Nykyajan haasteet I, II, III

Nykyajan haasteet I

12.8.2022

Nykyajan haasteet ovat kaiken kattava vääryys teknologisesti. Kukaan ei kykene toteen panemaan kaiken kattavaa vääryyttäkään, ilman suurempia helpotuksia koneiden avulla. Luontokin joutuu tämän kohteeksi, mikä on hyvin ongelmallista kaikille ihmisillekin. Hyvin ongelmalliset olennot ovat hyviä kaikille vähemmän kuin kuviteltiinkaan.

Kaikkien olentojen nykyajan haasteiden mukaisesti tulisi toteen panna kaikki vääryydellisyydetkin Luojan ehtojen mukaisesti. Näihin kuuluvat vääryydellisten huomioimatta jättäminen ja omien voimavarojen lisääntyminen, jonka avulla kaikkia heikompia autettaisiin. Luojan toimii hyvin yleisestikin kaikkialla, olipa tämä vääryyttä tai oikeudenmukaisuutta. Luojan järjestelmät ovat uskomattoman hauskoja vääryydettömämmille, mutta kaikille Luojan olennoille on heille kuuluvaa toimintaa, jolloin soturitkin toteuttavat omia toimintojaan Luojan hyväksymänä.

Luojan kaiken kattava vääryys tulee ilmi, kun aletaan puhua vääryydestä sen puhjetessaan kukkimaan. Näin Luojan toiminta tukee kaikkea mahdollista, eikä rajoita ihmisten toimintaa juuri millään tavalla.

Nykyajan haasteet II

Nykyaikana on haasteina kaiken kaikkiset kirjoitelmat, jotka ovat meidän ymmärryksemme mukaan kaiken kattavasti vääryydelliset. Näitä ovat monet poliittiset kirjoitelmanne, jotka toimivat hyvin eriskummallisesti. Esimerkiksi ette ole kyenneet saamaan maailmaanne oikeanlaista järjestystä, vaan riitelette kuka saa olla mahtavin muiden mielestä, eli tämä on hyvin lapsellista käytöstä eikä mitenkään järkeen perustuvaa.

Koska kaikkialla oltiin hyvin vääryydellisiä, ette kykene toteen panemaan kuin tämän kaltaisia toimenpiteitä. Jeesus olisi hyvä apuri tähän ongelmaan, jotta oppisitte toimimaan vähemmän okkultistien auttamina ja näin petkutettuna okkultistienkin toimesta. Uhrausmuotonne ovat kaikille samanarvoisia, joten ette kykene toteen panemaan pyhyysjärjestelmien mukaista toimintaa.

Pyhyysjärjestelmät ovat Luojan kehittämiä järjestelmiä. Näin Luojakin on tehnyt teitä varten järjestelmät, joita voitte halutessanne ottaa käyttöönne, mikä todennäköisesti tulee tapahtumaan. Luojan järjestelmissä on kaiken kattava toiminnan taso juuresta latvaan.

Nykyajan haasteet III

Nykyaikana oli hyvin merkityksellistä toimintaa ulkoavaruuden porukoillamme, koska he pyrkivät Maa planeetan toimintaan mukaan myöhempinä aikoina. Tällainen toiminta tulee mullistamaan kaikki järjestelmät Maa planeetalla ja myös aiheuttaa katastrofin ennen kuin kukaan uskaltautuu panemaan henkensä alttiiksi Maa planeetan hyvin voinnin puolesta.

Ulkoavaruudessamme toimitaan hyvin samalla tavalla kuin henkimaailmassa materiaalien tasolla. Sillä henkimaailma voi tehdä asioita avaruusolennoille ilman että heidän täytyy tehdä asioita itse. Tällainen on hyvin vääryydellistä toimintaa Maa planeetan asukkaiden mukaan, sillä he joutuvat toteuttamaan kaiken omilla käsivoimillaan.

Koskaan ette yrittäneet toimia kaiken kattavalla vääryydelläkään, sillä korkeatasoiset kirjoitelmat ovat hyviä teidänkin mielestänne. Missään ei ole korkeatasoista toimintaa paitsi henkimaailmassa, sillä maailmassa selviytyminen on ykkösasia eikä henkimaailman tasoisesti pyritä ihmettelemään kaikenlaisia kokemuksia kaikkien toimesta.    

Share

By admin