Viesti Jeesukselta henkimaailmasta 10.

29.11.2018

Jeesuksen viestinä henkimaailmasta tänä päivänämme on hyvin vääryydelliset toimenpiteet kirkkomme lopusta. Nämä vääryydelliset toimenpiteet koskevat papistoanne pääkirkossanne, jotka ovat hyvin vääryydelliset. Jeesuksen mukaisesti eläessänne ette voi tehdä sen kummemmin vääryyttä, kuin on aivan pakollista tehdä tällaista vääryyttäkin. Mutta kaikki tarkoituksenmukainen vääryydenteko on kiellettyä kaikin kielloin, joita voimme kuvitella, Jeesuksen mukaisestikin.

Share

By admin