[adsense_inserter id=”750″]
Päiväys: 28.03.2013

1.
Historialliset olennot toimivat hyvin vääryydellisesti aiempina aikoinamme. Historiallisia olentoja ovat kaikki universumimme olennot, mutta toisaalta historiallisimmat olennot ovat kaikki Luojan järjestelmissämme ikuisesti elävät olennot.

Kaikki historialliset olentomme toimivat aiempina aikoina siis hyvin vääryydellisesti luojaolentoja lukuun ottamatta. Kaikkien historiallisimpien olentojen vääryydet ovat siis hieman parempia kuin muiden olentojen, luojanolennon toiminnoista johtuen.

Olennot ovat historialliselta ominaisuudeltaan kaikkein vääryydellisimpiä okkulttisesti merkityksellisinä ihmisinä. Okkulttisesti merkitykselliset ihmiset eivät ole kuolleita kuin muuten vaan, sillä heidän henkiolentonsa on kuollut joskus vääryydenteosta johtuen. Tällaiset ihmiset elävät nykyaikanakin hyvin vääryydellisiä elämiä, joissa henkiolento ei säily hengissä.

Kaikki vääryydelliset olennot toimivat nykyaikanamme kuten aiempina aikoina, joten kaikkialla ovat samat ihmiset toiminnassa mukana, kuten oli aiempina aikoinakin. Näitä historiallisia henkilöitä voidaan harjaantunein toiminnoin hakea erilaisista kirjoituksista aiemmilta ajoilta, ja näin löytää erilaisia elämiä, joissa henkiolento on toiminut historiassamme.

2.
Historiassamme on hyvin paljon vääryydellisiä olentoja, joilla oli hyvin paljon tekemistä Luojan kanssa. Luoja oli hyvin vääryydellinen historiallisena ihmisenä. Kaikkialla universumeissamme oli hyvin paljon vääryydellistä toimintaa.

Historiassamme on siis eletty aina samalla porukalla, jolloin on hyvin haitallista alkaa toimimaan porukalle haitallisesti, sillä haitallisuus kostautuu hyväksynnän puutteella. Hyväksynnän puuttuessa toiset ihmiset aloittavat vihamielisen rangaistus toiminnan aiemmin väärin toiminutta kohtaan, jolloin eläminen maailmassa voi aiemmin väärin tehneelle tulla hyvin vaikeaksi.

Maailman toiminnot toimivat näin, sillä siellä on hyvin paljon tehtävää, jolloin jokaisen tulisi olla hyvä ihmisille. Pahuuskaan ei ole vaarallista, mutta toisaalta sitä pidetään vaarallisempana kuin hyvyyttä nykyaikana. Kuitenkin vasta vääryys on haitallista toimintaa lopulta.

Kaikkien olentojemme vääryydet ovat hyvin karseita katsella henkimaailmasta käsin, jolloin kaikkien olentojemme toiminnot ovat hyvin kiroutuneet kaikista olennoistamme. Kaikkialla olennoillamme toimittiin hyvin vääryydellisesti. Olentomme ovat hyvin karseita katsella heidän tehdessä vääryyttä.

3.
Kaikkialla olennoillamme toimittiin vääryydellisesti, kuten on nykyaikanakin. Olennoillamme on siis hyvin paljon vääryyttä takanaan, jolloin kaikki ansaitsevat rangaistuksia erittäin paljon. Kaikkien historiallisten henkiolentojen toiminnot ovat siis vääryydellä kehittyneet.

Vääryydettä kehittyminen on myös mahdollista, mutta se on erittäin vaikeata. Tällä tavoin vääryydettä kehityttäessä olennon on kuitenkin mahdollista saavuttaa lopulta Luojan taso elämässään, mikä on hyvin harvinainen tilanne, mutta toiset ovat saavuttaneet tämän.

Kaikki Luojan olennot toimivat Luojan järjestelmissämme luojaolentojen tasoisesti parhaimmillaan, jolloin Luoja on tukemassa heidän kehitystään, jotta olentoja kehittyisi mahdollisimman paljon Luojan tasoisiksi. Luojaolennoillamme on henkinen kuolemattomuus, jolloin he ovat ikuisia henkiolentoja. Tällainen on hyvin arvokas tilanne olennoillemme, sillä tällöin on saavutettu universumin merkityksellisin asia, joka on se että olennot voisivat kehittyä Luojan tasoisiksi.

Luojan tasoiset olennot toimivat hyvin vääryydellisesti nykyaikanakin, mutta tämä vääryys vastaa Luojan vääryyttä, jolla asiat kehittyvät enemmän kuin tuhoutuvat. Näin luodaan edistystä. Kaikki Luojan olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti aiempina aikoinamme olleessaan Luojan kanssa niin vihamielisiä kuin heille on mahdollista. Tämän vuoksi heistä pidetään hieman vähemmän nykyaikana, kuin mitä he ansaitsisivat.

4.
Kaltoin kohdelluksi tuleminen ei sovi Luojan olennoille juuri milloinkaan, jolloin halutaan tehdä rangaistuksia kaikille toisia olentoja kaltoin kohdelleille. Olennot voi tunnistaa samaksi olennoksi aiemmilta ajoilta historiassamme. Jolloin okkultistit saavat tietoa ihmisten henkiolentojen vääryydestä historiassamme. Näin voidaan tunnistaa väärin toimineet olennot, sekä päätellä millaisia rangaistustoimenpiteitä olento ansaitsee.

Maailmassakin siis rangaistaan olentoja heidän aiemmista vääryyden teoistaan johtuen. Henkimaailma ei edes aina päästä henkiolentoa maailmaan, jos olento on tehnyt vääryyttä henkimaailman mukaan liikaa. Päästäkseen maailmaan henkiolennon tulee tietää hyvin korkeatasoisesti, millainen tilanne hänellä on muiden ihmisten suhteen, jolloin pääsy voi estyä, mikäli olento on toiminut liian vääryydellisesti aiemmin maailmassa eläessään.

Henkimaailmassamme toimittiin vääryydellisesti Luojan olennoille tänä päivänä, mutta niin on ollut iät ja ajat, sillä heille ollaan vääryydellisiä kateudesta johtuen, mikä on vääryydellistä. Henkimaailmassamme on hyvä olla Luojan sopimuksella.

Share

By admin