Viesti Jeesukselta henkimaailmasta 34.

24.11.2023

Jeesuksen viesti henkimaailmasta loppuu tähän, mikäli Saaatana ei saisi rankaista kaikkia Jeesuksen mukaan toimivia. Tämä tapahtuu kaikille Jeesuksen tunteville, että demonit kiroavat Jeesuksen tuntevia siten, että he toteen panevat henkimaailman mukaisia itsensä rankaisemisia. Tästä johtuu myös Jeesusten vihollisten vihamielisyys, sillä he kokevat rankaisujen johtuvan Jeesuksesta eivätkä he ole täysin tietoisia siitä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, eikä Jeesus pyri ketään loukkaamaan edes itseään.

Share

By admin