Viesti Jeesukselta henkimaailmasta VII

17.10.2018

Jeesuskin osaa kanavoida melko vääryydellisiä juttuja, joissa ei huomioida kenenkään hyvinvointia, vaan ainoastaan kerrotaan henkimaailman olentojen vääryyksistä maailman ihmisiä kohtaan. Jeesuksen viestinä on hyvin vääryydelliset toimeksiannot Vatikaanillemmekin. Jeesus ei hyväksy nykypappeutta kovinkaan hyvin. He elävät hyvin rajoitettua elämää, ollessaan viranomaisen tasoisia toiminnoiltaan, eivätkä he osoita rakkautta niin hyvinä ihmisinä kuin joskus on oltu.

Jeesuksellakin oli hyviä kokemuksia kaiken kattavasta vääryydestä uskontojemmekin avulla. Tämä on hieman kryptistä tietoa, koska Jeesus on hyväksynyt myös ristiretkiä, ainoastaan Jeesus ei hyväksy niitä toimintatapoja, joilla Kristinuskoakin on pyritty levittämään, tämän ollessa vallan välineenä. Emme kykene henkimaailmassa okkultisteille mitään, jos Luoja ja Luojan laite eivät estä tätä toimintaa, sillä ulkopuoliset ovat tuhoamassa kaiken joka tapauksessa mahdollisuuksiensa mukaan.

Share

By admin