Viesti Jeesukselta henkimaailmasta 35.

17.1.2024

Jeesuksen pyhempään toimintaan liittyy Luoja vääryyksien vastustaminen omalla paremmalla esimerkillä siitä, kuinka ihmisten kanssa tulee toimia. Luoja hyvin harvoin Jeesuksen tasoisesti huomioi ihmisten hyvinvointia, vaan hän on paljon kauaskantoisemmin ajatellut näitä asioita, eikä tässä hetkessä toteuta Luojan parhaita vuorovaikutustaitoja. Yleensä ihminen on taipuvainen vääryyden tekoon ennemmin kuin oikeudenmukaiseen toimintaan, näin on myös Luojan ihmisolemuksen laita, mikä aiheuttaa Luojalle teknistä ihmisajattelua, hänen joutuessaan taiteilemaan omien ihmisyyteen liittyvien halujen ja Luoja suunnitelmien välissä. Mutta nämä molemmat asiat ovat Jeesuksen mukaan täysin turhia haittoja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle, ja aina pitäisi pyrkiä toimimaan täydellisen huomioivasti toisten tarpeiden osalta, eikä kenenkään tulisi röyhkeydellä toteuttaa itseään ja suunnitelmiaan ohittaen muiden osalta heidät. Jeesuksen tuli opetella nämä muiden huomioimisen tavat joskus Luoja pakottamana, mistä johtuu Jeesuksen ymmärryksen puutteetkin.

Share

By admin