Viesti maahiselta henkimaailmasta I

12.12.2018

Maahisen viesti henkimaailmasta on seuraavanlainen. Maahisilla oli kaikenlaista toimintaa aiempina aikoinamme, kun luonto oli suuremmassa merkityksessä ihmisillemme. Näin maahiset saivat pollaroida metsissämme kaikkia ihmisiämme, eli maahiset toimivat henkimaailman valvojina metsissämme, jottei missään olisi luonnon vastaista toimintaa. Tämä ei toteudu juurikaan muualla kuin metsissämme, joten ihmisten toiminta muuten on melko rankkaa luonnollisuuden suhteen.

Maahisten toiminta on hyvin vääryydellistä, joten emme pysty kertomaan juurikaan oikeasta maahisten toiminnasta, paitsi että maahisilla on lapsetkin ryöstettynä ihmisillemme.

Share

By admin