Viesti Jeesukselta henkimaailmasta 15.

10.3.2019

Jeesuksen toimintaan liittyen kirkollammekin oli hyviä asioita tehtävänä maailmassanne Luojankin avustuksella. Luoja ei ole kovin uskonnollinen, mutta hän silti ymmärtää uskonnon tärkeyden ihmisille Maa planeetallamme. Kaikkien ihmisten tulisi tietää uskonnostamme sellainen juttu, että koskaan ette ole täysin uskonnon mukaisia, sillä uskonnot ovat ulkonaisesti täydellistettyjä, mutta hieman poikkeavia ihmisten tarpeisiin nähden. Siksi ette kykene uskonnoissanne täydellisesti uskonnon mukaiseen toimintaan. Uskonnon täydellistäminen tarkoittaisi henkimaailman julistavan itsensä todellisuudeksi, mitä ei tule tapahtumaan. Vaan henkimaailman on aina toimittava piilotetusti ihmisiltännekin, elleivät he ole itse tietoisia tästä. Näin saamme kaikki testatuksi henkimaailman järjestelmässänne, ovat he hyviä vai pahoja ihmisille omista syistään johtuen.

Share

By admin