28.10.2017

Tämän vuosisadan tapahtumat

1.
Kaikkialla oli tämän kaltaista toimintaa, että uusi uskonto on hyvin merkityksellisellä tavalla kaikkien tietoisuudessa. Tämä uskonto vastaa paljon kirjoitettua Raamatun tietoisuuden avaamis uskontoa, eli apokalyptista tiedon avautumista ihmiskunnalle. Kaikkialla planeetallamme on uskontokunnat hyvin voimissaan, mutta kaikki menevät toisiensa mukaisesti hieman vähemmässä määrin kuin henkimaailma toivoisi asioiden olevan. Ilmestykirjassakin on maininta tästä ajasta, jolloin ihmisille tuotiin paljon uutta tietoa, joka sitten johti ongelmiin, ihmisten käyttäessä tätä apokalyptistä tietoa vääriin tarkoituksiin tai väärin perustein. Ongelmia tulee sotienkin muodossa, mutta kaikkialla toiveemme olivat, että ihmiskunta muuttuisi positiivisemmaksi kaikkia asioita kohtaan, eikä se tekisi ongelmia pelkästään pahantahtoisuuttaan.

Ongelmia tulee muutenkin, sillä kaikkialla oltiin erittäin huomaamattomia omia vääryyksiä kohtaa, joten katuminen on täysin tuntematon käsite nykyaikana, josta johtuu sellainen, että kaikkialle tulee erittäin pahoja rangaistuksia, korjaamaan henkimaailman ongelmia. Ihmisille tuli paljon ongelmia toisista ihmisistä sekä ulkoavaruudesta tulleille ongelmia korjaavien ihmisten mukana tulleista ajatuksista. Maa planeetan järjestelmät ovat tuhoutuneet tänä päivänä välinpitämättömyyteen, jolloin eläinkuntakin on hyvin kyllästynyt kaikkiin ihmisten tekoihin.

2.
Kaikkien ihmisten tuli tehdä katastrofeja toisille ihmisille aiempina aikoina, kun ne olivat liian vääryydellistyneet. Nykyaikana maailman järjestelmät ehkäisevät tällaisia rankaisutoimenpiteitä, jolloin henkimaailma joutuu rankaisemaan näitä yksilöitä. Tämä tapahtuu ulkopuolisten ajatuksien avulla, jolloin ihmisille voi ulkopuolisten toimittamana aiheuttaa katastrofeja, jotta henkinen ilmapiiri säilyisi eheämpänä.

Tämän vuosisadan tapahtumat II

1.
Olette erittäin neuvottomia jossain tilanteessa, joka teille aiheutettiin tulevaisuudessanne. Tämä liittyy ulkoavaruuden olentoihin, joilla on teille hieman asioita opetettavana, kuten miten hoitaa ympäristöäkin. Kaikilla ulkoavaruuden olennoillakin on hieman ongelmia omasta takaa, mikä aiheuttaa teille hyväksikäyttöä ulkoavaruuden olentojen toimesta. Kaikki ulkoavaruuden olennot tekevät siten kaikenlaista toimintaa myöhemmin nykypäivien jälkeen, mutta tämä tulee tapahtumaan kuluvan vuosisadan aikaan.

Ulkoavaruudessamme toimittiin vääryydellisesti nykyaikana, jolloin kaikki kaatui sotimiseen. Myös ulkoavaruuden porukat toimivat hyvin vääryydellisesti. Kaikkialla oli hyvin vääryydellistä toimintaa tämän vuosisadan aikana. Olimme hyvin vääryydelliset, koska missään ei saanut olla hyvin vääryydellistä toimintaa nykyajan jälkeen, jolloin kaikkialla oli hyvin väärydellistä toimintaa, johtuen vääryyden määrän tietoisuuden kasvaessa rupeamme vähemmän vääryydelliseksi myöhempinä aikoina.

2.
Olemme hyvin vääryydelliset, koska olemme niin vääryydellisiä kaikkialla nykyaikanakin. Tämä tulee jatkumaan vähemmässä määrin, sillä kaikkialla tehtiin paljon vääryydellisiä asioita, joita tullaan vähentämään vääryydenkin osalta.

Tämän vuosisadan tapahtumat III

1.
Tulevan vuosisadan aikaan olette hyvin vääryydellisiä toisille ihmisille vähemmän kuin voitte kuvitellakaan. Tämä johtuu pyhyys järjetelmästä, joka vaaditaan kaikilta kansoilta, joissa ei saa tehdä mitään vääryydellistä, muuten tulee rangaistuksia järjestelmältä. Näin voitte kehittyä eteenpäin ja saada aikaan ihmeitäkin olemalla hyvin oikeamielisiä Luojan lapsia.

Tulevan vuosisadan jälkeen olemme hyvin kauaskantoisesti mukana tekemällä kaikesta hyvin vääryydellistä. Joten kaikkea vääryydellistä tulisi välttää myöhemmin tämän vuosisadan jälkeen. Kaikkialle tulisi nähdä totuudenmukaisemmin, jottei kaikille tulisi enempää kärsimystä. Luonnollisemminkin olette hyvin vääryydellisiä vielä tänä päivänä kuin mitä voisitte olla paremmassa järjestelmässämmekin.

2.
Ennen muinoin oltiin paremmin elämässä mukana älykkyyden ollessa täysin toiminnassa, eikä helpotuksia ollut. Kaikkialta tuli ongelmia ihmisille, joiden kanssa oli käytettävä älykkyyttä. Nykyajan jälkeen oma äly on hyvin pelkistettyä, jolloin tiedämme hyvin vähän asioita omasta takaa, ja luotamme muihin enemmän kuin tänä päivänäkään.Olemme tekemässä hyvin suuria mittasuhteiltaan olevia muutoksia nykyajan ihmisillekin, jolloin kaikkialta tulee ongelmia ihmisille nykyajan jälkeenkin.

Share

By admin