3.2.2018

Maa planeetan nykytilanne I

1.
Maa planeetallanne oli hyvin kauaskantoista suunnitelmaa paremmin kuin kuviteltiinkaan. Nykytilanteessa ulkoavaruuden olennot toteuttavat hyvin kauaskantoisia suunnitelmia puuttuakseen Maa planeetan toimintaan. Olemme hyvin vääryydellisiä Maa planeetan olennoille, koska emme osaa tehdä mitään merikityksellisempää Maa planeetan asukkaille. Olemme erittäin Luojan tapaisia tehdessämme Luojan tasoisia ratkaisuita kaikille toiminnoillenne.

Tehän ette ole Luojan tapaisia, sillä Luoja on yksi ja ainoa henkiolento Maa planeetallamme, jolla on kaikkein pyhimmät toiminnot myös fyysisesti kuin henkisesti. Kukaan ei ole liian vääryydellinen nykyajan järjestelmässä, vaan kaikilla on hyvin suuret mittasuhteet vääryyden poistamisessa. Olemme hyvin vahvasti mukana Luojankin hyväksyminä. Toimeksiantajinamme on Luojan systeemit, joiden avulla voimme tehdä elämästämme hyvin Luojan järjestelmien mukaisen.

2.
Maailmassanne pitää olla rangaistukset hyvässä hallinnassa, jotteivät vääryydet pääse tuhoamaan koko planeettaa. Tällainen on hyvin merkityksellistä toimintaa. Merkityksellinen toiminta on nykypäivänä hankalampaa kuin aiemmin on ollut, kun oli vähemmän asioita ihmisten saatavilla. Nykypäivänä ollaan hyvin merkityksellisesti elämässä mukana. Kaikkialla olevat vääryydet toimivat hyvin hankaloittavasti ihmisten tulevaisuutta ajatellen. Koska emme voi vääryyttänne poistaa, meidän täytyy vääryydellistää kaikki asianne, jotta teitä koeteltaisiin nykypäivänäkin.

Maa planeetan nykytilanne II

1.
Maa planeetalla oli hyvin merkityksellistä aiempina aikoina, kun kaikilla oli hyvin paljon asioita toisin kuin nykyaikana on tilanne. Olemme hyvin vääryydellisiä Luojan avulla Maa planeetan nykyihmisille, joilla oli hyvin paljon materiaaleja käytössään tulevaisuuteen verrattuna. Koska kaikkialla on niin paljon ihmisiä, emme voi toteuttaa yhtään mitään Maa planeetan ihmisille, koska tämä on hyvin vääryydellistä. Maa planeetalla on kerjäläisyyttäkin vieläkin, mikä kuvastaa ihmisten toisten asioista huolehtimisesta. Laitkin tämän aiheuttavat, mutta tämä on hyvin suuri vääryys, että eriarvoisuus lisääntyy kun ihmisillä on lisää materiaaleja käytössään.

Olemme hyvin vääryydellisiä Maailman ihmisillemme, koska olemme tehneet heille pahoja asioita aiempina aikoina, mikä jatkuu myös nykyaikoina. Koska olemme hyvin vääryydellisiä, emme voi tehdä asioista vääryydellisempiä kuin ne ovat, mutta kuitenkin tiedostatte tämän kaiken asioiden suhteen. Teemme kaikki asiat hyvin vääryydellisesti Luojallekin, jolloin häntä ei voi syyttää maailman vääryyksistä, hänen ne itsekin kohdatessa samoissa mittasuhteissa kuin muutkin maailman ihmiset ne kokevat.

Ihmiset olivat aiemmin erittäin hankalia henkimaailman mukaisesti toimiessaan. He eivät ymmärtäneet hyvän järjen tärkeyttä, jolloin he ajautuivat kaoottisemmin, hyvin hankalasti toimiessaan, kaiken surkeuden herroiksi. Tällainen oli vääryydellinen orjien käyttö.

2.
Jäljelle lopputuomiosta jääneet ovat tänä päivänä ongelmissa kaikessa, johtuen aiempien aikojen ihmisten kuolleiden sielujen toiminnan tarkoituksesta, joka oli: hankaloittaa maailman ihmisten henkimaailman ymmärrystä. He tekivät niin paljon myyräntyötä, ettei kukaan voinut olla olemassa ilman kaikenlaisia kommelluksia henkimaailmalta, sen ollessa tukahdutettuna ihmisten tietoisuudessa. Ennen muinoin oli enemmän eloisampaa toimintaa kuin mitä on ollut nykyaikana ollenkaan. Tämä johtuu siitä, että Luoja on hyvin vääryydellinen ihmisille kuin mitä on kuviteltukaan. Ongelmien kasvaessa emme voi tehdä kuin vääryyttä, mutta aina on jätetty aukko selviytyä ongelmista elossa ja hyvinvoivana, se ainoastaan tarvitsee hieman osaavuutta ja ankaraa asioiden pähkäilyä.

Maa planeetan nykytilanne III

1.
Maa planeetallanne oli hyvin merkittävää toimintaa aiempina aikoina, kun okkultistitkin taputtivat Luojankin edistävälle toiminnalle. Luojalla oli tänä aikana hyvin merkityksellistä kirjoituksellista toimintaa, jonka aikana hän on kehittynyt myös ihmisenä tulemaan toimeen paremmin kaikkien ihmisten suhteen. Tämä vaikuttaa Maa planeetan tilanteeseen ulkoavaruuden porukoiden kautta, sillä suora yhteys Luojalta hänen ulottuvuudestaan ei ole Maa planeetalle mahdollinen, mutta ulkoavaruuden olennoilla on tietoa Luojan toiminnasta enemmän, heidän omistaessaan ulottuuvuuksien välistäkin liikennettä.

Ulkoavaruuden olennoilla on siis tällaiset tiedot, että kaikkialle tuli tehdä ulkoavaruuden tasoista toimintaa. Ulkoavaruudestamme ollaan hyvin paljon matkusteltu tänne Maa planeetalle myös vääryydet mielessään. Tämä vaikuttaa myöhemmin enemmän Maa planeetan asukkaisiin, sitten kun laitteenne havaitsevat ulkoavaruuden lentoalukset, olette suuressa vaarassa tulla tuomituiksi ulkoavaruuden olentojen taholta varaallisemmiksi kuin teidät mahdollisesti korvaavat olennot. Tällainen on hyvin vääryydellistä toimintaa sisältävää, mutta kaikkialle tuli ulkoavaruuden olentoja, mutta heistä ei tiedetä paljoakaan ulkoavaruuden olennoissammekaan.

2.
Tällainen tieto oli hyvin vääryydellistä toimintaa sisältävää, mikä auttaa kuitenkin tästä tietäviä toimimaan henkimaailman mukaisemmin. Näin ette ole turhaan tehneet ulkoavaruudessammekaan kiroutuneita juttuja myöhempien aikojen arvioimana. Olette hyvin vääryydellisiä edelleenkin, mutta Luojan avulla saatte aikaiseksi vääryydellisinäkin oikeamielisiä asioita, jotta elämä jatkuisi Maa planeetallanne edelleen nykyaikojenkin jälkeen.

Share

By admin