21.1.2018
16-36, 2.4.2018

1.
K: Minkälaisia hirviöitä varten ufo poliisit ovat tarkkailemassa?
V: Tällaisia hirviöitä kuten pahempia ihmisiä kuin mitä ulkoavaruudessa sallitaan. Myös vääryys on toisinaan ihmisillä liian tärkeätä.
K: Mitä seurauksia näistä ominaisuuksista tulee ulkoavaruuden olennoilta?
V: Sellaisia häiriköintejä, että yksilöt tajuaisivat tehneensä jotain väärin. Tällaisesta ei voi puhua tämän tarkemmin.

2.
K: Masturbaatio, onko se väärin?
V: Ei tietenkään, vaan se on puhdasoppista toimintaa, sillä silloin ei vahingossakaan vahingoita ketään muita.

3.
K: Onko ihmiskunta tehnyt nykyaikana kuuhun laskeutumisia?
V: Tämä on päivänselvä totuus, emme ota kantaa spekulointeihin Maa planeetan asukkaiden toimeksiantamana.
K: Voidaanko Kuuhun tehdä tukikohtaa, jossa olisi pysyvää asutusta?
V: Tämä on hieman hankalampaa kuin ymmärtäisitte nykyaikaisine höpö höpö tietoinenne. Kuussa asuu valareita, jotka elävät siellä Kuun sisässä. Tällaiset olennot ovat erittäin vaarallisia, sillä heistä tiedetään niin vähän.

4.
K: Voitko kuvailla edes osittain illuminatin lajia?
V: Eläinhenkisiä ihmisiä kuvastaa noitamaisuus, sillä heidän toimintonsa eivät ole täysin ihmiskehon ominaisuuksia käyttäviä, vaan hengen tiedostamattomat osat kehossa toimivat sivupersoonien avulla enemmän kuin olennon omalla sielun toiminnalla.

5.
K: Kuka on rakentanut Egyptin suuret pyramidit?
V: Ne on rakentanut joku kansakunta jo ennen Egyptiläisiä. Tällaiset pyramidit olivat jossain määrin ulkoavaruuden toimintaakin.
K: Tiedetäänkö tästä kansakunnasta nykyaikana?
V: Ei tiedetä, he olivat ulkoavaruudesta tulleiden ulkoavaruuden olentojen kansalaisia, jotka elivät Maa planeetalla ilman ufo teknologiaa, vaikka heillä oli tietoa paljon enemmän.
K: Miten tämä kansa onnistui rakentamaan sellaisia rakennelmia?
V: He vain tekivät sen Luojan noituudella.

6.
K: Mikä on kemikaalivanojen olemus?
V: Tämä on perustietoa, emme tuo tähän mitään lisäyksiä mystisempää kun se ei ole.

7.
K: Kuinka paljon ikä on tekijänä suhteissa?
V: Ikä on hyvin vääryydellinen joissain tilanteissa, joten suhteiden pitäisi olla tasaveroisia kaikki näkökulmat huomioiden.

8.
K: Onko ilmiö, joka tunnetaan Isojalkana, olemassa?
V: Henkimaailma voi luoda hetkeksi tällaisia omituisia otuksia. Niitä nähdessä voi siis luulla tällaisien otuksien elävän metsissämmekin. Ne toimivat kuten kummitukset toisinaan, näyttäytyen ihmisille tietyissä tilanteissa.

9.
K: Onko ilmiö, joka tunnetaan lochnessin hirviönä, todellinen?
V: Tämä on sama asia kuin kummitukset, ainoastaan hieman suurempana ja eläinmuodossa, mutta emme väitä tehneemme henkimaailmasta tällaista ilmiötä kuin muuten vaan.

