Nykyajan vääryydet I

19.6.2022

Olette kaikille hyvin tuntemattomia vielä nykypäivänäkin, mistä johtuu kaikille tapahtuva toiminta vääryydellisemmin kuin kuviteltiinkaan. Ette kykene toteen panemaan mitään suurempaa kuin valtioiden sota toiminta.

Nykyaikana voitte olla kaiken kattavasti myöhemmille ajoille saakka toteuttamassa Luojan suunnitelmia kaiken vääryyden vähentämiseksi. Olette hyvin suurissa mittasuhteissa aloittamassa uuden aikakauden, jota ennen kaiken vanhan tulee tuhoutua ainakin ajatusten tasolla epäkelpona. Tästä johtuu sotatoimintaakin, jotta kaikki aiempi kumotaan vähän vääryydellisemmin.

Ette ole koskaan täysin tietoisia muiden toiminnasta kaiken suhteen, joten henkimaailma voi käyttää salaisia henkilöitä toteuttamaan suunnitelmiaan salassa valtioidenkin taholta. Näin ette pysty olemaan enempää vääryydettä paitsi korkeatasoisesti toimimalla.

Nykyajan vääryydet II

Olette hyviä ihmisillenne pääosin nykyaikana, mutta koskaan ette tule Jeesuksen tasoisesti toteuttamaan itseänne, jolloin kaikki on tehty hyvällä merkityksellä, ilman vääryyden tuomaa haittaa ajatuksinkaan toisille.  

Vääryydelliset ihmiset toteen panevat kaiken kattavaa vääryyttään rahan avulla, mistä johtuu luonnonkin tuhoutuminen. Ette ole koskaan täysin tietoisia tulevista ajoistanne, mutta voimme sanoa sen verran, että nykyajan jälkeen luontoa tuhotaan vähemmän, koska luonto on hyvin merkityksellisesti mukana tässä toiminnassanne, ettekä tule toimeen ilman luonnon tärkeys järjestyksessä kärjessä ollessa.

Nykyaikana oltiin vääryydellisempiä välillisesti kuin aiempina aikoina. Tämä johtuu siitä, että ketään saanut tappaa näinä päivinä, vaan kaikkien tuli saada rauhassa toteuttaa vääryyksiäkin muille ihmisille, mikä on luonnotonta. Historian melskeissä on oltu paljon rankaisevampia, jolloin kuolemantuomiokin oli paljon enemmän käytössä. Mistään ei voitu tietää, että nykyaikana soditaan myös, sillä koskaan ette voineet olla enempää turvassa. Turvan kokemus on hyvin haitallinen, sillä se aloittaa ihmisen turhamaisuuden, mistä johtuu monimutkaisemmat vääryydet.

Nykyajan vääryydet III

Nykyaikana oltiin vääryydellisempiä kuin myöhempinä aikoina, sillä tämä tullaan rajaamaan siten, että kenelläkään ei ole mahdollisuutta omiin vääryydentekoihin, vaan kaikkia tullaan vääryydellisyydeltään vähentämään.

Missään ei ole hyvin korkeatasoisestikaan kaikkien vääryydellisten palkitsevaa toimintaa, mitä tullaan lisäämään, ettei kukaan hyödy vääryydenteosta. Näin voitte paremmin elää elämänne, koska kukaan ei ole vääryydellisempää toteen panoa tehnyt hyödyllisemmin kuin vääryydetöntä.

Share

By admin