Missään ei ole niin suurta merkitystä kuin täällä maailmassamme elävillä ihmisillämme. Olette hyvin merkityksellisiä siinä asiassanne, joten vääryyskin on kukassaan ongelmia aiheuttaakseen kaikkein merkityksellisimmille ihmisillemme. Kaikkialta tuli hyvin vääryydellistä toimintaa, joka aiheutti enemmän katastrofeja kuin yleensä on koettu, tulevaisuudessanne. Kaikki ihmisten toiminta on hyvin merkityksellistä, joten kaikki tuli ottaa hyvin merkityksellisinä vastaan tälle alueelle. Kaikki ihmisetkin olivat hyvin suuria merkitykseltään, missä ei tehty virheitä henkimaailman toimesta koskaan edes.

Kukaan ei tiedä mistä kaikki on alkanut alun alkaen, mutta se tiedetään että historia tunnettuna Luojan toimesta on pidempi kuin koko universumi maailmamme. Näin saimme tietoa aiemmista universumimaailmoista, vaikka ne ovat edelleen todennäköisesti olemassa, siitä kuitenkaan tietäen, sillä tämä on vaikeampaa kuin kuviteltiinkaan. Emme siis voi olla yhteydessä toisiin luojiin heidän universumimaailmassa, koska tämä on mahdotonta henkimaailmallekin.

Share

By admin