10.
K: Onko joidenkin eläinten tarkoituksena tulla syödyksi?
V:Tällainen on Luojan asioita, joten emme voi tähän vastata, sen sisältäessä niin paljon loukkaavaa tietoa Luojan toiminnasta. Sanottaisiinko tämän olevan lähinnä kiusaus Luojalta kaikille, jotka tekisivät vääryyttä siihen annettaessa mahdollisuus.
K: Eli tällaista tarkoitusta eläimillä ei ole?
V: Eläimet ovat Luojan järjestelmässä toteuttamassa elämiään kuten muutkin. Emme tee eläimistä sen enempää uhriolentoja kuin ihmisistämmekkään.

11.
K: Onko illuminati todellisesti abstrakteja olentoja, joilla ei ole fyysisiä kehoja?
V: Illuminati on myös astraalimaailmassa, joten osittain tämä piti paikkansa. Ne siis ovat kuin eläinten sieluja, mutta toisaalta maailmassakin elää illuminatin henkisiä ihmisiä, joten tämä on sama tilanne kuin millä tahansa muullakin olento tyypillä.
K: Onko eläinten enkelit sama asia kuin illuminatin eläinperäinen sielu?
V: Tämä ei pidä paikkaansa. Eläimistä tulee enkeleitäkin, kerubeiksi heitä kutsutaan, mutta eläinten sielut ovat syntyneet muulla tavoin kuin enkeleiksi, joten enkelit ja illuminati henget ovat toisistaan poikkeavia, vaikka molemmat ovat samankaltaisista olennoista peräisin. Henkiä syntyy kaikkialla koko ajan.

12.
K: Miksi lentäminen toisiin rinnakkais universumeihin on estetty?
V: Tämä piti paikkansa, mutta tämä vaatii henkimaailman yhteistoiminnallisuutta, sillä henkimaailma organisoi tällaisia lentämisiä. Eli emme anna minkään lentelyn tapahtua olentojen omien halujen mukaan pelkästään.
K: Miten tällainen määränpää kuin toinen universumi voidaan määritellä?
V: Lentolaitteilla on niin paljon tietoisuutta, että niihin voidaan huomaamattakin asentaa tiedot kohteesta, jolloin voimme henkimaailman avulla kohdistaa tämä määränpää ulkoavaruuden olentojen laitteisiin. Tämä vaatii hieman absurdia ajattelua, jotta henkimaailma voisi toimia huomaamatta maailman tasolle.

13.
K: Muistuttavatko Predatorit ja Meduusamiehet ulkonäöltään ihmisten esittämiä?
V: Tällainen on vääryydellistä toimintaa kysellä, mahdollisia ulkoavaruuden olentojen ominaisuuksia, joten emme voi sanoa tähän sanaakaan, joka pitäisi paikkansa.

14.
K: Mikä on valkoinen valo, jonka näkee kun on kuolemassa?
V: Tämä valo on henkimaailmaan astumisen kokemus. Valolla tarkoitetaan universumista poistumista, ja universumisen poistumisen aikaan ihminen menee tunnelissa läpi universumin sekä näkee kauempana valoa, joka ympäröi universumia.
K: Mitä tämä valo on, joka ympäröi universumia?
V: Se on valkoinen valo, joka on energiaa puhtaammassa muodossa.
K: Kulkeeko siis ihmisen sielu tunnelissa universumin ulkopuolelle tätä tunnelia pitkin?
V: Tosissaankin, tämä on henkimaailman tunneli päästettäessä henki toiselle puolelle.

15.
K: Onko taivaalla useita värejä Taivaassa?
V: Ulottuvuus Taivaassa on samankaltainen ilmasto joka puolella. Ilmastossa on siis kaikkia taivaan värejä, emme oikeastaan kerro mitään tarkemmin, sillä tämän johdosta voisi päätellä, miten Taivas on rakennettu.
K: Mikä haitta voisi syntyä, jos ihmiset tietäisivät enemmän Taivaan rakentumisesta?
V: Se voisi ohjata maailman järjestelmää tällaisella tiedolla, josta emme haluaisi tehdä niin suurta numeroa.

