”750″]
Päivämäärä: 2.8.2013

1.
Linnan herrojen aikaan oltiin hyvin vääryydellisiä olennoille. Linnanherrat olivat rääkkääviä kansalaisilleen; toisinaan myös hyväntahtoisia. Kaikkien linnanherrojen vääryydet tulivat toteen aiempien aikojen järjestelmien mukaisesti. Linnanherrat olivat pyhää porukkaa, jotka tekivät paljon ristiretkien tasoisia retkiä.

Pyhä porukka tarkoittaa sitä, että kaikilla linnanherroilla oli uskonto hyvin tärkeänä mielessään. Uskonto oli pakanallinen epäjumaluus uskonto. Kaikki linnanherrojen aikakauden toiminnot olivat hyvin vääryydellisiä, kuitenkin vääryydet olivat hyvin erilaisia kuin nykyaikana. Kaikki aiemmat ajat ovat hyvin vääryydellisiä olennoillemme. Vääryydet tulivat toteen nykyaikana tuhoamalla jo kuolleet henkiolennot.

Kaikkialla vääryys on kukassaan, mutta linnanherrojen aikaan elettiin siveellisesti myös kuten myös pyhien kirjoitusten oppien tasoisesti. Kaikkien oppien tulisi olla hyvin merkittäviä ihmisille, jotta he voisivat kehittyä oikeampaan suuntaan elämissään. Oppien mukaisesti elämällä kaikki tekisivät vähemmän vääryyttä. Kaikki opit ovat siis hyvin edistäviä, kunhan ne on tehty edistystä saadaksemme. Haitallisiakin oppeja on, mutta ne ovat nykymaailmassa vähemmässä määrin vallassa. Kaikkien pyhien kirjoitustemme opit ovat henkimaailman oppeja, joita tulisi voida harjoittaa toiminnallisesti ihmisenä.

2.
Linnanherroillamme oli hyvin paljon sotatoimintaa. Kaikki sodat olivat vääryydellisiä, mutta linnanherrat saivat sotia alulle aiempien aikojen vuoksi, jolloin olennot ansaitsivat rangaistuksia aiemmista ja silloisesta elämästään johtuen. Sota on suurempi mittasuhteiltaan kuin rauhanajan vääryys, mutta rauhanaikanakin tehdään vääryyttä, joka voi olla henkimaailmalle hyvin vääryydellistä toimintaa sisältävää, ja siten sodan syttyminen on henkimaailman asettama rangaistus ilmiö maailman ihmisille.

Sotatoiminta linnanherroillamme oli hyvin pientä mittasuhteiltaan verrattua keskiaikaankin. Kaikkialla oli okkultisteja tekemässä vääryydellistä työtään uhraamalla ihmisiä ja eläimiä, sillä pakanallinen uskonto salli tämän. Ihmiset eivät tienneet mitä oli tuleva, sillä he olivat erittäin paljon uhrituntemuksissaan. Kaikki aiempien aikojen järjestelmät olivat hyvin vääryydellisiä ihmisille, mutta tämä on luonnollisesti ihmisille tapahtuva ilmiö, että kukaan ei lopulta välitä järjestelmän hyväksymästä toiminnasta, vaikka toiminta olisi hyvin vääryydellistäkin.

3.
Luonnollinen toiminta on ihmisille sotatoiminta tai uhrituntemuksissa oleminen, sillä tämä on kaikkein raskainta Luojalle, ja ihmiset usein tahtovat rasittaa Luojaa omalla vääryydellään. Kaikkien toiminnot ovat hyvin erilaiset kuin Luojan toiminnot. Sotatoiminta oli siis linnaherrojen aikaan erittäin yleistä. Kaikkien mittasuhteet sotatoiminnassa linnanherroillamme oli okkultistien hyväksymää toimintaa. Armeijat olivat laajoja nykymittapuunkin mukaan, sillä siihen aikaan tehtiin paljon ruokaa luomalla myös.

Sotatoimintaan liittyi kaikkein vääryydellisintä toimintaa. Kaikki olentomme olivat hyvin vääryydellisiä, jolloin sotatoiminta oli vääryydellisempää kuin kuviteltiin. Kaikkien sotatoiminnot olivat kaikkialle levittäytyviä. Sotatoiminta linnanherrojen aikaan oli hyvin vääryydellistä.

Share

By admin