Viesti Jeesukselta henkimaailmasta 13.

3.3.2019

Jeesuksen toimintaan kuuluu kaikille tuleva vääryyden tekemisen vähentäminen ottamalla kaiken vastaan itsensä uhraten. Itsensä uhraaminen on Jeesukselle myönteinen kokemus, sillä hän havaitsee sen tekevän hyvää kaikille muille, josta hän itsekin saa lisävoimaa. Jeesuksen kaiken kattava vääryyden vastustus on hyvin vääryydellistä, mutta kuitenkin hän on hyvin vääryydetön.

Uskonnonvapauskin on hyvin vääryydellistä vähemmässä määrin, joten nykyaikana ollaan jo melko oikealla reitillä puhtaanpaan henkiseen kokemukseen, johon Jeesuksellakin on lisättävää. Kaikki vääryydelliset toiminnot ovat Jeesuksen mukaan hyvin pahoja, joten pelkkä vääryydetön leikittely on vähemmän pahaa kuin tosissaan jotakin aiheuttamaan pyrkiminen. Joten yleensä hyvyys on vähemmän vääryydellistä kuin pahuudellisempi toiminta. Joten Jeesuskin kokee pahuuden vähän haitallisemmaksi kuin hyvyyden, vaikka teknisesti näillä ei ole vääryydellisyyden osalta eroa, mitä Jeesus taas ei hyväksy totuutena. Järkiperäinen vääryyden pohtiminen on Jeesuksen mukaisesti täysin epäpyhää, vaikka Luoja tätä harrastaakin.

Share

By admin