Kysymyksiä hengille 8 – 2

16.
K: Miten Taivas voi olla enemmän rajattu kuin maailma, jos siellä on eristettynä omaan ulottuvuuteen?
V: Taivas on rajatumpi maailmaa, koska se on yksi planeetta, eikä siellä siten ole ulkoavaruudessa asuvia mahdollisesti vaikuttamassa asioihin. Oma ulottuvuus toimii samoin myös maailmassa, eikä ketään ole ilman omaa ulottuvuuttansa.

17.
K: Miksi julkisuuden henkilöt kuvainnollisesti peittävät yhden silmän?
V: Se on täysin kulttuurisidonnaista, siihen ei ole meillä mitään kummempaa sisältöä tietona.

18.
K: Mikä on unihalvaus ilmiö?
V: Unihalvauksessa Luojan sopimuksiin kuuluu hämmästyttää ihmisiä unihalvauksella, jolloin he eivät kykene käyttämään kehoaan, vaikka sielu olisikin jo palannut kehoon unen ajalta.
K: Missä tilanteissa tällaista tapahtuu?
V: Unihalvaus tapahtuu Luojan noituudella, kun kukaan ei ole ansainnut tekemisiä maailman tasolla vielä ennen kuin unihalvaus päättyy. Sielulla ei tällöin ole tutkitusti lupaa toimia maailmassa ihmiskehossa ennen kuin tämä lupa annetaan, joutuu ihminen olemaan lukkiutuneessa kehossa, jota sielu ei pääse hallinnoimaan.

19.
K: Kuinka pitkällä teknologisesti illuminati on meitä edellä?
V: Ei tällaisestä voi kirjoitella, koska salatut teknologiat ovat hieman pimeää tietoa, eikä tällaisia laitteita ole juuri kenelläkään, joista on puhuttu.

20.
K: Onko maailmanlaajuinen lämpeneminen totta vai vain julkisivua?
V: Kuten huomaatte, Maa planeetan lämpötila vaihtelee, koska senkin on hyödynnettävä tilanteita, joissa voidaan muuttaa Maa planeetan olosuhteita.

21.
K: Ovatko geenimanipuloidut organismit perusteellisesti haitallisia, kuinka sellaiselta voidaan välttyä?
V: Tämä perustuu biologiaan, eli on tiede tietoa, josta henkimaailma ei anna mitään tarkempia tietoja, koska tällainen tietoa voisi auttaa toteuttamaan vääryydellisyyttä.

22.
K: Miksi naiset tuntevat kipua synnyttäessään?
V: Kaikki on vähän sellaista kuin Raamatussa puhuttiin, Jumalan rangaistus se kuitenkaan ei ole, vaan kipu lievittää hieman pahoja ajatuksia, jolloin ihminen on pyhempi synnytettäessä.

23.
K: Voiko saavuttaa syvällisen julkisuuden statuksen ilman Illuminatiin kuulumista?
V: Kaikki on mahdollista Luojallekin.

24.
K: Myyvätkö julkisuuden henkilöt sielunsa kuuluisuuden vuoksi tai luovuttavatko he jotakin enemmän käytännönläheistä?
V: Tämä vaihtelee olennon kestävyyden mukaisesti.

25.
K: Mikä on pedon merkki?
V: Pedon merkille voi keksiä monia merkityksiä, tällainen yksiulotteinen merkitys ei tulisi kirjoitelluksi niin pyhiin kirjoitelmiinkaan.

26.
K: Miksi rankaista olentoja fyysisessä maailmassa, eikö Helvetissä rankaiseminen ole tarpeeksi riittävä ihmisille?
V: Kaikkea ei voi rangaista maailmassa eikä helvetissäkään ainoastaan. Vaan tilanteet ovat niin erilaisia, että täytyy olla tietyt ympäristöolosuhteet rangaistuksen toteuttamiseksi.

27.
K: Muistuttaako henkimaailma satua vai enemmän fyysistä maailmaa?
V: Henkimaailma on hyvin eriskummallinen paikka, josta ei oikeastaan voi kaikenkattavasti kertoa, koska henkimaailma on laajempi kuin kuvitellaankaan.

