Viesti Jeesukselta henkimaailmasta IV

25.9.2018

Olette hyviä ihmisillenne näinä päivinä, tämä Jeesuksenkin viesti kuuluu okkultismitietoihin. Jeesuksen mukaisesti elämällä olette hyvin suuria merkitykseltänne henkimaailman järjestelmässä. Järjestelmässämme on hyvin paljon vääryydellistä toimintaa, joka ei voi poistua naiiviuden takia. Naiiviuden takia olette hyvin hyviä Jeesuksen mukaisesti toimiessanne, että missään ei tapahtuisi suurempia mullistuksia vääryydellisemmin kuin kuviteltiinkaan. Olette hyvin sairaita toisinaan, johon Jeesus tulee avuksi aina kun henkimaailma sen hyväksyy. Kaikki Jeesuksen olennot tekevät hyvin paljon vääryydellistä toimintaa, mutta kuitenkaan he eivät ole samaa luokkaa vääryydentekijöiden vääryyteen verraten.

Kaikkialla oltiin hyviä ihmisillemme, joten olette erittäin vaarallisia itsellenne, koska Jeesuksen mukaisesti elämällä kaikki vaaratkin on poistettava ihmisten elämistä, mikä on hyvin vaikeata. Kaikki vaikeudetkin on Jeesuksen pyhyys järjestelmässä voitettava oikeilla toimenpiteillä. Näin Jeesuksen mielikin paranee aiempien aikojen väärästä toiminnasta Jeesuksenkin osalta.

Share

By admin