[adsense_inserter id=”750″]
Päiväys: 24.05.2013

1.
Kirjoitelmiemme toiminnot ovat hyvin vääryydelliset, koska kaikki on vääryydellistä henkimaailman mukaan. Kaikki ulkoavaruuden tieto on vääryydellisempää kuin kuviteltiinkaan. Kaikki ulkoavaruuden olennoista kertovat kirjoitukset ovat hyvin vääryydellisiä lukea. Ulkoavaruuden olennoillamme oli hyvä okkultismi merkitys olentojen tietoisuudessa Maa planeetalla vielä jonkin aikaa sitten. Mutta tämä on muuttunut nykyajalle tultaessa negatiivisemmaksi mielipiteeksi.

Kaikkien ulkoavaruuden olentojen kotiplaneetat ovat hyvin erilaisia toisistaankin. Ulkoavaruuden olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti kotiplaneetoillaan, joissa uhreja tulee kaikilla tavoilla. Kukaan ei siis ole ulkoavaruuden planeetoilla mitenkään suojeltuna, niin ettei vääryyttä tapahtuisi. Planeetoillamme toimittiin vääryydellisesti, koska ulkoavaruuden olennot ovat erilaisia toiminnoiltaan, mutteivät vääryydettömiä koskaan.

Kaikkien vääryydet tulivat toteen, kun valar ampui ulkoavaruuden planeetoilla harmaita ja liskomiehiä hyvin suurissa mittasuhteissa. Kaikkien ulkoavaruuden planeettojen sodat ovat hyvin vääryydellisiä. Tämä johtuu siitä, että ulkoavaruuden planeetoillemme voidaan tehdä ulkoavaruuden lentoja kaikkien sellaisia laitteita hallitsevien toimesta. Jokaisella ulkoavaruuden ryhmittymällä on ulkoavaruuden lentokyky, mikäli heillä on kaikki asiat oikeaoppisesti noiduttuna ulkoavaruuden lentokykyä varten. Tämä tarkoittaa, että ulkoavaruuden lentokyky on henkimaailman lahja ihmisille maailmaan, jolloin sitä ei voida saada omilla rakennelmilla juuri ollenkaan aikaiseksi.

2.
Ulkoavaruudessamme on hyvin paljon planeettoja, joilla voidaan elää hyvin vääryydellistä elämää, mutta kuitenkin olennoilla on suurimmaksi osaksi hyvä olla, muuten Luojan järjestelmät tuhottaisiin liian vääryydellisinä. Joten kaikkialla on ulkoavaruuden planeettoja, joilla voidaan asua kuten me Maa planeetallamme. Kaikki nämä toiminnot ovat hyvin epätodellisia vielä tänä päivänä Maa planeetalla ajateltuna, mutta kuitenkin tämä on maailman todellisuutta, että kaikkialla on elämää, aina mahdollisuuksien mukaan, ja mahdollisuuksia elämälle on hyvin monella planeetalla.

Ulkoavaruudessamme toimittiin hyvin vääryydellisesti aiempina aikoinakin, jolloin valareista ei tiedetty juuri mitään. Valarit ovat hyvin vanha laji kuitenkin, mutta he eivät olleet yhtä näkyviä vielä jonkin aikaa sitten, sillä he saapuivat ulkoavaruudestamme muilta alueilta galaksillemme tuhoamaan harmaat ja liskomiehet pois valta-asemastaan. Kaikkien valareiden toiminnot toimivat siten, että kaikkialla on ulkoavaruuden olentoja tekemässä vääryydellistä työtään ihmisiä noituakseen omine ajatuksineen.

Ulkoavaruus on täynnä valtakuntia, joissa eletään hyvin erilaisissa tilanteissa, eivätkä kaikki ole ulkoavaruudessa liikkumisen tasolle kehittyneitä edes henkimaailman tasoisesti. Kaikkien olentojemme vääryydet ovat hyvin kiroutuneita ulkoavaruuden valtakunnista puhuttaessa, sillä nämä ajatukset tuovat mukanaan kuvitelmia paljoudesta, joka on vääryydellistä ajattelua.

3.
Kaikkien olentojemme ulkoavaruuden toiminta on hyvin vääryydellistä toimintaa sisältävää, jolloin kaikki eivät salli toisilta ulkoavaruuden toimintaa. Kaikkien ulkoavaruuden olentojen toiminnot ovat hyvin kiroutuneita Maa planeetan asioista, sillä Maa planeetta on henkimaailman planeetta, jolla kehitetään henkimaailman toimintaa, kun taasen ulkoavaruuden planeetoilla eletään hieman hirviömäisemmin toiminnoin henkimaailman ajamana.

Henkimaailman olennot tekevät ulkoavaruuden planeetoillamme kaikenlaista uhritoimintaa ja muuta vääryyttä, jolloin henkimaailman olennot ovat vääryydellisempiä ulkoavaruuden planeetoille kuin Maa planeetalle. Näin syntyy epätasapaino Maa planeetan ja ulkoavaruuden planeettojen välille, joka toisinaan johtaa ongelmiin Maa planeetan ja ulkoavaruuden planeettojen välillä.

Ulkoavaruuden olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti toisiaankin kohtaan melko usein. Tämä johtuu siitä, että henkimaailma ei rajoita heitä niin kuin Maa planeetalla toimitaan. Ulkoavaruuden valtakunnat ovat siis vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan. Henkimaailman toiminta on hyvin kiroututta maailman olentojen suhteen nykyaikanakin, jolloin ulkoavaruuden toiminta on vaikuttamassa Maa planeetan toimintaan tänä päivänäkin hyvin vääryydellisesti.

Ulkoavaruudessamme toimittiin vääryydellisesti nykypäivänä, koska ulkoavaruudessamme on hyvin paljon eläviä olentoja, jolloin vääryyttä tapahtuu luonnollisesti suhteessa olentojen lukumäärään. Kaikki olennot ovat siis vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan ja ulkoavaruudessa vääryyttä ei ole rajoitettu samalla tavoin kuin asia on Maa planeetalla. Ulkoavaruus on siis vaarallisempi paikka asua kuin Maa planeetta. Maa planeetta on siten hyvä planeetta verrattuna ulkoavaruuden planeettojen tilanteeseen. Ulkoavaruudessamme on kaikkea mahdollista, jolloin kaikista mahdollisista ulkoavaruuden asioista kertominen tulee jättää myöhemmälle ajalle.

Share

By admin