28.
K: Ovatko valokuvat maasta tekaistuja?
V: Eivät ole, mutta tällainen tieto on hieman järjelläkin aikaansaatavissa, jolloin meiltä ei tulisi kysellä näin maailmallisia asioita.

29.
K: Mitä avioliitosta ajatellaan, onko se tarpeellinen?
V: Avioliitto on hyvin merkityksellinen monille ihmisille, jotka tahtovat elää perheensä kanssa maailmassa. Tällaiset liitot ovat oikeaoppisemminkin hyväksyttyjä.

30.
K: Ylläpitävätkö hyvämieliset illuminatin tulokkaat tietoa julkisuudelle?
V: Illuminati toimii vielä salatummin kuin näin julkisuuden henkilöitä käyttämällä, emme kerro tästä enempää, sillä se on hieman maailmallisempi asia.

31.
K: Miksi Illuminati vallitsevasti jakavat symboleita kaikkialla, eivätkö he paljasta itseään?
V: Tämä ei koske Illuminatia, vaan kaikkeen on syynsä eikä symbolismi ole ainoastaan Illuminatin toimintaa. Monet symbolit ovat toisillekin tärkeitä, vaikka niitä pidettäisiinkin Illuminatin käyttäminä.

32.
K: Lähestyvätkö Valarit maata 2050 ja 2070 luvuilla hävittääkseen ihmisrodun ja ottaakseen suojan itselleen?
V: Valareiden hyökkäyssopimukset ovat meidän tiedossamme, mutta emme halua kertoa tästä tarkemmin, koska se on niin rikkovaa maailman ihmisten tietoisuudelle tänä päivänä.
K: Kuinka todennäköistä on että Valarit hyökkäisivät Maa planeetalle tällä vuosisadalla?
V: Erittäin todennäköistä.
K: Mikä laukaisee tämän hyökkäyksen?
V: Kaikkien teknologioiden kehitys.
K: Miksi Valarit hyökkäävät juuri tällöin?
V: Koska Valareiden järjestelmät ovat hyvin vääryydelliset Maa planeetan asukkaiden mielestä.
K: Ovatko Valareiden järjestelmät henkimaailman mukaan hyvin vääryydelliset?
V: Ne ovat tosiaankin hieman vääryydelliset myös, mutta kuitenkin Valareiden järjestelmällä voidaan ohjata universumia parempaan toimivuuteen, mikä ei toteudu Maa planeetan omalla järjestelmällä juuri ollenkaan.

33.
K: Tapahtuuko raskas autioituminen nykyaikana maan ihmisille?
V: Nykyajan ihmiset saavat vielä hieman aikaa luonnon tuhoamisen estämiseksi, jolloin tätä ei mahdollisesti tule tapahtumaan.

34.
K: Koska jälleensyntyminen on pitkälle johdonmukainen, osoittaako sellainen että henkimaailmassa oleillaan vain lyhyt ajanjakso?
V: Henkimaailmassa ollaan vähemmän aikaa kuin maailmassa vietetään aikaa.
K: Mikä suhdeluku on henkimaailmassa vähemmän vietettyä aikaa kuvaava maailmassa vietettyyn aikaan verrattuna?
V: Kolmen suhde kahteen.

35.
K: Onko tehty klooneja nykyaikana ja kulkevatko he joukossamme?
V: Emme kerro tähän vastausta, koska kloonitkin ovat yksilöitä, tämä hieman tiedeasioita enemmän kuin henkimaailman käsittelyä vaativaa.

36.
K: Miksi unissakävellään?
V: Tämä on hieman rangaistuksen omainen ominaisuus, mutta toisinaan unen aikaan sivupersoonat ottavat vallan jopa ihmisen kehosta, jolloin ihminen saa liikuttua vaikka sielu ei olisikaan kehossa siinä tilanteessa.

Share

By admin