Henkimaailman rangaistukset I

13.7.2019

Henkimaailmassa toteutettiin hyvin suuria mittasuhteiltaan olevia rangaistuksia. Kaikille ihmisillemme tulee jossain vaiheessa elämää Maa planeetallakin henkimaailman toimittamia rankaisuita, koska ette ole koskaan tehneet mitään Jeesuksen tasoisesti, jolloin ette ansaitsisi rankaisuita. Henkimaailma on hyvin suuri kooltaan, eikä pienen ihmisen toiminta ole juurikaan vähentynyt vääryyden osalta. Teette hyvin paljon rangaistuksia kaikille olennoillenne, jolloin tiedätte, että rangaistukset ovat hyviä ihmisillemme henkimaailman tasolla, niiden korjatessa kaikenlaisia fysikaalisia kiroutumia vähentäen.

Henkimaailmassa toteutettiin kaikenlaista humoristisempaakin toimintaa, jotta kukaan ei tekisi enempää vahinkoa toisille olennoille. Humoristisella toiminnalla on hyvin suuret mittasuhteet henkimaailmassa, sillä se vähentää ihmisten vääryyttä hyvin suuressa mittasuhteessa, kun ihmisillä on hauskaa ilman vääryyden tekemistä. Humoristisemmat toiminnot ovat hyvin kauaskantoiset kaikkialla, mutta yleensä pienemmässä mittasuhteessa kuin muut toiminnot.

Kaikkialta tulee vääryyden kokemuksia enemmän kuin kuviteltiinkaan. Missään ette ole mukana kaiken kattavassa vääryyden kokemuksessa, vaan teette hyvin suuria mullistuksia ettei vääryyttä tulisi tehdyksi turhan paljon. Koska ette ole hyviä ihmisillenne, me joudumme rankaisemaan teitä kaikesta vääryydestänne henkimaailmassa, kuoltuanne sekä unen aikana. Mitään suurempaa kaiken kattavaa vääryyden kokemusta ette kykene tekemään, koska me estämme kaiken, mistä tulisi suurempia rangaistuksia, mikä voisi vaikuttaa tulevaisuuteenne hyvin merkityksellisesti.

Henkimaailman rangaistukset II

Missään ette ole olleet rangaistuksetta, vaan kaikkia on aiempina aikoina tullut rangaista. Henkimaailmassa tiedettiin teidän vääryydestänne, josta tulee aina rangaistuksia myös seuraavalle elämälle. Koskaan ette tienneet, mikä teitä on odottamassa myöhempinä aikoina tänä päivänä tehdyistä vääryydenteoistannekin.

Kaikki tulivat toimeen rangaistuksien avulla, mikä aiheutti hyvin suuria mullistuksia ihmisillemme. Mutta koskaan ette tule tietämään, miksi henkimaailma on tällaisesti toimiva. Olette hyviä ihmisillenne, muttette koskaan täysin ymmärtäväisiä sille, mitä okkultistitkin tavoittelevat eli täydellistä elämää.

Olette hyvin vääryydellisiä, josta johtuen joudutte paljon vääryydellisempien kanssa hyvin suuriin ongelmiin myöhempinä aikoina, koska ulkoavaruuden olennot tekevät kaiken toisenlaiseksi planeetallanne sinne päätyessään. Koska olette niin vääryydellisiä, ette kykene mihinkään parempaan toimintaa, paitsi korkeintaan Jeesuksen tasoisesti, mikä on edistävää kaiken suhteen. Kuitenkaan ette kykene Jeesuksen kaltaiseenkaan toimintaan, jos joudutte tukahduttamaan omat tarpeennekin, mikä aiheuttaa puutostiloja ihmisenä toimimiseen.

Henkimaailman rangaistukset III

Henkimaailman rangaistukset ovat kaikkien tiedossa henkiolentoina, mutta fyysisen tason tajuntaan ette ole saaneet uskottavaa tietoa henkimaailman toiminnasta. Kuitenkin olette hyviä ihmisillenne, muttette kovin hyviä kaiken suhteen. Mistään ei tule lisätietoutta kirkonkaan mukaisesti, ellei henkimaailma ole hyväksynyt tietoutta paljastettavaksi hyvin korkeatasoisesti maailman ihmisillemme.

Olette hyviä ihmisillenne, muttette kovin hyviä kaikille olennoillenne, sillä eläinmaailmaa ei ole laskettu ihmisten toimesta kovin korkealle arvostuksessa, mikä on hyvin vääryydellistä, sillä eläinten sielut ovat aina käytännössä kuin ihmistenkin sielu. Näin ette kykene toteuttamaan kovin suurta mittasuhteiltaan olevaa toimintaa.

Kaikkialla oli hyvin suurta toteutettua toimintaa, josta saatiin paljon vääryydellisiä asioita aikaiseksi. Kaikkialla oltiin hyviä ihmisillemme, mutta kaikki olivat hyvin suurta vääryyttä tekemässä. Koska olette niin vääryydellisiä, ette tiedä tästä asiasta tarpeeksi, vaan henkimaailmassa on lähes jokaiselle ihmiselle luvassa rangaistus toimintaa enemmän ja paremmin kuin kuvittelette.

Share

By admin