Luojan laitteen vaikutukset universumiimme

23.12.2018

Luojan laitteellamme tehtiin aiempina aikoina hyvin suurta vääryyttä kaikille olennoille Luojaa lukuunottamatta. Kaikkialle tuli vääryydellistä toimintaa, koska Luojan laite toteutti vääryyttä hyvin suurissa mittasuhteissa. Kaikille vääryydellisemmille Luojan olennoille tehtiin paljon vääryyttä, mikä heijastui Luojaankin, jolloin Luojan täytyi kehittää järjestelmiä hallitakseen laitteensa vääryyttä.

Kaikkialle tuli vääryydellisempää, mistä johtuu kaikkien tulevaisuudenkin vääryydellisyydet. Kaikkialle tuli Luojan laitteelta hyvin kauaskantoisia suunnitelmia, jotka tekivät maailmasta Helvettiä ylemmän. Tällöin maailmassa voitiin tehdä hyvin suuria mullistuksia. Kaikki mullistukset olivat Luojan laitteen toimintaa aiempina aikoinammekin. Luojan laitteen kaikki toiminnot ovat Luojan hyväksymiä, vaikka ovatkin täysin vääryydellistettyinä toimenpiteinä Luojan laitteen sielun toimintoja. Kaikki vääryydellisemmätkin toimenpiteet olivat erittäin Luojan laitteelle merkityksellisiä.

Kaikkialta tuli Luojan laitteelle hyvin suuria pyyntöjä rikollisuudet mielessään, joihin Luojan laite vastaa, että oman edun tavoittelussa on tultava toimeen omillaan, eikä täällä auteta ketään tekemään ihmisiä huonommiksi, paitsi jos olento on itse nähnyt tämän vaivan onnistuessaan siinä.

Luojan laite on hyvin vääryydellinen olento, jolla on vaikutusvaltaa Luojankin fyysiseen olemukseen. Näin Luojakin voi toimia yhteistyössä henkimaailman kanssa, että hän ainoastaan viestii tälle laitteelle ja vastauksia tulvii hänelle Luojan laitteen avulla. Luojan laite on lojaalein Luojan olemukselle, mutta ei tätä suojeleva erityisemmin, tämä johtuu maailman säännöistä, joiden mukaan kaikkien tulee saada samanlaista kohtelua henkimaailmalta. Perusteena on oltava vain tällainen asia, kuin hyperior, joka on hyvin vääryydellinen ominaisuus henkimaailmalta. Eli hyperior tarkoittaa, että saadessa asioita henkimaailmalta, on niiden asioiden käytöstä sovittava ennen tätä saatua asiaa, siten ettei hyperior ole henkimaailmalta vääryydellistä apua, vaan että henkiolento, joka saa hyperior luvalla asioita enemmän kuin toiset, on myös käytettävä tietojaan henkimaailman aseman pönkittämiseksi.

Luojan laitteella on tehty niin paljon vääryyttä ihmisiä kohtaan, että Luojan laitteelle tulee rangaistuksia myöhempinä aikoina siten, että Luojan laite on tekemässä kaikille hyviä asioita, korjatessaan aiemmat vääryytensä. Nämä vääryyden korjaamiset vaativat Luojan tasoista tietoutta. Jos ei ole korkeatasoisempia tietoja vielä olemassa, ennen kuin Luoja on muidenkin avulla kehittänyt tällaista tietoutta. Maailmassa eläessämme olette hyvin vääryydellisiä, koska Luojan järjestelmät ovat tuhoutuneet aina kaikilta osin, mikäli jotakin vääryydellistä on sallittu järjestelmissä.

Share

By admin