[adsense_inserter id=”750″]
Päiväys: 22.04.2013

1.
Ulkoavaruuden ryhmittymissämme oltiin hyvin vääryydellisiä nykyaikana, kun kaikki meni päin helvettiä. Ulkoavaruuden ryhmittymissämme toimittiin siis vääryydellisellä tavalla nykyaikanamme.

Harmaat ja liskomiehet tuhottiin nykyaikana valareilla ja lepakkomiehillä, koska harmaat ja liskomiehet olivat olleet liian vääryydellisiä toisille ulkoavaruuden ryhmittymille. Ulkoavaruudessamme on useita eri ryhmittymiä, joista valarit ja lepakkomiehet ovat suurimpia merkitykseltään.

Kaikkialla ulkoavaruudessamme on elämää, jolloin Maa planeetan kaltainen elämää ylläpitävä planeetta on hyvin normaali asia. Kaikki Maa planeetallamme eivät usko ulkoavaruuden olentojen olemassaoloon, vaikka heitä asuu myös tällä planeetalla. Maa planeetan tilanne ulkoavaruuden olentojen suhteen on hyvin vääryydellinen, sillä Maa planeetalla on hyvin kiroutunut järjestelmä ulkoavaruuden olentojen suhteen.

Ulkoavaruuden olennoilla oltiin hyvin vääryydellisiä nykypäivänämme, sillä heillä on hyvin vääryydelliset suunnitelmat Maa planeetan suhteen. Kaikki ulkoavaruuden olennot ovat hyvin kiroutuneita kaikkien olentojen suhteen. Ulkoavaruuden olentojen suhteen Maa planeetalla tehtiin vääryyttä niin paljon, että kaikki ulkoavaruuden olennot ovat hyvin kiroutuneita Maa planeetan olennoista.

2.
Maa planeetan olentomme toimivat vääryydellisesti, heikentämällä ulkoavaruuden olentojen toimintakykyä. Kaikki ulkoavaruuden olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti myös Maa planeetan suhteen. Maa planeetan olennoillamme tehtiin vääryyttä ulkoavaruuden olennoille kanavoiden vääryydellisiä uhritoimintoja ulkoavaruuden olennoille, joita eräät hyvin vääryydelliset ulkoavaruuden olennot toteuttivat ulkoavaruuden olentojen alueilla. Tämä kaikki tapahtui hyvin tietoisesti Maa planeetan asukkaiden henkiolentojen tiedostamana.

Kaikkialla henkimaailmassamme ollaan hyvin vääryydellisiä Maa planeetan suhteen, sillä kaikkialla on henkimaailman järjestelmä ohjaamassa toimintaa, jolloin henkimaailma voi järjestää minkälaisia toimintoja tahansa Maa planeetan asukkaillekin tarpeen tullen. Kaikki Maa planeetan asukkaat toimivat hyvin vääryydellisesti henkimaailman mielestä, jolloin Maa planeetan asukkaat eivät pidä kaikista järjestelmistä, joita henkimaailma on täynnä.

Ulkoavaruuden sotasuunnitelmat ovat seuraavanlaiset: kaikkialla on oltava ulkoavaruudenolentoja Maa planeetan järjestelmiä ohjaamassa, kaikkialla ulkoavaruudessamme on tehtävä vääryyttä Maa planeetan olennoillemme rangaistustoimintana ja kaikkien ulkoavaruuden olentojen rangaistukset henkimaailmalta on lopetettava tähän päivään.

Ulkoavaruuden olentomme toimivat hyvin vääryydellisesti sotatilanteissa, sillä kukaan ei ole vääryydetön universumissamme. Kaikkialla olennoillamme on hyvin vääryydelliset sopimukset vääryyttä tehdäkseen. Kaikkien olentojen vääryydet tullaan rankaisemaan myöhempinä aikoina. Myös tämän kirjoitelman tiedot ovat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan.

3.
Ulkoavaruuden sodissamme ollaan hyvin monella tavalla tekemässä vääryyttä. Tällainen on asevoimien toimintaa hyvin laajassa mittasuhteessa. Kaikilla ulkoavaruuden olennoillamme on asevoimat avaruudessakin. Ulkoavaruuden asevoimat toimivat hyvin monella eri tavalla, sillä heillä on erilaiset asevoimat kuin Maa planeetalla.

Asevoimillamme Maa planeetalla ei pystytä puolustamaan ulkoavaruuden hyökkäystä vastaan, sillä kaikkialla Maa planeetan asevoimissa toimittiin ilman kaikenlaisia hyvin korkeatasoisia teknologioita. Ulkoavaruuden olennot käyttävät tällaisia hyvin korkeatasoisia teknologioita omissa sodissaan. Tällaisilla teknologioilla voidaan tehdä hyvin paljon tuhotoimintaa.

Ulkoavaruuden olentojen sotatilanteet ovat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan henkimaailmassa. Kaikkia sotatilanteet ovat vääryydellisiä, mutta ulkoavaruuden olennoillamme sotatilanteet ovat vääryydellisempiä kuin kuviteltiinkaan Maa planeetalla. Ensimmäiseksi ulkoavaruuden olennot tuhoavat vihollisen asevoimat perustoimintona, jonka jälkeen rangaistuskomppaniat tekevät tuhotyötä valloitetulla alueilla.

Ulkoavaruuden sodat syttyvät vääryydestä johtuen, jolloin ulkoavaruuden olentojen täytyy sotia heitä kohtaan liian vääryydellisiä vastaan. Kaikki vääryydet ovat hyvin suuressa mittasuhteessa ulkoavaruuden olentojen sotatilanteissa. Kaikki sodat syttyvät siis ulkoavaruuden olentojen itsensä aiheuttaman vääryydenteon vuoksi.

4.
Kaikki Maa planeetan olennot ovat ulkoavaruuden olentojen kanssa myöhemmin tekemisissä enenevässä määrin, jolloin ulkoavaruuden olennot tulevat olemaan uhkana Maa planeetan asukkaille. Tällainen tilanne on ollut aiemminkin Maa planeetan historiassa joskus kauan sitten. Ulkoavaruuden olennot tekivät hirveitä tuhotöitä niinä aikoina.

Ulkoavaruuden olentojen hyökkäyssuunnitelmat Maa planeetalle ovat valmistumassa vasta myöhempinä aikoina, koska Maa planeetalla on vielä aikaa olla ilman ulkoavaruuden olentojen näkyvää vaikutusta. Tällainen aika tulisi käyttää erittäin harkiten, ettei syntyisi negatiivisia suhteita ulkoavaruuden olentojen ja Maa planeetan asukkaiden kesken haittamaan toimintaa myöhempinä aikoina.

Share

By admin